środa 19.02.2020

Imieniny: Arnolda Jozefa Konrada

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Dzienny Dom „Senior+” powstanie w Osieku

Dzienny Dom „Senior+” powstanie w Osieku

17.06. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Na kolejnej sesji Rady Gminy Kostomłoty radni podejmą uchwałę o wprowadzeniu do budżetu gminy zadania polegającego na budowie Dziennego Domu Seniora w Osieku.

Gmina Kostomłoty otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe na przebudowę obiektu i wyposażenie pomieszczeń zgodnie z wytycznymi programu. Wniosek złożony w dniu 9 kwietnia 2019r. w ramach konkursu dodatkowego. Wartość całkowita projektu wynosi 752.511,47 zł., w tym przyznana dotacja opiewa na kwotę 300.000,00zł. Realizację zadania zaplanowano w 2019r.

W ramach zadania zostanie utworzony i wyposażony Dzienny Dom „Senior+” w Osieku, który będzie funkcjonować jako ośrodek wsparcia osób starszych - osób nieaktywnych zawodowo 60+. W wyniku realizacji zadania powstanie infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby starsze. W domu „Senior +” realizowane będą różne formy aktywności: ruchowe, usprawniające umysł oraz zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym, które pozwolą na zaktywizowanie seniorów. Budynek przygotowany będzie do przyjęcia 20 seniorów w wieku 60+. Uczestnicy projektu zostaną zrekrutowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Przy wyborze uczestników brana będzie pod uwagę sytuacja życiowa i dochodowość kandydatów. Obecnie na terenie gminy Kostomłoty nie funkcjonuje żaden obiekt zapewniający opiekę dla osób starszych.

Adaptacja budynku na cele Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Osieku obejmie wykonanie nowych posadzek, tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń, roboty instalacyjne w zakresie wykonania nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (powietrzna pompa ciepła). W ramach zadania przebudowane zostaną schody zewnętrzne i wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.  Obiekt będzie spełniać wszystkie standardy wymagane w programie „Senior+” i będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach placówki wydzielone będą następujące pomieszczenia: kuchnia, pokój aktywności ruchowej, pomieszczenie klubowe, pomieszczenie ogólnodostępne, szatnia, łazienka, pokój zabiegowo – pielęgniarski, pokój do odpoczynku, pokój do terapii indywidualnej.

Program umożliwi udzielenie wsparcia seniorom (nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) spełniającym warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Minimalny standard placówki oraz poziom zatrudnienia pracowników określa program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Zasady funkcjonowania placówek oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez placówkę są oparte o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” może obejmować w szczególności usługi:

  • socjalne, w tym posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

Placówka Dzienny Dom „Senior+”, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę.

Kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” określa jednostka samorządu, na terenie której działa placówka.

W związku w planowanym funkcjonowaniem placówki od stycznia 2020 r. Gmina Kostomłoty będzie występować do instytucji zewnętrznych  z wnioskiem o dofinansowanie kosztów bieżącej działalności.

(gk) / fot. wk

 

 
Komentarzy (4)

This comment was minimized by the moderator on the site

Ja bym do tego dorzuciła jeszcze sprawę dojazdów do Wrocławia lub przynajmniej Kątów Wr. bo bez samochodu się nie obejdzie, a nie każdy ma samochód, prawo jazdy, czy predyspozycje i aż śmiesznym się wydaje, że w 21 wieku normalny człowiek nie ma możliwości dojazdu do pracy, szkoły, czy lekarza specjalisty. Zróbcie coś w końcu z tym, bo min. dlatego ludzie Was wybrali, działajcie!

This comment was minimized by the moderator on the site

Mam nadzieję, że radni nie zawiodą i zagłosują za Domem Seniora.Oby!!! To bardzo potrzebne w naszej gminie. Rozejrzyjmy się - w każdej wsi są tacy, którzy mogliby skorzystać! Oglądnę sobie sesję, żeby śledzić kto jest za i trzymam kciuki, żeby dobrze zagłosowali!

This comment was minimized by the moderator on the site

Popieram bo ludzie o tym mówią i na to czekają . również gratuluję i czekamy na otwarcie !!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Bardzo fajna sprawa i bardzo potrzebna w naszej gminie .Gratuluję

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

58543632 295375021394617 475021145259638784 n

drewno kominkowe

nadania i odbiory 18

stihl

panele 5kw

allago reklama kino Obszar roboczy 1

komnet internet

hydrotech do gazety nowa reklama

handlo trans

taxi stas

0001

zuk baner

Serwis