niedziela 08.12.2019

Imieniny: Marii Swiatozara

 

ZAPROJEKTUJ LOGO SZKOŁY - KONKURS SP MALCZYCE

000114 1Szkoła Podstawowa w Malczycach od października będzie nosić nazwę Skarby Dolnego Śląska, w związku z tym ogłosiła konkurs na nowe logo.

 

Zachęcamy do udziału!

(rol) fot. sp

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO – Skarby Dolnego Śląska

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Szkoła Podstawowa w Malczycach.

Cel i przedmiot konkursu

 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej, która wkrótce nosić będzie imię Skarbów Dolnego Śląska.
 • Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
 • Konkurs trwa od 06.06.2018 r. do 30.06.2018 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy gminy Malczyce.
 • Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 • Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 • Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej.

Forma prezentacji pracy konkursowej

 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 • Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 • Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej.

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

składać się :

 • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
 • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 • Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 • Projekt logo może być wykonany  w dowolnym programie graficznym na komputerze.
 • Gotową pracę oddajemy w formie papierowej -wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu, w którym powstał projekt lubelektronicznej – płyta CD podpisana  imieniem i nazwiskiem.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 • Prace należy składać do dnia 30.06.2018 r. w sekretariacie szkoły.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
 • Planowana data ogłoszenia wyników  04.07.2018r.
 • Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację