czwartek 26.05.2022

Imieniny: Filipa Pauliny

  Dział: Miękinia wtorek, 01 luty 2022 13:35


Miękinia miastem? Radni rozpoczęli starania
Radni Gminy Miękinia na wczorajszej sesji przyjęli uchwałę rozpoczynającą procedurę związaną z nadaniem miejscowości Miękinia statusu miasta.

Fot. Wikipedia Fot. Wikipedia

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:
Miękinia spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

 1. Wielowiekowa historia i zabytki;
 2. Układ urbanistyczny - zwarta zabudowa, ukształtowane centrum z ratuszem, brak zabudowy zagrodowej;
 3. Infrastruktura miejska - ulice, chodniki, oświetlenie, wodociągi, gazociągi, kanalizacja, sieć telefoniczna i internetowa, oczyszczalnia ścieków oraz selektywna zbiórka odpadów;
 4. Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym - Nadleśnictwo Miękinia, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, i Straż Gminna, dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (...); 
 5. Większość mieszkańców Miękini jest zatrudniona poza rolnictwem;
 6. Plany zagospodarowania przestrzennego przewidujące rozbudowę miejscowości;
 7. Duże zakłady pracy;
 8. Miejscowość Miękinia spełnia dotychczasowy wymóg posiadania odpowiedniej liczby ludności, powyżej 2000 mieszkańców.

Zdaniem wnioskodawców zmiana statusu może przynieść wiele korzyści. Wśród tych najważniejszych wymieniono m.in. większy prestiż, wzrost atrakcyjności miejscowości, większy dostęp do środków unijnych, wzrost zainteresowania inwestorów, a także wzrost dynamiki rozwoju. W uzasadnieniu znalazła się też informacja o kosztach takiej zmiany. - Mieszkańcy nie ponoszą żadnych wydatków z tytułu uzyskania praw miejskich (...) Jedyny koszt, jaki poniesie Gmina, po uzyskaniu praw miejskich dla Miękini, to zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy Miękinia. Docelowo byłby to Urząd Miasta i Gminy Miękinia - podkreślają wnioskodawcy.  

Za przyjęciem uchwały rozpoczynającej procedurę zmiany głosowało 13 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy dowiedzą się jak wygląda proces zmiany i jakie będą jego skutki, podzielą się też swoimi uwagami i opiniami. Wyniki konsultacji zostaną przekazane wraz z wnioskiem Rady Gminy Miękinia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem wojewody dolnośląskiego. Zdaniem radnych, jeśli wszystkie formalności uda się dopełnić do 31 marca, a opinie wojewody i ministra będą pozytywne to formalnie Miękinia może zostać miastem już w styczniu 2023 roku. 

OLO

 • Ja powiedział(a) Więcej
  Są to środki z programów rządowych 2 godziny temu.
 • Norbi powiedział(a) Więcej
  Ruciński nie może pochwalić się żadnym sukcesem i przypisuje sobie czyjeś zasługi. To stary jego numer. 2 godziny temu.
 • Policjant powiedział(a) Więcej
  Teraz dorośli obywatele powinni to odpracować. 3 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …