wtorek 13.04.2021

Imieniny: Przemysława Idy

Piotr Frankowski / fot. oficjalny fanpage wójta Piotr Frankowski / fot. oficjalny fanpage wójta

Gmina Malczyce - najpierw osoba pełniąca funkcję wójta, później nowy wójt

Pn, 22.03.2021 11:20
 •  

Kilka dni temu Piotr Frankowski zamieścił oświadczenie, w którym poinformował o skazaniu go prawomocnym wyrokiem sądowym. Oznacza to koniec pełnienia przez niego funkcji wójta Gminy Malczyce.Informacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony czytelników. Sprawdziliśmy, co czeka Gminę Malczyce w najbliższym czasie.

Krok I – obwieszczenie komisarza wyborczego

Przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta określa art. 492 Kodeksy Wyborczego. Ustawodawca wymienił dziesięć przesłanek, które powodują wygaśniecie mandatu. W przypadku wójta Malczyc zastosowanie ma art. 492 §  1 pkt 4. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek: (…) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów.

Wygaśnięcie mandatu musi stwierdzić rada gminy albo komisarz wyborczy. W sytuacji jaka zaistniała w Malczycach musi to uczynić Komisarz Wyborczy II we Wrocławiu w formie obwieszczenia. Wydaje je na podstawie odpisu prawomocnego orzeczenia, ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Krok II – osoba pełniąca funkcję wójta

Dalsze postępowanie po odwołaniu wójta reguluje ustawa o samorządzie gminnym. A dokładniej art. 28f pkt 1, który brzmi: W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów wyznacza ją na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoba powołana w miejsce wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przejmuje wszystkie jej zadania i kompetencje i pełni je do dnia wyboru nowego włodarza. 

Krok III – wybory przedterminowe

Nowy włodarz zostanie wybrany w wyborach przedterminowych. Kwestię tę reguluje art. 28d ustawy o samorządzie gminnym. Wyborów nie przeprowadza się m.in. jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.

Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku Malczyc, co oznacza, że wybory przedterminowe zarządzi prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia. W rozporządzeniu prezesa zamieszczony zostanie kalendarz wyborczy ustalony z Państwową Komisją Wyborczą, w którym zostaną określone terminy wykonania czynności wyborczych. Terminy te w przypadku wyborów przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w samorządowych ordynacjach wyborczych. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia na terenie gminy, na której mają odbyć się wybory.

Radca prawny wyjaśnia

- W Malczycach nie mamy przypadku tzw. przemijającej przeszkody w sprawowaniu mandatu przez wójta, dlatego jego obowiązków nie może wykonywać I zastępca. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu Wyborczego również skazanie na karę grzywny powoduje utratę tzw. prawa wybieralności czyli utratę mandatu wójta, a zatem automatycznie straciłby funkcję także zastępca wójta – informuje Joanna Haligowska, radca prawny urzędu Gminy Malczyce.

Sytuacja w Malczycach może budzić pewne obawy mieszkańców, jednak Joanna Haligowska uspokaja. - W oczekiwaniu na osobę wyznaczoną przez premiera, tzw. komisarza, wójta zastępuje sekretarz. Wszystkie zadania gminy są wykonywane na podstawie stosownych upoważnień. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, że ich sprawy utkną w urzędzie.

OLO
powrót na górę
 • Kolega z pracy powiedział(a) Więcej
  Prawnik? Bo pracował na biurze podawczym sądu :0 9 godzin temu.
 • cacek powiedział(a) Więcej
  w ramach przyprawy 9 godzin temu.
 • Edek powiedział(a) Więcej
  Sesje Rady 9 godzin temu.
 • cacek powiedział(a) Więcej
  Policja dla PISu straciła całkiem już odremontowany... 9 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Malczyce

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…