Wydrukuj tę stronę
Promują zdrowy styl życia

Promują zdrowy styl życia

21.12. 2018

14 grudnia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej został przeprowadzony Etap Rejonowy XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Do Etapu Rejonowego przystąpiło 11 szkół:

1 / Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej

2 / Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej

3 / Gimnazjum w Środzie Śląskiej

4 / Szkoła Podstawowa w Kostomłotach

5 / Gimnazjum w Kostomłotach

6 / Szkoła Podstawowa w Miękini

7 / Gimnazjum w Miękini

8 / Szkoła Podstawowa w  Szczepanowie

9 / Gimnazjum w Szczepanowie

10 / Szkoła Podstawowa w Lutyni

11 / Gimnazjum w Lutyni

Uczestnicy pisali test składający się z 30 pytań, które oceniała komisja w składzie:

1 / Mariola Szczepan – Kierownik biura OR PCK

2 / Małgorzata Czerwiec – POE w Środzie Śląskiej

3 / Anna Mróz – PSSE w Środzie Śląskiej

4 / Zyta Honc-Skowrońska – PSSE w Środzie Śląskiej

W kategorii ponadgimnazjalnej do Etapu Okręgowego zakwalifikował się Szymon Malinowski, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej, a w gimnazjalnej Barbara Rejniak, uczennica Gimnazjum w Środzie Śląskiej.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, natomiast wszyscy pozostali uczniowie biorący udział w Olimpiadzie otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz drobne upominki.

Środki na zakup nagród dla zwycięzców i upominków dla uczestników oraz poczęstunku pochodziły z dotacji Gminy Środa Śląska.              

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za przygotowanie młodzieży do Olimpiady oraz wszystkim uczniom którzy wzięli w niej udział.

Szczególne podziękowania kierujemy do dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Środzie Śl.  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śl. i Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Środzie Śl. za pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu XXVII Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

(ms) / fot. ms