wtorek 21.01.2020

Imieniny: Agnieszki Jaroslawa

 

Reklama na protalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Z myślą o mieszkańcach Gminy Malczyce...

Z myślą o mieszkańcach Gminy Malczyce...

28.11. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Czyniąc ukłon w stronę długoletnich użytkowników wieczystych, którym na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. umożliwiono przekształcenie prawa użytkowania wieczystego „gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe” w prawo własności w Gminie Malczyce ustalona została 95% bonifikata z tytułu wspomnianego wyżej przekształcenia.

Przed wejściem w życie ustawy właściciel mieszkania lub domu musiał co roku płacić podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to właśnie gminom przyznano uprawnienie do indywidualnego ustalania wysokości bonifikaty na swoim terenie. Dzięki takiej możliwości udało się dostrzec szansę na to, aby przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, mieszkańcy Gminy Malczyce ponieśli maksymalnie niskie koszty związane z koniecznością uiszczenia opłaty przekształceniowej. Gmina Malczyce jako jedyna na terenie powiatu średzkiego zaproponowała tak wysoką bonifikatę od opłaty przekształceniowej dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, stanowiąca aż 95%.

W przypadku nieruchomości będących własnością Gminy Malczyce procedurę „przekształceniową” przeprowadził Urząd Gminy, który niezwłocznie zastosował naliczenie z zastosowaniem bonifikaty. Dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa właściwe do przeprowadzenia procedury było Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. 

Z uwagi na złożoność całego procesu przekształcenia oraz liczne wymogi formalne m.in. podwyższenie przez Wojewodę Dolnośląskiego tychże stawek w drodze zarządzenia, użytkownicy, których nieruchomość należała do zasobu Skarbu Państwa otrzymali w początkowej fazie wynikającą z ustawy 60% bonifikatę. Jednakże niezwłocznie po wejściu w życie zapisu o 95% bonifikacie dla mieszkańców Gminy Malczyce nastąpiło ponowne przeliczenie wysokości opłaty oraz zwrot wynikającej z tego faktu nadpłaty.

- Bardzo się cieszę, że moje starania przyniosły oczekiwany rezultat i w efekcie końcowym, jako jedyna gmina w powiecie średzkim, możemy zaproponować naszym mieszkańcom maksymalny poziom bonifikaty, bo aż 95% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego „gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe" –  mówi wójt Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce

 

 
Komentarzy (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

no i jest tu konkret a nie jak u nas w ***** -marynie

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację