czwartek 04.03.2021

Imieniny: Arkadiusza Eugeniusza Kazimierza

Zadania realizowane w Gminie Kostomłoty

Zadania realizowane w Gminie Kostomłoty

So, 02.11.2019 15:17

Co jakiś czas gmina Kostomłoty informuje o jej działaniach w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziś przedstawiamy zbiorcze zestawienie realizowanych i wnioskowanych zdań. 

 1. Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”

Wartość całkowita zadania: 3.172.354,50 zł.

Dotacja: 1.320.000,00 zł.

Realizacja: 2019 r.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułtowice. Konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Wartość całkowita projektu: 53.628,00 zł.

Dotacja: 26.813,00 zł.

Realizacja: 2019 r.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Projekt partnerski, partnerzy: gmina Domaniów – lider, gmina Kostomłoty, gmina Oława, gmina Strzelin, gmina Borów, gmina Wiązów, gmina Malczyce, gmina Środa Śląska, Projekt grantowy: w ramach projektu będą udzielane granty osobom fizycznym lub innym podmiotom na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne systemy wytwarzania ciepła tj: pompy ciepła (możliwe również z instalacją fotowoltaiczną), kotły gazowe, kotły spalające biomasę (pellet).

Budżet projektu przypadający na gminę Kostomłoty:

Wartość całkowita: 1.206.223,11 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 1.203.398,11 zł.

Dofinansowanie UE: 1.022.888,39 zł.

Wniosek złożony w dniu 29.04. 2019 r.

Termin realizacji: 15.05.2019 - 31.12.2021 r.

Wniosek jest w trakcie oceny.

 

 1. „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Wartość całkowita projektu: 3.518.546,45 zł.

Dotacja UE: 2.990.634,45 zł.

Wkład własny: rzeczowy (roboty budowlane) + opłaty od rodziców

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.01.2022 r.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Osieku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019

realizacja 2019 rok

wartość całkowita zadania - 752.511,47 zł..

dotacja – 300.000,00 zł.

wkład własny – 452.511,47 zł.

Realizacja: 2019 r.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość całkowita: 1.244.645,19 zł.

Dotacja – do 80% kosztów realizacji zadania

Realizacja 2019 r .

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Przebudowa drogi na odcinku Świdnica Polska – Czechy

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość całkowita projektu: 314.193,14 zł.

Dotacja – do 80% kosztów realizacji zadania

Realizacja 2019 r.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska – Czechy - budżet Województwa Dolnośląskiego dotacja na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Wartość całkowita: 314.193,14 zł.

Dotacja: 150.000,00 zł.

Wniosek jest w trakcie oceny.

 

 1. Doposażenie i poprawa standardu stołówek w Szkołach Podstawowych Kostomłoty, Karczyce i Mieczków

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość całkowita projektu: 182.348,00 zł.

Dotacja: 145.878,40 zł

W ramach złożonego wniosku dotacja została przyznana na doposażenie i poprawę standardu stołówki w Kostomłotach

Wartość całkowita stołówka Kostomłoty: 79.988,00 zł

Dotacja przyznana: 63.990,40 zł

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. „Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Projekt dotyczy zakupu sprzętu multimedialnego (tablica, monitor, projektor, nagłośnienie) do szkół podstawowych z terenu Gminy Kostomłoty

Wartość całkowita: 52.500,00 zł.

Dotacja: 42.000,00 zł.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Karczycach

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wartość całkowita: 83.670,00 zł

Wnioskowana dotacja: 83.669,64 zł.

Ostatecznie wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 65 626,00 zł. (najwyższe dofinansowanie w województwie Dolnośląskim)

 

 1. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty etap VI – WFOŚiGW

Koszt zadania ogółem: 18 070,56 zł.

Dotacja : 16 732,00 zł.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.

 

 1. "Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Seniora w Gminie Kostomłoty".

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt komplementarny do projektu Senior+ „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Osieku”

Projekt złożony 24.10.2019 r.

Termin realizacji 02.12.2019 – 30.11.2022

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 986 381,79 zł.

Całkowita kwota projektu: 2 090 928,20 zł.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kostomłoty na działkach nr 207 i 206/26 a długość całkowita odcinka to 216,15 m. Koszt realizacji zadania to 631 965,00 zł. Wnioskowany termin realizacji zadania to 2020 rok.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Modernizacja, przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce o łącznej długości 2314,00 m. W przypadku tej inwestycji koszt realizacji zadania opiewa na wartość 5 668 788,25 zł. Wnioskowany termin realizacji zadnia to 2020 rok.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację typu ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w zurbanizowanej części miejscowości Jakubkowice obejmującej zabudowę 53 budynków mieszkalnych oraz budowę odcinka sieci wodociągowej. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 4 mln. zł. z czego połowa kosztów podlegałaby refundacji w ramach operacji PROW. Realizacja inwestycji wpłynęłaby na ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zlikwidowałaby konieczność bieżącego wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. „Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty, miejscowość Kostomłoty wraz z budową sieci wodociągowej”.

Koszt całkowity zadania: 711 268,57 zł.

Wnioskowana kwota dotacji z UE: 374 331,69 zł.

Wnioskowany termin realizacji zadania: 2020 r.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, przebudowa przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kostomłoty (Siemidrożyce, Wilków Średzki).

Koszt całkowity zadania: 814 891,82 zł.

Wnioskowana kwota dotacji z UE: 564 826,86 zł.

Wnioskowany termin realizacji zadania: 2020 r.

Wniosek oczekuje na ocenę.

 

 1. Poprawa skuteczności działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach poprzez zakup kamery termowizyjnej.

Dotacja WFOŚiGW: 19 394,64 zł.

Wniosek uzyskał dotację.

 

 1. Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w specjalistyczny sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego”

Dotacja WFOŚiGW: 19 935,00 zł.

Wniosek uzyskał dotację.

(gk)
powrót na górę
 • Icek powiedział(a) Więcej
  Maja rozmach ......y !!!! 24 minut temu
 • Tutko powiedział(a) Więcej
  Szkoda że gburmol zapomniał że do pieców trzeba doprowadzić gaz 30 minut temu.
 • Z Miękini powiedział(a) Więcej
  Pawda godzinę temu.
 • leo powiedział(a) Więcej
  Mówiąc delikatnie, ta gmina to porażka. 2 godziny temu.
 • Gulia powiedział(a) Więcej
  A będzie marsz .Wściekłych - Brzydkich i Nerwowych z czerwonymi piorunami.  3 godziny temu.
 • Dresiak powiedział(a) Więcej
  Rozdzielili się, dla zmyłki a tu patrz  B) 3 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Kostomłoty

Lokalne ogłoszenia drobne

26.02.2021 10:19 wrote:

Firma w Malczycach poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjno - biurowego: OFERUJEMY: - atrakcyjne wynagrodzenie - stabiln…

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …