poniedziałek 18.01.2021

Imieniny: Małgorzaty Piotra

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

Śr, 30.12.2020 11:37

Jednym z najważniejszych punktów XXV sesji Rady Gminy Malczyce, która odbyła się 29 grudnia było uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą.Dochody budżetu gminy Malczyce na rok 2021 zostały uchwalone w łącznej wysokości 32.397.642 zł, z tego dochody bieżące – 25.860.912 zł i majątkowe –  6.536.730 zł. W zakresie dochodów bieżących znajdują się dotacje, subwencje i udziały w PIT, a w zakresie dochodów majątkowych dofinansowania do inwestycji oraz środki ze sprzedaży nieruchomości. Planowany deficyt budżetu wyniesie 5.918.852,69 zł. Zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich, przychodami ze zwrotu udzielonej pożyczki oraz zaciągniętego kredytu.

Planowane wydatki budżetu gminy Malczyce oszacowano w wysokości 38.531.547,24 zł.

 • bieżące w kwocie – 25.843.177,24 zł, które zabezpieczają wszystkie obligatoryjne wydatki gminy, urzędu i jednostek, z czego największą część stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia społeczne m.in. 500+.
 • majątkowe w kwocie 10.896.106,00 zł, z wyszczególnieniem na zadania:

1.

Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska – Malczyce

647 000,00

2.

Dotacja celowa dla starostwa na wykonanie projektu technicznego przebudowy

ul. Sienkiewicza i ul.1go Maja w Malczycach   

25 000,00

3.

Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodników

100 000,00

4.

Przebudowa ul. Traugutta w Malczycach

1 310 000,00

5.

Przebudowa ul. Strażackiej w Malczycach

420 000,00

6.

Rozwój infrastruktury turystycznej

310 397,00

7.

Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji

100 000,00

8.

Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach

40 000,00

9.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko          

3 861 977,00

10.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach

135 000,00

11.

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych

w budynkach mieszkalnych

1 180 184,00

12.

Budowa hydrantów i sieci wodno-kanalizacyjnej

62 000,00

 13.

Modernizacja SUW w Wilczkowie

60 000,00

14.

Budowa studni głębinowej w Malczycach

1 200 000,00

15.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

157 548,00

16.

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach

60 000,00

17.

Projekt techniczny  budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie

10 000,00

18.

Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku

1 200 000,00

19.

Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie

17 000,00

 

W budżecie gminy na 2021 rok zapewniono też środki m.in. na:

 • utrzymanie klubów sportowych,
 • funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • dotację dla SPZOZ,
 • fundusz sołecki – 232.942,46 zł
 • program Kreatywni w Gminie Malczyce – 30.000,00 zł
 • inicjatywę lokalną – 10.000,00 zł.
 • wydatki związane z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 100.000,00 zł
 • dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek.

Zwiększono również środki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami oraz na oświetlenie uliczne i jego eksploatację.

Samorząd w ostatnich latach aktywnie, z dużą skutecznością aplikuje o środki zewnętrzne z programów krajowych i unijny. Sukcesywnie zmienia się otoczenie i wizerunek gminy, powstają nowe urządzenia, modernizowana i budowana jest infrastruktura na terenie naszej gminy.

- Dziękuję całej Radzie za zaufanie, jakim obdarzyli nie tylko mnie jako włodarza, ale również pracowników Urzędu Gminy, których codzienny wkład i zaangażowanie przynosi wymierny efekt. Praca nad budżetem na rok 2021 nie była łatwa, teraz mogę powiedzieć, że był on jednym z trudniejszych nad jakim pracowałem, jako wójt. Z roku na rok, musimy zapewnić i angażować coraz więcej własnych środków na realizację bieżących zadań oraz planowanych inwestycji, bez których ich wykonanie nie byłoby możliwe. Wymagało to wiele trudu, bo realizacja założonych planów i zrównoważony rozwój naszej gminy jest dla mnie priorytetem – podsumowuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce
powrót na górę

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:
Trwające wydarzenie:
WOŚP w powiecie średzkim

Najnowsze artykuły

Wyszukiwarka artykułów:

Najnowsze komentarze

 • Łoś powiedział(a) Więcej
  Jak na rysunku 2 jest sarna a na 3 dzik, to ja jestem ŁOŚ! :evil::cheer: 23 minut temu
 • Pacjent powiedział(a) Więcej
  Nie tu nie chodzi o żadne zlecenia spółki firmy itp.tylko dobrowolnie się zgłaszają do ministerstwa... godzinę temu.
 • Colis powiedział(a) Więcej
  Pani dyrektor co jest ważniejsze honor czy stanowisko?  godzinę temu.
 • Wir powiedział(a) Więcej
  PO -  nie rządzi szczepieniami, ona je blokuje . Taka ich Platformiana opozycja. Opozycja do Polski i Polaków.  4 godziny temu.
 • Lacky powiedział(a) Więcej
  Prawica nie tworzy Alternatywy , ona buduje silną Polskę dla wszystkich obywateli. 4 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

05.01.2021 07:57 wrote:

Zatrudnię na stanowisko kierowcy w hurtowni nabiał-warzywa (Środa Śląska) Kontakt pod nr tel.: 505-171-828…

04.01.2021 19:40 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na terenie powiatu średzkiego w lutym i marcu 2011 r.:- 03.…

01.01.2021 16:01 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - D O J E Ż D Ż A M - ZADZWOŃ - GOTÓWKA od ręki !! Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porc…

11.12.2020 09:04 wrote:

ŚRODA ŚLĄSKA! INFORMACJA Z GRUPY POMOCOWEJ FB "WIDZIALNA RĘKA": "Dzień dobry Jestem pracownikiem szpitala psychiatrycz…

Artykuły sponsorowane

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.

0
RAZEM