czwartek 17.06.2021

Imieniny: Alberta Ignacego

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

Śr, 30.12.2020 11:37
 •  

Jednym z najważniejszych punktów XXV sesji Rady Gminy Malczyce, która odbyła się 29 grudnia było uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą.


Dochody budżetu gminy Malczyce na rok 2021 zostały uchwalone w łącznej wysokości 32.397.642 zł, z tego dochody bieżące – 25.860.912 zł i majątkowe –  6.536.730 zł. W zakresie dochodów bieżących znajdują się dotacje, subwencje i udziały w PIT, a w zakresie dochodów majątkowych dofinansowania do inwestycji oraz środki ze sprzedaży nieruchomości. Planowany deficyt budżetu wyniesie 5.918.852,69 zł. Zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich, przychodami ze zwrotu udzielonej pożyczki oraz zaciągniętego kredytu.

Planowane wydatki budżetu gminy Malczyce oszacowano w wysokości 38.531.547,24 zł.

 • bieżące w kwocie – 25.843.177,24 zł, które zabezpieczają wszystkie obligatoryjne wydatki gminy, urzędu i jednostek, z czego największą część stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia społeczne m.in. 500+.
 • majątkowe w kwocie 10.896.106,00 zł, z wyszczególnieniem na zadania:

1.

Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska – Malczyce

647 000,00

2.

Dotacja celowa dla starostwa na wykonanie projektu technicznego przebudowy

ul. Sienkiewicza i ul.1go Maja w Malczycach   

25 000,00

3.

Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodników

100 000,00

4.

Przebudowa ul. Traugutta w Malczycach

1 310 000,00

5.

Przebudowa ul. Strażackiej w Malczycach

420 000,00

6.

Rozwój infrastruktury turystycznej

310 397,00

7.

Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji

100 000,00

8.

Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach

40 000,00

9.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko          

3 861 977,00

10.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach

135 000,00

11.

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych

w budynkach mieszkalnych

1 180 184,00

12.

Budowa hydrantów i sieci wodno-kanalizacyjnej

62 000,00

 13.

Modernizacja SUW w Wilczkowie

60 000,00

14.

Budowa studni głębinowej w Malczycach

1 200 000,00

15.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

157 548,00

16.

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach

60 000,00

17.

Projekt techniczny  budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie

10 000,00

18.

Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku

1 200 000,00

19.

Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie

17 000,00

 

W budżecie gminy na 2021 rok zapewniono też środki m.in. na:

 • utrzymanie klubów sportowych,
 • funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • dotację dla SPZOZ,
 • fundusz sołecki – 232.942,46 zł
 • program Kreatywni w Gminie Malczyce – 30.000,00 zł
 • inicjatywę lokalną – 10.000,00 zł.
 • wydatki związane z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 100.000,00 zł
 • dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek.

Zwiększono również środki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami oraz na oświetlenie uliczne i jego eksploatację.

Samorząd w ostatnich latach aktywnie, z dużą skutecznością aplikuje o środki zewnętrzne z programów krajowych i unijny. Sukcesywnie zmienia się otoczenie i wizerunek gminy, powstają nowe urządzenia, modernizowana i budowana jest infrastruktura na terenie naszej gminy.

- Dziękuję całej Radzie za zaufanie, jakim obdarzyli nie tylko mnie jako włodarza, ale również pracowników Urzędu Gminy, których codzienny wkład i zaangażowanie przynosi wymierny efekt. Praca nad budżetem na rok 2021 nie była łatwa, teraz mogę powiedzieć, że był on jednym z trudniejszych nad jakim pracowałem, jako wójt. Z roku na rok, musimy zapewnić i angażować coraz więcej własnych środków na realizację bieżących zadań oraz planowanych inwestycji, bez których ich wykonanie nie byłoby możliwe. Wymagało to wiele trudu, bo realizacja założonych planów i zrównoważony rozwój naszej gminy jest dla mnie priorytetem – podsumowuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0


 • lol powiedział(a) Więcej
  Zostawcie temat spadochroniarz Lubin czy Legnickie Pole. Trzeba się skupić na faktach . Bez... 2 godziny temu.
 • obserwator powiedział(a) Więcej
  Malczyce bez wsparcia finansowego z zewnątrz nic nie zdziałają. Poprzyjcie Pana Matyję ,... 2 godziny temu.
 • CarlitoBrigante powiedział(a) Więcej
  .  Ogarnij to ? 7 godzin temu.
 • Tancerz powiedział(a) Więcej
  Blok dla dorosłych od 19.00-22.00, a napisane że zabawa taneczna.. to jak do 22.00 ? Trochę... 12 godzin temu.

Najnowsze artykuły

środa / 16.06.2021 / 18:38

Praca w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. komunikacji zewnętrznej i public relations w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy…

Wyszukiwarka artykułów:

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2021 18:51 wrote:

Praca dorywcza sprzatanie 1-2 razy w tygodniu w Srodzie Sl tel 885176463…

11.06.2021 09:37 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / Starocie - ZDECYDOWANIE płacę NAJLEPIEJ - SKUP ANTYKÓW - DOJEŻDŻAM ~!!!!!!!!!!!!~  Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy,…

09.06.2021 12:42 wrote:

Witam , szukam pana rencista emeryt do prac koserwatorskich 1-2 razy w tygodniu  w Srodzie Slaskieji Tel 885176463 …

08.06.2021 16:04 wrote:

Potrzebny fachowiec złota rączka praca koserwacyjna , malowanie drobne naprawy raz w tygodniu rencista emeryt mile widzany.…