PUP ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne

PUP ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne

12.07. 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne w 2018 r. w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.

1. Szkolenia indywidualne wskazane przez osoby bezrobotne do 30 roku życia POWER, poddziałanie 1.1.2 w ramach Inicjatywy Osób Młodych

tytuł projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (III)".
Program adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, należących do niżej wymienionych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby niepełnosprawne.

 W bieżącym roku uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby bezrobotne, które były już uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  średzkim (III)" . 

2. Szkolenia indywidualne wskazane przez osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia RPO WD 2014-2020, poddziałanie 8.1

 tytuł projektu: „Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia  w powiecie średzkim w roku 2018" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Program adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, które należą do niżej wymienionych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby po 50 r. życia.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu: pokój nr 5 oraz telefonicznie: 71 317 25 05, wew. 120
Osoba do kontaktu: Katarzyna Ratuszniak

--- OGŁOSZENIE PUP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ---