sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

Burmistrz nie chce dać pieniędzy na szpital? Obiecał wparcie, a teraz stawia nielegalne warunki. Aby je spełnić, musielibyśmy złamać prawo.

Burmistrz nie chce dać pieniędzy na szpital? Obiecał wparcie, a teraz stawia nielegalne warunki. Aby je spełnić, musielibyśmy złamać prawo.

Pt, 18.09.2020 15:02

Na licznych spotkaniach organizowanych od ogłoszenia upadłości przez PCZ włodarze powiatu byli wzywani przez Burmistrza do odkupu budynku szpitala za wszelką cenę.Były wezwania do odkupu nieruchomości nawet za 10 milionów, bo na tyle została wyceniona przez rzeczoznawcę wartość budynku. Był  także konsultowany przez Burmistrza kolorowy diagram kołowy ze wskazaniem udziałów poszczególnych gmin w odkupie. Władze powiatu zrobiły wszystko, aby groszem publicznym dysponować gospodarnie. Udało się doprowadzić do tego, że budynek został kupiony z ponad 60% obniżką. Z licznie przedstawianych już opinii publicznej wyliczeń wynika, że powiat nie dopłacił z publicznych pieniędzy do odzyskania budynku. Odzyskano go po znaczącym remoncie, z dodatkową działką gruntu, a zabezpieczona cena sprzedaży wróci do powiatu jako zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Wszystkie te działania były zgodne z wolą społeczności lokalnej wyrażaną w licznych formach, a więc na sesjach powiatu, przez radnych powiatowych, oraz w złożonej przez mieszkańców petycji.

Teraz, kiedy z sukcesem udało się odzyskać budynek szpitala, przyszedł czas na realizację obietnic. I tu zaczynają się schody.

Początkowo cztery gminy z powiatu zaoferowały finansową pomoc w transakcji kupna. Z uwagi na dobro mieszkańców dołączyła również do nich Gmina Miękinia. Natomiast Burmistrz Środy Śląskiej, z której mieszkańcy w przeważającej części byliby beneficjentami opieki medycznej świadczonej przez średzką placówkę, mnoży warunki. Są to przy tym warunki, których spełnienie naraża władze publiczne na odpowiedzialność prokuratorską i przed organami finansowymi. Zarówno on, jak i Radni Gminy, byli o tym wielokrotnie informowani. Przypomnijmy - podczas licznych spotkań Burmistrz oferował gotowość dołożenia do kosztów zakupu szpitala 30%. Przy kupnie po obecnej cenie jest to kwota prawie 1.400.000 złotych (milion czterysta tysięcy). Tymczasem propozycje gminy albo zmierzają, przy licznych nieuzasadnionych żądaniach finansowych, do przekazania kwoty zaledwie 600 tys., a więc niecałej połowy zadeklarowanej kwoty, albo są propozycjami niemożliwymi do spełnienia. Matematyka i prawo są bezwzględne i nie kłamią.

Sprawdźmy więc warianty proponowane przez gminę.

W tzw. wariancie I gmina żąda przekazania jej, bez podstawy prawnej, części pieniędzy, które należą się powiatowi od transakcji z PCZ, zabezpieczonych hipoteką. Są to pieniądze mieszkańców całego powiatu, a więc także gmin Kostomłoty, Malczyce, Udanin i Miękinia, które mają służyć wszystkim mieszkańcom powiatu, a zatem nie ma żadnego powodu, aby przekazywać je wyłącznie gminie Środa Śląska. Co więcej, nie ma też żadnej podstawy prawnej do przekazania tych pieniędzy wyłącznie tej jednej gminie. A przekazanie publicznych pieniędzy bez podstawy prawnej grozi odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Póki co takiej podstawy służbom Burmistrza nie udało się znaleźć.  Należy tu również podkreślić, że odzyskane pieniądze mają być w całości przeznaczone na dalsze remonty obiektu oraz prowadzenie działalności medycznej.      

W tzw. wariancie II mamy zaś do czynienia już właściwie z prostym, na szczęście nieskutecznym, nakłanianiem władz powiatu do popełnienia przestępstwa. Nie można bowiem, jak tego żąda Burmistrz, zgodnie z prawem sprzedać budynku wartego 10 milionów złotych za kwotę 4,6 miliona! Przypomnijmy - powiat kupił budynek według prawa upadłościowego od syndyka. Aby przybliżyć te zasady naszym mieszkańcom można to porównać do kupna od komornika. A więc była możliwość obniżenia ceny budynku po tym, kiedy przy kolejnych próbach nie zgłosili się inni nabywcy. Sprzedając część budynku gminie, powiat musiałby przeprowadzić: po pierwsze - przetarg, po drugie - określić cenę wywoławczą zgodną z wyceną, a wiec na 10 milionów. Nie da się więc zjeść ciastka i mieć ciastka. Gmina w proponowanej przez Burmistrza transakcji owszem, może kupić w przetargu 30% budynku zgodnie z wyceną, ale za 3 miliony, nie za 1,4 miliona. Inaczej będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą mienia publicznego, będącego własnością wszystkich mieszkańców powiatu, za cenę rażąco zaniżoną, bez podstawy prawnej.

Tymczasem istnieje prosty sposób dotrzymania obietnicy złożonej Mieszkańcom przez Burmistrza. Sposób zgodny z prawem i wolą wszystkich  członków wspólnoty samorządowej powiatu, jak i mieszkańców samej gminy Środa Śląska. Wystarczy udzielić dotacji, zgodnie z przepisem art. 220 Ustawy o finansach publicznych, który mówi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej (…). Takim celem jest dofinansowanie zakupu budynku szpitala powiatowego.

Odpowiadając zatem na pytanie zadane publicznie na łamach prasy - Zarząd Powiatu mówi: „Tak, powiat chce otrzymać dofinansowanie do zakupu budynku szpitala, zgodnie z obietnicą publiczną złożoną przez Burmistrza. Ale w granicach i na podstawie prawa. Apelujemy o wywiązanie się z przyrzeczenia! Nasz numer konta bankowego to 02 9589 0003 0003 7208 2000 0080”.

Artykuł zewnętrzny / Powiat Średzki
powrót na górę
 • IwanGelik powiedział(a) Więcej
  kto z Was próbował legalnie pozbyć się śmieci?... 27 minut temu.
 • Boguslaw powiedział(a) Więcej
  Udanin matecznikiem Polskości i  Patriotyzmu. 2 godziny temu.
 • Władyslaw powiedział(a) Więcej
  Szanowni Państwo Wasza patriotyczna postawa, powinna... 2 godziny temu.
 • Emanuella powiedział(a) Więcej
  Dlaczego wy Średzianie  nie chcecie mieszkać w... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Powiat Średzki

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…