Wydrukuj tę stronę
Procedura przyjmowania interesantów w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

Procedura przyjmowania interesantów w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

Cz, 06.08.2020 09:17

Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obsługa interesantów w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej odbywa się przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności. 1. Interesant powinien umówić się z funkcjonariuszami/pracownikami telefonicznie lub drogą e-mailową na określoną godzinę.
 2. Przyjęcia dokumentów i interesantów odbywają się w pokoju nr 1 w budynku KPP w Środzie Śląskiej.
 3. W sprawach dotyczących złożenia dokumentów o przyjęcie do służby/pracy w Policji informacji udziela:

Zespół Kadr i Szkolenia
KPP Środa Śląska
Elżbieta Boczar
Klaudia Grzegorczyk
Tel.: 47 8722209

 1. W sprawach złożenia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby/pracy w Policji informacji udziela:

Pełnomocnik ds. OIN
KPP w Środzie Śląskiej
Magdalena Janusz
Tel.: 47 8722214

 1. Każda osoba wchodząca do jednostki po wejściu do budynku przy dyżurce musi obowiązkowo poddać się badaniu temperatury ciała wykonanemu przez obsadę stanowiska kierowania (dyżurny, zastępca dyżurnego jednostki). Pomiar temperatury ciała mierzony jest termometrem bezdotykowym, którego parametry analizy określone są w jego instrukcji:
  a) jeżeli temperatura wynosi poniżej 37,5 ºC pomiar temperatury zostanie wyświetlony wraz z zielonym podświetleniem oraz długim sygnałem dźwiękowym
  b) jeżeli temperatura wynosi powyżej 37,5 ºC pomiar temperatury zostanie wyświetlony wraz z czerwonym podświetleniem oraz dziesięciokrotnym, krótkim sygnałem dźwiękowym
 2. Osoba, u której temperatura ciała wynosi do 37,5 ºC, zostaje wpuszczona na teren jednostki do pokoju nr 1 po odnotowaniu przez policjanta w rejestrze wejść – wyjść w systemie E-Komenda.
 3. Osoba, u której temperatura ciała przekracza 37,5 ºC, zostaje poinformowana przez dokonującego pomiaru o konieczności telefonicznego skontaktowania się z PSSE w Środzie Śląskiej.
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu tj. pokoju nr 1 nie może być większa niż 1 osoba.
 5. W pokoju nr 1, gdzie są obsługiwani interesanci, są zachowane wszelkie środki ostrożności związane z reżimem sanitarnym tj. zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy prowadzącym sprawę a osobą z zewnątrz, ponadto stanowisko jest wyposażone w przegrodę z pleksi.
 6. W pokoju nr 1 jest do dyspozycji środek do odkażania i dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki jednorazowe.
 7. Funkcjonariusze, pracownicy oraz osoby z zewnątrz są zobligowani do zakrywania ust oraz nosa przy pomocy maseczki lub odzieży lub jej części.
 8. Długopisy używane przez osoby z zewnątrz muszą być na bieżąco dezynfekowane.
 9. Funkcjonariusze, pracownicy mają używać własnych przyborów do pisania.
 10. Pokój przyjęć tj. nr 1 po każdym interesancie ma być obowiązkowo wietrzony (należy dbać o wentylację pomieszczenia) oraz zdezynfekowany środkiem do dezynfekcji powierzchni znajdujący się w wymienionym pomieszczeniu (w szczególności stanowisko obsługi).

KPP Środa Śl.