piątek 24.01.2020

Imieniny: Rafala Felicji Franciszska

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Trwa nabór dzieci do żłobka gminnego „Wesołe skrzaty” w Kostomłotach

Trwa nabór dzieci do żłobka gminnego „Wesołe skrzaty” w Kostomłotach

28.12. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Rusza rekrutacja uczestników do projektu: „Wesołe Skrzaty” - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty.

W związku z pozyskaną dotacją Unii Europejskiej w wysokości 2.990.634,45 zł, a tym samym realizacją programu nr RPDS.08.04.01-02-0066/19-00 Gmina Kostomłoty zobowiązana jest przestrzegać kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

Wymogi formalne (obowiązkowe) wyboru uczestników do projektu to:

  • Adres zamieszkania na terenie Gminy Kostomłoty lub gmin ościennych.
  • Wiek dziecka: od 20 tygodnia życia do lat 3 lub do lat 4 w przypadku gdy utrudnione będzie objęcie go wychowaniem przedszkolnym (Formularz rekrutacyjny).
  • Status na rynku pracy - osoby pozostające bez pracy, opiekujące się dzieckiem (oświadczenie uczestnika) lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (zaświadczenie o urlopie, poświadczenie pracodawcy) lub osoby przebywające na urlopie wychowawczym (zaświadczenie o urlopie, poświadczenie pracodawcy) lub osoby pracujące i opiekujące się dzieckiem (poświadczenie pracodawcy)

Wymogi merytoryczne (premiujące):

  • Niepełnosprawność dziecka - na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt.
  • Rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko - na podstawie oświadczenia – 10 pkt.
  • Dochód w rodzinie nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium dochodowego – 10 pkt.
  • Starsze rodzeństwo uczęszczające do przedszkola – na podstawie potwierdzenia uczęszczania starszego dziecka do przedszkola – 5 pkt.

UWAGA: Obligatoryjne jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie i przesłanie dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są TUTAJ

Informacja Gminy Kostomłoty

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację