Wydrukuj tę stronę
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

12.06. 2019

W związku z notorycznie powtarzającym się problemem pozostawiania odpadów wielkogabarytowych przy altanach śmietnikowych poza terminami ich odbioru apelujemy Państwa o przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów.
Odpady wielkogabarytowe wystawiane poza terminami zbiórki traktowane są jako dzikie wysypiska.

W 2018 r. na usuwanie dzikich wysypisk miasto przeznaczyło ponad 28 000 zł.  Jest to równowartość budowy średniego rozmiaru placu zabaw. Dodatkowo odpady te często zalegają zajmując miejsca parkingowe, utrudniają przejazd i przejście, zagrażają bezpieczeństwu i są niejednokrotnie są podpalane.

W gminie Środa Śląska odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się znacznie częściej niż w gminach sąsiednich,  a harmonogram odbioru tych odpadów publikowany jest na początku roku, tak abyście mieli Państwo czas zaplanować prace porządkowe i skoordynować je ze zbiórką odpadów. Ponadto, odpady wielkogabarytowe jak i inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach można w dowolnym momencie nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynicznie – należy mieć przy sobie dowód osobisty i kwit potwierdzający wniesienie ostatniej opłaty za odpady. Pozostawienie odpadów wielkogabarytowych obok altan śmietnikowych  lub w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym, poza terminami ich odbioru jest zaśmiecaniem miasta i traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny do 500 zł.

Poniżej prezentujemy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na ten rok:
Teren miasta Środa Śląska: 29 VI, 31 VIII, 26 X, 14 XII
Tereny wiejskie z zabudowaniami wielorodzinnymi (Ciechów – ul. Średzka, ul. Spacerowa, ul. Osiedlowa;
Rakoszyce – ul. Średzka, ul. Górna; Szczepanów – ul. Osiedlowa): 29 VI, 31 VIII, 26 X, 14 XII

Pozostałe tereny wiejskie: 29 VI, 28 IX, 14 XII

Odbiór odpadów odbywa się w sobotę. Odpady wielkogabarytowe przed posesję należy wystawić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym ich wywóz. Dodatkowo – warto wykonać telefon do firmy FB Serwis Sp. z o.o. realizującej odbiór odpadów z terenu Gminy Środa Śląska (nr tel. 71 317 20 67) i wskazać lokalizację wystawionych przez Państwa odpadów.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej