sobota 21.05.2022

Imieniny: Jana Wiktora

  Dział: Malczyce czwartek, 13 styczeń 2022 13:16


Gmina Malczyce: trzech wnioskodawców otrzyma dotacje na remont budynków
W ubiegłym roku gmina Malczyce ogłosiła nabór wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce.

Dwie wspólnoty i jeden właściciel nieruchomości otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów prac lub robót budowlanych / fot. ilustracyjne Dwie wspólnoty i jeden właściciel nieruchomości otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów prac lub robót budowlanych / fot. ilustracyjne

Możliwość udzielania tego typu wsparcia z budżetu gminy w postaci dotacji celowych jest efektem opracowania przez gminę Malczyce Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a następnie utworzenie na terenie Malczyc Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa Rewitalizacji swoim zasięgiem objęła 7 ulic na terenie miejscowości Malczyce: Dworcowa, 1 Maja, Mazurowicka, Mylna, Polna, Sienkiewicza oraz Traugutta.

W ramach ogłoszonego naboru z możliwości złożenia wniosku o sfinansowanie w wysokości do 50% kosztów prac lub robót budowlanych skorzystały 2 wspólnoty mieszkaniowe oraz jeden właściciel. Na etapie pierwszej weryfikacji 1 wnioskodawca został wezwany do uzupełnień.

Ostateczną weryfikację formalną pozytywnie przeszły 3 wnioski:

 • WM, ul. Dworcowa 5
 • Właściciel, ul. Traugutta 17
 • WM, ul. Mazurowicka 14

Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów zadania zgłoszone przez wspólnoty poddane zostały ocenie merytorycznej, według przyjętych uchwałą Rady Gminy Malczyce kryteriów tj.

 • zgodność działania z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi wynikającymi z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022;
 • celowość przeprowadzenia zadania w zakresie rzeczowym wskazanym we wniosku, wynikającym z faktycznego stan u nieruchomości;
 • oczekiwany efekt i rola nieruchomości w kształtowaniu przestrzeni publicznej po realizacji

Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji rozstrzygniecie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu na następny rok. Sesja budżetowa gminy Malczyce odbyła się 31 grudnia, a w uchwale budżetowej zaplanowano na realizację zadań rewitalizacyjnych 160.000,00 zł.

W ramach tej kwoty dotacja w łącznej wysokości 97.924,25 zł zostanie przyznana wszystkim trzem wnioskodawcom.

Gmina Malczyce

 • Aktor powiedział(a) Więcej
  Za zaoszczędzone z lekkiej zimy i rezygnacji koszenia co kupicie Panowie? 51 minut temu.
 • Bratek powiedział(a) Więcej
  Było trzeba łąki siać, teraz to nie kosimy he he he 54 minut temu
 • Abc powiedział(a) Więcej
  Mylisz winę z zamiarem. godzinę temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …