Dzisiaj jest: 18 Luty 2018    |    IMIENINY MAJĄ: Konstancja, Maksym, Bernadeta

MASZ CIEKAWY TEMAT, ZDJĘCIE LUB FILM? ZADZWOŃ: 713 173 299 LUB NAPISZ: [email protected]

Odwiedza nas 1582 gości oraz 0 użytkowników.

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI…

Data publikacji: 2017-09-01 13:33:26 Serwisujemy: narzędzia akumulatorowe, wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki... Czytaj więcej

NOWY SKLEP MAGAZYN AUTO…

Data publikacji: 2017-09-07 20:47:07 Potrzebujesz części do swojego auta w niskich... Czytaj więcej

Brak obrazów do dodania do pokazu slajdów.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Frankowski0Koniec roku to doskonały moment na przypomnienie i podsumowanie tego, co wydarzyło się w Gminie Malczyce w ubiegłym już, 2016 roku.

Właśnie minęły dwa lata od wyborów samorządowych w 2014 roku, kiedy to mieszkańcy gminy obdarzyli zaufaniem Piotra Frankowskiego, powierzając mu stanowisko wójta gminy Malczyce. Misją gminy Malczyce jest poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez zapewnienie stałego, zrównoważonego rozwoju. Dążąc do realizacji tego strategicznego celu, 2016 rok był okresem wytężonej i systematycznej pracy oraz wzmożonych wysiłków i przygotowań do rzeczowej realizacji inwestycji, głównie w kierunku aplikowania o środki zewnętrzne.

Gospodarka i finanse 

W ujęciu finansowym miniony rok należy ocenić pozytywnie. Budżet Gminy Malczyce zamknie się nadwyżką znacznie przekraczającą milion złotych, przy zakładanym w projekcie budżetu deficycie sięgającym 0,6 mln zł (dokładne wyniki budżetu znane będą pod koniec stycznia). Gmina aktywnie działa na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych dla wsparcia inwestycji. W 2016 dzięki różnym programom udało się pozyskać dofinansowanie na inwestycje drogowe: przebudowę ul. Pocztowej wraz z chodnikami przy ul. Traugutta i 1 Maja w Malczycach, przebudowę alei cmentarza komunalnego w Malczycach, budowę chodnika w Wilczkowie, przebudowę drogi w Chomiąży w kierunku Lipnicy, przebudowę drogi w Mazurowicach. Łączna wartość pozyskanych środków na te inwestycje wyniosła prawie 1 mln 700 tys zł. Większość zadań infrastrukturalnych ruszy jednak dopiero w 2017. Gmina jest na nie przygotowana, posiada dokumentację projektową planowanych inwestycji, a także złożone zostały wnioski o dofinansowanie, które obecnie podlegają weryfikacji.

Pozyskane środki

Najważniejszą informacją minionego roku jest przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Malczycach w wysokości 8,6 mln, co łącznie z dotacją z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rekultywację wysypiska śmieci w Rusku daje kwotę pozyskanego w 2016 roku dofinansowania 11 mln 650 tys zł. Na zakończenie oceny czekają również inne projekty, na realizację których zawnioskowano w ramach programów unijnych, jak przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach, termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola czy budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko wraz z przesyłem do Malczyc. W przypadku tych inwestycji gmina może otrzymać wsparcie zewnętrzne w wysokości 6 mln. Wyniki oceny tych wniosków znane będą w pierwszym kwartale 2017 roku.

W 2016 roku podpisane zostało porozumienie z prusicką spółką Prusice PS Energetyka Odnawialna, wspólnie z którą został złożony projekt na dofinansowanie, sięgające 85%, budowy mikroinstalacji służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przystąpieniem do projektu zainteresowanych było 40 mieszkańców gminy Malczyce.

Rozwój przedsiębiorczości

Niewątpliwy postęp należy także odnotować w kwestii rozwoju przedsiębiorczości. W gminie powstają nowe aktywności gospodarcze i nowi inwestorzy decydują się na tworzenie miejsc pracy. W Wilczkowie zainwestowała firma GPS Technika Grzewcza Andrzej Muszyński, w Chełmie CARGO EXPRESS oraz w Malczycach inwestor, z którym wiążemy duże nadzieje związane z rozwojem infrastruktury przemysłowej oraz turystycznej Odry – chodzi o nowego dzierżawcę portu firmę Eco-Polcon Sp z o.o. To poważny międzynarodowy armator, co daje szansę przywrócenia temu terenowi jego dawnej funkcji. Rzeka Odra jest naturalnym potencjałem Malczyc. Miejscowość historycznie wpisana jest w pejzaż tej rzeki, a ona jest nadzieją na rozwój i powrót do Malczyc inwestycji związanych z żeglugą śródlądową. Uwieńczeniem starań w dążeniu do stworzenia jak najlepszej atmosfery dla inwestorów na terenie gminy było przyznanie certyfikatu „Gmina Przyjazna Inwestorowi” przyznawanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz prestiżowej nagrody DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU w kategorii Najbardziej gospodarna gmina wiejska. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dolnego Śląska jednej z dolnośląskich gmin wiejskich. Podpisaliśmy również porozumienie o współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju na wsparcie w wykorzystaniu przez przedsiębiorców naszej gminy środków z programów unijnych JEREMI.

Uleczona służba zdrowia

Od czerwca Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Malczycach kieruje Monika Lejczak – nowy kierownik wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu. Zmianie uległy zasady funkcjonowania ośrodka zdrowia, czego efektem jest znaczne polepszenie jego oferty: zatrudnienie dodatkowych lekarzy podstawowej opieki (obecnie jest ich sześciu, poprzednio było dwóch), wydłużenie godzin przyjmowania pacjentów, poszerzenie oferty o usługi specjalistów np. kardiologa, endokrynologa, neurologa, ortopedę, poszerzona oferta badań, nowe wyposażenie m.in. aparat do badań ultrasonograficznych, rozbudowa systemu rehabilitacji, dzięki czemu dostępne są zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu, rozbudowa oferty ambulatoryjnej z wprowadzeniem codziennych badań próbek biologicznych. Wraz z końcem roku zakończyła się kontrola prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu. Kontrolujący nie mieli żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania SPZOZ-u.

Współdecydowanie

Rok 2016 to również rok nowych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność. Został opracowany i wdrożony program grantowy pn. „Kreatywni w Gminie Malczyce”, na który wygospodarowane zostało 20 tys zł z budżetu gminy. Do pierwszej edycji tego konkursu przystąpiły dwie organizacje: OSP Rusko i Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic oraz dwa sołectwa: Mazurowice i Rachów. Efektem ich prac są m.in. przeprowadzony cykl szkoleń pierwszej pomocy z użyciem zakupionego defibrylatora, odnowione pomieszczenia Izby Muzealnej w stoczni w Malczycach, zagospodarowana przestrzeń przy świetlicy w Rachowie czy zrekultywowane boisko sportowe w Mazurowicach. Ta aktywna praca, przy wsparciu środkami budżetowymi, jest doskonałą inicjatywą aktywizującą mieszkańców, którzy przy zaangażowaniu środków finansowych mają ogrom pomysłów na ich celowe wykorzystanie.

Na wniosek stowarzyszenia ADSUM z Chomiąży opracowana została również uchwała w sprawie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Ta nowa inicjatywa na terenie powiatu średzkiego, dotąd nie została wprowadzona przez żadną inną z gmin. To jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, prowadzana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 10 tys. zł na jej realizację. Współpraca samorządu Gminy Malczyce z sektorem NGO zyskała również uznanie kapituły akcji ,,Masz głos, Masz wybór”, doceniającej współdziałanie mieszkańców z władzami lokalnymi na rzecz najbliższego otoczenia. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, a gościem honorowym był Premier Jerzy Buzek, który wręczył Wójtowi Gminy nominację do tytułu SUPER SAMORZĄD.

Nowe wydarzenia

Rok 2016 był rokiem nowych pozycji w kalendarzu imprez gminnych. Wspólnie z parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Malczycach zorganizowany został II Orszak Trzech Króli, mieszkańcy w barwnych strojach przeszli ulicami Malczyc, wspólnie kolędując. W niedzielę palmową odbył się Jarmark Wielkanocny, na którym królowały wyroby rękodzielnicze.

W hali sportowo – widowiskowej w Malczycach w okresie zimowym przeprowadzono cykl turniejów sportowych: piłki nożnej, badmintona, tenisa stołowego. Hala służy głównie dzieciom i młodzieży, ale korzystają z niej też kluby sportowe, odbywają się treningi. Przeprowadzane są turnieje i zawody sportowe przez cały rok.

W czerwcu odbyła się  II edycja Biegaj z nami Malczycami, ścieżką biegową Radia Wrocław, wytyczoną w 2015 roku. Na organizację i przygotowanie imprezy udało się pozyskać wielu sponsorów.

Był to również rok oryginalnych, w niecodziennej atmosferze i otoczeniu wydarzeń, a to wszystko dzięki współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wakacje rozpoczęły się niezwykłym, jazzowym koncertem nad Odrą. Malczyce, jako jedna z 5 miejscowości na trasie koncertowej, uczestniczyły w międzynarodowym projekcie „Pod prąd ze Szczecina do Wrocławia” w ramach Wrocław Europejska Stolicy Kultury 2016. Artystka jazzowa Deborah Brown, saksofonista, a zarazem producent muzyczny Sylwester Ostrowski wraz z zespołem oraz wrocławska orkiestra kameralna – NFM Leopoldinum dostarczyli mieszkańcom gminy Malczyce niezwykłych emocji. Koncert odbył się nad samą rzeką Odrą w Malczycach.

Tradycyjnie w trzeci weekend czerwca, na rozpoczęcie wakacji, w najdłuższe dni roku odbył się festyn pod hasłem „Nadodrzańska Noc Świętojańska”. Dwudniowa impreza z wieloma atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wrzesień rozpoczął się pierwszymi gminnymi dożynkami w Rusku i jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie związanych z muzyką poważną – międzynarodowym, organizowanym w regionie, koncertem festiwalu Wratislavia Cantans, który odbył się w kościele pw. NPNMP w Malczycach.

Nowe dokumenty strategiczne

Gmina Malczyce jako jedna z nielicznych i jedyna gmina wiejska w województwie dolnośląskim zdecydowała się na długotrwałą i trudniejszą procedurę opracowanie gminnego programu rewitalizacji zamiast programu lokalnego. Pierwszym etapem było pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, która w 90% pokryła wydatki związane z tworzeniem dokumentu. Mimo wielu ustawowych obostrzeń związanych z przygotowaniem programu  ustawa przewiduje możliwość skorzystania z przywilejów. Jednym z nich, które są najistotniejsze z punktu widzenia gminy Malczyce, jest możliwość udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie, a także na prace konserwatorskie i  restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, jeżeli działania te służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nie ma żadnej inne prawnej możliwości dotowania prac budowlanych budynku prowadzonych przez wspólnotę mieszkaniową. Gmina chcąc wesprzeć wspólnoty podejmowała różne działania prawne, jednak żadne nie uzyskało akceptacji organów nadzoru.

Kolejnym krokiem do przodu, dzięki opracowaniu dokumentu jest uchwalenie przez Radę Gminy Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych na terenie Gminy Malczyce. Jego brak był przeszkodą wnioskowania o dotację na pokrycie mieszkańcom kosztów usuwania z ich nieruchomości np. pokryć dachowych wykonanych z azbestu. Ministerstwo Rozwoju przyznało Gminie Malczyce dotację w wysokości 11 tys 600 zł na przygotowanie programu i nwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Rok 2017 będzie pierwszym rokiem wdrożenia programu z życie.

Obszary największej aktywności gminy są zgodne z priorytetami jakie zakładałem na początku mojej kadencji – podsumowuje wójt gminy Piotr Frankowski. Należą do nich zwiększanie dochodów, właściwa polityka wydatkowa, zachowanie dyscypliny budżetowej, zwiększanie partycypacji społecznej, rozwój edukacji, wspieranie rynku pracy i przedsiębiorczości, poprawa jakości zarządzania administracją, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Już  pierwszego dnia od objęcia stanowiska Wójta Gminy Malczyce, rozpoczął się dla mnie okres wytężonej i systematycznej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Mam świadomość potrzeb mieszkańców i pokładanych we mnie nadziei. Bycie samorządowcem to szczególny rodzaj służby, w której dobro gminy i jej mieszkańców jest dla mnie na pierwszym miejscu. Praca na stanowisku Wójta jest trudna i wyczerpująca, ale daje dużo satysfakcji. Efekty wypracowuje się jednak z czasem, które mam nadzieję, Państwo już zauważacie. Wykonanie tylu zadań nie byłoby możliwe bez wsparcia i współpracy z wieloma osobami, organizacjami społecznymi, instytucjami samorządowymi oraz środowiskiem lokalnej społeczności. I za to wszystko już dzisiaj dziękuję, chociaż mam świadomość, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

Frankowski

---------------INFORMACJA GMINY MALCZYCE-----------------

Dodaj komentarz

Wulgaryzmy - to wyrazy lub wyrażenia, będące dosadnym, ordynarnym określeniem zjawisk, które można nazwać, używając słów neutralnych stylistycznie. Nie są konieczne aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia czy poglądy!

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Przypadki łamania prawa mogą być zgłaszane właściwym służbom.

Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Komentarze naruszające regulamin mogą być usuwane. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.


Kod antyspamowy
Odśwież

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze komentarze

 • Arkadiusz
  Teraz ja panu coś napisze .Co roku w naszej rodzinie robimy se badania i gwarantuje panu że mojej ...

  Czytaj więcej...

   
 • MPK ŚŚ
  Szczepanów - Środa Śląska to strefa 1

  Czytaj więcej...

   
 • Wańdzia Nierusz
  no ba ... my od rana na bani. . . ciągniemy równo, aż pape nam z dachu na komórce pozrywało

  Czytaj więcej...

   
 • gratki
  aż miło że takie młode chłopaki już mają ambicje - tak trzymaj!!! powodzenia

  Czytaj więcej...

   
 • Inga
  Środa Śląska- Szczepanów to jaka jest strefa?

  Czytaj więcej...

   
 • kkk
  Czyżby Staroście przypomnieli, że nic nie robi by otworzyć SZPITAL i że obiecał TRZECIĄ KARETKĘ na ...

  Czytaj więcej...

   
 • kkk
  Każde dziecko na pewno było szczepione przeciwko gruźlicy (miało robioną też tzw. próbę tuberkulinową).

  Czytaj więcej...

   
 • kkk
  Jeżeli mają czym to się chwalą :-), a kto im zabroni.

  Czytaj więcej...

   
 • hihhihi
  Wy coś bierzcie i nie wiecie co mówicie, czy tak na trzeźwo...? No takie niebezpieczeństwo, ze aż ...

  Czytaj więcej...

   
 • Pieszy
  Bardzo dobrze Redakcjo ROLANDA że piszecie o takich zdarzeniach niech ludzie widzą jak niektórzy radni ...

  Czytaj więcej...

Polecane filmy

MOJE miasto Środa Śląska

Facebook Box

Google plus Box