poniedziałek 26.10.2020

Imieniny: Lucjana Ewarysta

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Zadania realizowane w Gminie Kostomłoty

Zadania realizowane w Gminie Kostomłoty

02.11. 2019

Co jakiś czas gmina Kostomłoty informuje o jej działaniach w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziś przedstawiamy zbiorcze zestawienie realizowanych i wnioskowanych zdań.

 

 1. Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”

Wartość całkowita zadania: 3.172.354,50 zł.

Dotacja: 1.320.000,00 zł.

Realizacja: 2019 r.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułtowice. Konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Wartość całkowita projektu: 53.628,00 zł.

Dotacja: 26.813,00 zł.

Realizacja: 2019 r.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Projekt partnerski, partnerzy: gmina Domaniów – lider, gmina Kostomłoty, gmina Oława, gmina Strzelin, gmina Borów, gmina Wiązów, gmina Malczyce, gmina Środa Śląska, Projekt grantowy: w ramach projektu będą udzielane granty osobom fizycznym lub innym podmiotom na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne systemy wytwarzania ciepła tj: pompy ciepła (możliwe również z instalacją fotowoltaiczną), kotły gazowe, kotły spalające biomasę (pellet).

Budżet projektu przypadający na gminę Kostomłoty:

Wartość całkowita: 1.206.223,11 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 1.203.398,11 zł.

Dofinansowanie UE: 1.022.888,39 zł.

Wniosek złożony w dniu 29.04. 2019 r.

Termin realizacji: 15.05.2019 - 31.12.2021 r.

Wniosek jest w trakcie oceny.

 

 1. „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Wartość całkowita projektu: 3.518.546,45 zł.

Dotacja UE: 2.990.634,45 zł.

Wkład własny: rzeczowy (roboty budowlane) + opłaty od rodziców

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.01.2022 r.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Osieku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019

realizacja 2019 rok

wartość całkowita zadania - 752.511,47 zł..

dotacja – 300.000,00 zł.

wkład własny – 452.511,47 zł.

Realizacja: 2019 r.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość całkowita: 1.244.645,19 zł.

Dotacja – do 80% kosztów realizacji zadania

Realizacja 2019 r .

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Przebudowa drogi na odcinku Świdnica Polska – Czechy

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość całkowita projektu: 314.193,14 zł.

Dotacja – do 80% kosztów realizacji zadania

Realizacja 2019 r.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska – Czechy - budżet Województwa Dolnośląskiego dotacja na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Wartość całkowita: 314.193,14 zł.

Dotacja: 150.000,00 zł.

Wniosek jest w trakcie oceny.

 

 1. Doposażenie i poprawa standardu stołówek w Szkołach Podstawowych Kostomłoty, Karczyce i Mieczków

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość całkowita projektu: 182.348,00 zł.

Dotacja: 145.878,40 zł

W ramach złożonego wniosku dotacja została przyznana na doposażenie i poprawę standardu stołówki w Kostomłotach

Wartość całkowita stołówka Kostomłoty: 79.988,00 zł

Dotacja przyznana: 63.990,40 zł

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. „Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Projekt dotyczy zakupu sprzętu multimedialnego (tablica, monitor, projektor, nagłośnienie) do szkół podstawowych z terenu Gminy Kostomłoty

Wartość całkowita: 52.500,00 zł.

Dotacja: 42.000,00 zł.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Karczycach

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wartość całkowita: 83.670,00 zł

Wnioskowana dotacja: 83.669,64 zł.

Ostatecznie wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 65 626,00 zł. (najwyższe dofinansowanie w województwie Dolnośląskim)

 

 1. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty etap VI – WFOŚiGW

Koszt zadania ogółem: 18 070,56 zł.

Dotacja : 16 732,00 zł.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. "Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Seniora w Gminie Kostomłoty".

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt komplementarny do projektu Senior+ „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Osieku”

Projekt złożony 24.10.2019 r.

Termin realizacji 02.12.2019 – 30.11.2022

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 986 381,79 zł.

Całkowita kwota projektu: 2 090 928,20 zł.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kostomłoty na działkach nr 207 i 206/26 a długość całkowita odcinka to 216,15 m. Koszt realizacji zadania to 631 965,00 zł. Wnioskowany termin realizacji zadania to 2020 rok.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Modernizacja, przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce o łącznej długości 2314,00 m. W przypadku tej inwestycji koszt realizacji zadania opiewa na wartość 5 668 788,25 zł. Wnioskowany termin realizacji zadnia to 2020 rok.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację typu ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w zurbanizowanej części miejscowości Jakubkowice obejmującej zabudowę 53 budynków mieszkalnych oraz budowę odcinka sieci wodociągowej. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 4 mln. zł. z czego połowa kosztów podlegałaby refundacji w ramach operacji PROW. Realizacja inwestycji wpłynęłaby na ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zlikwidowałaby konieczność bieżącego wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. „Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty, miejscowość Kostomłoty wraz z budową sieci wodociągowej”.

Koszt całkowity zadania: 711 268,57 zł.

Wnioskowana kwota dotacji z UE: 374 331,69 zł.

Wnioskowany termin realizacji zadania: 2020 r.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, przebudowa przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kostomłoty (Siemidrożyce, Wilków Średzki).

Koszt całkowity zadania: 814 891,82 zł.

Wnioskowana kwota dotacji z UE: 564 826,86 zł.

Wnioskowany termin realizacji zadania: 2020 r.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Poprawa skuteczności działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach poprzez zakup kamery termowizyjnej.

Dotacja WFOŚiGW: 19 394,64 zł.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w specjalistyczny sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego”

Dotacja WFOŚiGW: 19 935,00 zł.

Wniosek uzyskał dotację.

(gk)

Udostępnij ten artykuł:

 

Komentarzy (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

Jeszcze proszę zadbać o połączenia komunikacyjne z powiatem i kątami!

This comment was minimized by the moderator on the site

Brak realizacji połączeń komunikacyjnych -[b] zamiast tego realizacja przez Gminę wykluczenia komunikacyjnego

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze

Nawet na jasnowidza się nie nadajesz..... Aby ocenić rzeczywistość i wyrazic swoje zdanie nie potrze...
czas trenera dobiegł końca- szykuje się kolejny sezon z miejscem w środku tabeli (oby nie bronili s...
katolickie dzieciaki tylko wyśmiewać potrafią, pieniadze marnowane na lekcje religji, która tylko uc...
Ewidentnie wygląda jakby to napisała osoba, która ma osobisty żal do trenera. Może zawodnik lub oso...

Lokalne ogłoszenia drobne

22.10.2020 21:05 wrote:

Sroda Slaska ul. Skłodowskiej Curie -znaleziono młoda kotkę z białym brzuszkiem. Bardzo przyjazna. tel. 690282606 …

18.10.2020 18:20 wrote:

Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Domu, Mieszkania, Strychu, Willi ... Kupię wszystko co będzie przed i powojenne, w każdym stanie, bez s…

13.10.2020 08:55 wrote:

S k u p u j ę ~ A n t y k i ~ płacę Gotówką - zadzwoń - kupię Antyki ! Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Plater…

11.10.2020 15:30 sds wrote:

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Filia w Piersnie zatrudni palacza c.o. Wymagane aktualne uprawnienia. Kontakt 71/ 359 59 59&nbs…

Artykuły sponsorowane

Koronawirus / statystyki:

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.