Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kostomłoty w 2019 r.

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kostomłoty w 2019 r.

26.11. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

W 2019 r. Gmina Kostomłoty zrealizowała projekt pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty – VI etap”.

Wykonawcą zadania była firma REVOL Sp. z o.o. z Łodzi, posiadająca odpowiednie wyposażenie techniczne oraz przeszkolonych pracowników w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia od 16 września przeprowadzono kompleksową akcję obejmującą odbiór płyt azbestowych z nieruchomości, w tym: załadunek, transport, rozładunek i utylizację. W efekcie zadania usunięto wyroby azbestowe z 14 nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty.

W dniach 26-27 września zgromadzony w ramach projektu azbest był przekazany na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo. Ilość zutylizowanego azbestu w przeliczeniu na tony wynosi 25,098 Mg. 30.09.2019 r. nastąpił odbiór wykonanych prac.

12.11.2019r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Kostomłoty. Całkowita wartość projektu wynosi 18.070,56 zł, w tym uzyskane dofinansowanie z WFOŚiGW to 16.732,00 zł.

Realizacja projektu jest zgodna z założeniami Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kostomłoty, przyjętego uchwałą nr XXII/120/12 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Gmina Kostomłoty

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację