czwartek 23.01.2020

Imieniny: Ildefonsas Rajmunda

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Zmiany w sprawie odpadów na terenie gminy Malczyce. Jakie i kiedy?

Zmiany w sprawie odpadów na terenie gminy Malczyce. Jakie i kiedy?

10.01. 2020
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, która nakłada wiele nowych obowiązków informujemy, że wszystkie zmiany na terenie gminy Malczyce zostaną wdrożone w połowie roku.

Na co powinniśmy się przygotować?

1) Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłat za odbiór i transport odpadów komunalnych.
Wszyscy mieszkańcy, zarówno ci, którzy segregują dziś odpady, jak i ci, którzy nie segregują będą musieli wypełnić nowe deklaracje, w których nie będzie można zadeklarować zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Dodatkowo mieszkańcy posiadający kompostownik, którzy zrezygnują z odbioru BIO odpadów będą zwolnieni z części opłat.
2) Zmiana opłaty za odbiór i wywóz odpadów
Stawki opłat zostaną uchwalone przez Radę Gminy Malczyce do połowy 2020 roku. Obecnie wysokość opłaty za mieszkańca niesegregującego odpady nadal wynosi 16,00 zł, za segregującego 13,00 zł.
3) Sposób segregacji
Sposób segregacji nie ulega zmianie tzn. mieszkańcy selekcjonują 5 frakcji (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO odpady i pozostałości z sortowania).
4) Kontrola prawidłowości segregacji

Firma odbierająca odpady przy odbiorze będzie kontrolowała prawidłową ich segregację. Konsekwencją niewłaściwej segregacji będzie naliczenie wyższej opłaty.

Dalsze informacje, w tym sposób segregacji na poszczególne frakcje, będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Informacja Gminy Malczyce

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację