czwartek 12.12.2019

Imieniny: Dagmary Aleksandry

 
Spotkanie z przedstawicielami Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Spotkanie z przedstawicielami Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

05.09. 2019

3 września br. w Urzędzie Gminy Malczyce wójt Piotr Frankowski spotkał się z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, Mirosławą Hamerą i Romualdem Olejniczakiem.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy parlamentarzysty Sławomira Piechoty, jego tematem było powołanie do funkcjonowania w gminie Malczyce Spółdzielni Socjalnej będącej podmiotem ekonomii społecznej.

Przedmiotem spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, wykorzystującego dobrowolną pracę członków w celu społecznej i zawodowej integracji. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Było to pierwsze spotkanie, którego celem było przybliżenie idei działania oraz wagi funkcjonowania spółdzielni socjalnych na lokalnym rynku pracy. W konsekwencji spotkania uczestnicy dyskusji zostali zaproszeni przez Sławomira Piechotę do wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, aby praktycznie ocenić funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Sam Sławomir Piechota dał się poznać jako organizator współpracy polskich władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z partnerami w Niemczech, USA, Szwecji, Ukrainie i Czechach, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich, Przewodniczący Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Laureat Plebiscytu TVP i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Człowiek bez barier” 2003.

O sobie tak mówi: ,,Cała moja aktywność zawodowa i społeczna związana jest z tworzeniem skutecznych sposobów pomagania potrzebującym, zapewnienia wsparcia rodzinom zwłaszcza poprzez sieć placówek dla dzieci i młodzieży, klubów seniora, partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, szczególnie charytatywnymi. Zainicjowałem kampanię Pomagajmy dobrze! Nasze wrocławskie rozwiązania i doświadczenia w polityce społecznej były szeroko wykorzystywane w całym kraju, a także za granicą (zwłaszcza we Lwowie i w Dreźnie). Z tych wrocławskich doświadczeń w polityce społecznej widać, iż można pomagać dużo skuteczniej, racjonalnie zarazem gospodarując publicznymi pieniędzmi. W oparciu o te doświadczenia kierowany przeze mnie zespół opracował program obywatelskiej polityki społecznej. Realizacja tego programu wymaga dobrego, czyli jasnego i stabilnego prawa.”

(gmal)

s2

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację