Wydrukuj tę stronę
Wojewoda dolnośląski opublikował listę zadań do realizacji

Wojewoda dolnośląski opublikował listę zadań do realizacji

Cz, 27.08.2020 13:08

To już pewne. Oba wnioski powiatu średzkiego z listy rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają dofinansowane!Wnioski powiatu to: „Remont dróg powiatowych nr 2052D i 2057D relacji Prężyce - Leanrtowice - Księginice” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 2091D odcinek Piekary - Konary”. Pierwszy z nich pozwoli na zmodernizowanie 5 km drogi i będzie kosztować 6.119 tys. zł. Kwota deklarowanego dofinansowania to 3.719. tys. zł., z możliwością zwiększenia do 80 procent tj. 4.895 tys. zł. Wkład własny zostanie po połowie sfinansowany przez powiat i gminę Miękinia. Inwestycja Piekary - Konary obejmie przebudowę 2,3 km drogi oraz budowę 650 m chodnika w Piekarach i ma kosztować 2.888 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 80 procent tej kwoty czyli 2.309 tys. zł. Wkład powiatu i gminy Udania wyniesie po 288 tys. zł.

– Bardzo cieszymy się z takiego rozstrzygnięcia. Potwierdza do dobrą współpracę na linii: samorząd gminny - powiat - województwo, z której efektów będą korzystać użytkownicy dróg. Liczymy, że niedługo podpiszemy stosowne umowy. Zaraz po tym rozpoczniemy procedury przetargowe, bo na rynku panują dobre warunki na tego typu inwestycje – podsumowuje starosta powiatu Krzysztof Szałankiewicz.

(rfp)