Wydrukuj tę stronę
W ramach współpracy powiatu średzkiego z powiatem hajnowskim

W ramach współpracy powiatu średzkiego z powiatem hajnowskim

06.07. 2020

1 lipca przewodniczący rady powiatu Artur Bogucki spotkał się ze starostą hajnowskim Andrzejem Skiepko.

Tematem rozmów były plany wspólnych działań zmierzających do zacieśnienia relacji obu samorządów. Powiat średzki i hajnowski od niemal 15 lat współpracują ze sobą. Umowa partnerska została podpisana w grudniu 2005 r.

– Wymiana doświadczeń na niwie kulturalnej, edukacyjnej, sportowej oraz w ramach dobrej praktyki samorządowej to filary naszej współpracy, którą wraz z otwarciem Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej chcemy od nowa zacieśnić – mówi Artur Bogucki przewodniczący rady powiatu.

(rfp)