Wydrukuj tę stronę
Targi Pracy ze średzką policją

Targi Pracy ze średzką policją

17.09. 2018

19 września w godz. godz.: 10:00-13:00 w sali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej odbędą się kolejne Targi Pracy.

Wrześniowa edycja targów będzie miała nieco inną formułę i odbędzie się pod hasłem "ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY". Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej przygotowała wyjątkowe stoisko, przy którym osoby zainteresowane służbą z pewnością znajdą coś dla siebie.

Tradycją już stał się udział Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej w Powiatowych Targach Pracy, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Taka forma prezentowania ofert zatrudnienia to doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z osobami poszukującymi zatrudnienia, a także do tego, aby obok lokalnych pracodawców, prezentować i promować zawód policjanta.

Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje dotyczące pracy w średzkiej Policji, procesu rekrutacji, szkolenia oraz codziennej praca funkcjonariusza. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej podpowiedzą, jakie dokumenty należy przygotować oraz przybliżą poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Obok możliwości otrzymania ulotki informacyjnej oraz stosownego formularza, osoby zainteresowane będą mogły obejrzeć film promujący zawód policjanta oraz przedstawiający jeden z etapów procesu rekrutacji, a mianowicie test sprawności fizycznej.

W tym roku Targi Pracy przybiorą nieco inną formułę. Dla odwiedzających stanowisko Komendy Powiatowej Policji średzcy policjanci przygotowali kilka niespodzianek.

Warto złożyć dokumenty już dziś, bowiem Komendant Główny Policji jeszcze w 2018 roku wyznaczył terminy przyjęć do służby w Policji.

Na garnizon dolnośląski przydzielono n/w terminy i ilości wakatów:

- 24 września 2018 r.  - 80 osób

- 27 grudnia 2018 r.   - 100 osób

Przypomnijmy:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w  Środzie Śląskiej mieszczącej się przy ul. Św. Andrzeja 2, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumenty można również składać w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, jak i w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
 • Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Św. Andrzeja 2

55-300 Środa Śląska

tel. 71/ 396-75-09, 71/396-75-00

KGP: Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

asp. sztab. Marta Stefanowska

KPP w Środzie Śląskiej