środa 22.01.2020

Imieniny: Anastazego Wincentego

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Pierwsze granty dla Mieszkańców Gminy Malczyce wypłacone!

Pierwsze granty dla Mieszkańców Gminy Malczyce wypłacone!

17.12. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Większość mikroinstalacji fotowoltaicznych, realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie” została wykonana.

Instalacje produkują prąd na potrzeby własne gospodarstw domowych. Złożono większość wniosków o płatność. W grudniu 2019 r. lider projektu dokonał wypłaty pierwszych grantów.

- Uważam to za wielki sukces i bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowania projektem. Bardzo dziękuję partnerom projektu oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z Panem dyrektorem Jerzym Michalakiem, za wsparcie i sprawne rozliczenie projektu. Mam nadzieję, że mieszkańcy, którzy otrzymali wsparcie finansowe w tym projekcie są usatysfakcjonowani efektem końcowym. Dziękuję bardzo gorąco również pracownikom urzędu gminy Malczyce, którzy włożyli wiele czasu, energii oraz serca w ten projekt  – mówi wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

logotyp rpo

„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”
Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

 

 
Komentarzy (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

A kiedy w Środzie będą dotacje?

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację