czwartek 23.01.2020

Imieniny: Ildefonsas Rajmunda

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Wójt Gminy Kostomłoty informuje o zmianie systemu gospodarowania odpadami

Wójt Gminy Kostomłoty informuje o zmianie systemu gospodarowania odpadami

28.12. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Kostomłoty informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami w gminach.


Do najważniejszych należą:

1) Ustawowy obowiązek selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych (brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów).
Oznacza, że mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali śmieci, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji, w których zgodnie z ustawowym obowiązkiem zadeklarują segregację oraz wyposażą nieruchomość w odpowiedni pojemnik na metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty).

2) Wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dwukrotnie wyższa opłata).
Oznacza, że jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana będzie według stawki podwyższonej (dwukrotność stawki podstawowej).

3) Zwolnienie z części opłaty w przypadku posiadania przydomowego kompostownika (zachęta do kompostowania).
Oznacza, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mają prawo do częściowego zwolnienia tzn. przy wyliczaniu opłaty stosuje się stawkę obniżoną. Warunkiem skorzystania z ulgi, jest złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje prosimy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kostomłoty przy ul. Ślężnej 2, bądź elektronicznie za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”, najpóźniej do 10 lutego 2020 r.
Deklaracje składane po wyznaczonym terminie, skutkować będą naliczeniem opłaty podwyższonej w wyniku naruszenia ustawowego obowiązku, bądź utratą prawa do częściowego zwolnienia za miesiące, w których mieszkaniec nie zdeklarował posiadania kompostownika, pomimo jego posiadania.

Pamiętajmy!
Odpad komunalny-jest to odpad pochodzący z gospodarstwa domowego lub innego źródła niż gospodarstwo domowe, w związku z bytowaniem ludzi (pracowników). Do tej kategorii odpadów nie zaliczamy odpadów wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej czy rolniczej.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 713967254.

Gmina Kostomłoy / fot. zdj. ilustracyjne

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację