Dobre wieści dla kierowców, rowerzystów i pieszych

Dobre wieści dla kierowców, rowerzystów i pieszych

14.11. 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 2091D Udanin-Piekary otrzymała dofinansowanie z  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wczoraj (13 listopada), na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano wstępną listę rankingową wniosków do dofinansowania w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pośród dwudziestu projektów dotyczących dróg powiatowych na trzecim miejscu uplasował się wniosek Powiatu Średzkiego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz  w m. Udanin (etap II od km 0+000 do 0+554)”. 

–  Tak dobre miejsce naszego projektu cieszy podwójnie, ponieważ na etapie oceny formalnej w tym naborze nasz projekt został oceniony negatywnie i dopiero po naszym merytorycznym odwołaniu, komisja oceniająca wnioski rozpatrzyła go ponownie i tym razem pozytywnie – mówi wicestarosta powiatu Grzegorz Pierzchalski.

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2091D w miejscowości Udanin, na dwóch odcinakach:

I –  od Udanina do Piekar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945)

II – w miejscowości Udanin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087D do skrzyżowania z drogą 2090D  w kierunku Gościsław-Lasek (etap II od km 0+000 do km 0+554).

Przebudowa tych odcinków w terenie zabudowanym będzie polegać na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni, a poza nim na wykonaniu nawierzchni wraz z wymianą podbudowy. Ponadto w Udaninie pojawią się nowe chodniki, a sama miejscowość zostanie połączona z Piekarami ciągiem rowerowo-pieszym. Projekt przewiduje też budowę elementów infrastruktury drogowej (wpusty, wiaty), przebudowę zjazdów na pola oraz niezbędne prace  konserwacyjne i odtworzeniowe. Łącznie przebudowanych zostanie 2,499 km dróg i  2,083 km chodników. 384 metry będzie liczyć ścieżka rowerowa.

Całkowity koszt tego zadania oszacowano na 3 990 973,08 zł, z czego dofinansowanie z rządowego programu wyniesie 1 995 486 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta w 50% przez Powiat Średzki oraz 50% Gminę Udanin.

(rfp)

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację