niedziela 29.05.2022

Imieniny: Magdaleny Bogumiły

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Burmistrz: to są zasady solidaryzmu w powiatowym projekcie drogowym
Starostwie i członkowie Zarządu Powiatu, przy akceptacji wójtów czterech ościennych gmin, pod koniec stycznia postanowili wykluczyć Gminę Środa Śląska z powiatowego projektu drogowego w ramach Polskiego Ładu. Mimo wstępnej aprobaty przedstawicieli Powiatu dla zasad solidaryzmu i zapisów zaproponowanych przez Burmistrza 10 stycznia na 2-godzinnym spotkaniu w gabinecie Starosty, po kilku dniach Zarząd Powiatu, po spotkaniu z wójtami, wycofał się z wcześniejszych deklaracji strony powiatowej. Jednocześnie przez kilkadziesiąt godzin władze Powiatu różnymi sposobami chciały „przymusić” Burmistrza aby podpisał umowę partnerstwa, gdzie … były zawarte poważne ryzyka finansowe dla Gminy i brak było zgody na udział przedstawiciela Gminy w Powiatowej Komisji Przetargowej w przetargu na bagatela 27 mln zł… Gdzie tu więc zasady partnerstwa w … partnerskim projekcie opartym na dobrowolności??

W artykule z 28 stycznia na portalu Roland członkowie Zarządu Powiatu w swoich wypowiedziach jawnie atakują Gminę i burmistrza Adama Rucińskiego, obarczając Gminę i burmistrza winą za brak zawarcia umów partnerstwa. Władze Powiatu rozpowszechniają nieprawdziwy zarzut o celowym „utrudnianiu wdrożenia i realizacji programu”, co jest jawnym nadużyciem ze strony przedstawicieli władz Powiatu, niezgodnym z faktami.

Głosy płynące od starostów są tym bardziej oderwane od prawdy, gdyż burmistrz 20 stycznia jednostronnie podpisał dwie umowy partnerstwa dot. współfinansowania przez Gminę przebudowy drogi powiatowej 2066D na odcinku Jastrzębce-Chomiąża i współfinansowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2020D na odcinku Cesarzowice-Michalów-Ujazd Górny – z uwzględnieniem zasady solidaryzmu. Umowy te zostały oficjalnie przekazane w 4 egz. do starostwa w dniu 21 stycznia, ale do dziś nie zostały podpisane przez starostów…

Dla Gminy Środa Śląska kluczowym i bezwzględnie koniecznym zapisem umowy partnerskiej w powiatowym projekcie drogowym była i jest zasada solidaryzmu między gminami. Na czym ona polega i dlaczego jest tak ważna dla finansów partnerskich gmin w tym powiatowym projekcie drogowym? Czego obawiają się włodarze powiatu, czy ościennych gmin, tak zdecydowanie nie zgadzając się na przyjęcie zasady solidaryzmu? Dlaczego za brak porozumienia próbują obarczyć winą Gminę i osobiście Burmistrza?? Dlaczego insynuują niezgodność zaproponowanej zasady solidaryzmu z regułami finansów publicznych?

Propozycje kluczowych zmian w umowach partnerstwa między Powiatem a Gminą Środa Ślaska, zaproponowane przez burmistrza dot. kilku kwestii. Najważniejszym z nich jest zapis o wdrożeniu zasady solidaryzmu miedzy gminami, czyli równego udziału procentowego dotacji rządowej z Polskiego Ładu w wartościach poprzetargowych wszystkich 5 powiatowych zadań drogowych w każdej z 5 gmin naszego powiatu.

- Z powiatowego artykułu opublikowanego na portalu Roland z 28 stycznia wynika, że nadal przeinaczany jest wniosek Burmistrza o wdrożeniu zasady solidaryzmu miedzy gminami, który wprowadza zasadę, że wszystkie zadania inwestycyjne z Programu Polski Ład, po przeprowadzonym przetargu, będą miały ustalony równy, procentowy wkład własny – wyjaśnia Radosław Śliwa skarbnik Gminy. - Należy zaznaczyć, że w tej propozycji nie było mowy o jakiejkolwiek rekompensacie wydatków pomiędzy gminami Powiatu. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że pomoc między samorządami dotyczy tylko mienia znajdującego się na terenie gminy. W ustawie o finansach publicznych nie ma jakichkolwiek zapisów wprowadzających „terytorialność” i ograniczających w ten sposób pomoc finansową między samorządami. Zresztą udzielana pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego i tak zwiększa wartość majątku komunalnego Powiatu, a nie poszczególnych gmin – zauważa skarbnik Radosław Śliwa. Dlaczego zatem autorzy artykułu traktują tę zasadę jako niesprawiedliwą, skoro właśnie o sprawiedliwość miedzy gminami tj. równy procentowy udział dotacji rządowej po przetargu w każdym zadaniu drogowym w niej chodzi ??

Zarząd Powiatu oraz wójtowie partnerskich gmin nie zgodzili się również na uzgodnione 10 stycznia, na spotkaniu w gabinecie Starosty, włączenie przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Powiatowej Komisji Przetargowej. Nie podając przy tym żadnego argumentu o racjonalnym charakterze. Wicestarosta Sebastian Burdzy w swojej wypowiedzi w ww. artykule mówi o „spuszczeniu z tonu” przez burmistrza Środy Śląskiej i wywiązywaniu się z danego słowa. Tak właśnie postąpił włodarz średzkiej Gminy. Dwie umowy partnerstwa dot. drogi do Chomiąży i ścieżki do Ujazdu Górnego z wprowadzonymi zmianami dot. obu w/w kluczowych kwestii zostały podpisane ze strony Gminy i dostarczone do Starostwa 21 stycznia.

Poniżej prezentujemy skan jednej z dwóch umów partnerstwa podpisanych przez Burmistrza z zaznaczeniem najistotniejszych zapisów umowy (zakreślenie kolorem żółtym) oraz nowych zapisów w tym dot. zasady solidaryzmu między gminami zaproponowanych ze strony Burmistrza (zakreślenie kolorem niebieskim). Skan podpisanej umowy jasno i precyzyjnie wskazuje o co postuluje Gmina i jakie ma intencje co do partnerstwa oraz przed jakimi ryzykami  finansowymi burmistrz i skarbnik chcą zabezpieczyć Gminę.

Wzniecanie burzy medialnej i ataki personalne pod adresem Burmistrza oraz celowane zarzuty, że jako jedyny nie podpisał umów partnerstwa, są w projekcie partnerskim skrajnie chybionym podejściem. A żadnym argumentem jest przy tym stwierdzenie, że wszyscy inni podpisali umowy partnerstwa. Podpisali 5 stycznia, mimo zgłoszonych dzień wcześniej zastrzeżeń Gminy Środa Śląska, jako jednego z partnerów, do zapisów zaproponowanej przez Powiat umowy partnerstwa.

Wszyscy inni podpisali i potem … okopali się wokół tego co podpisali, bez względu na ew. przyszłe konsekwencje finansowe i poważne ryzyka, nie przyjmując już żadnych rzeczowych argumentów, licząc być może na większościową presję i swoiste „przyciśniecie do muru” jednego z pięciu partnerów. To błędne działanie, szczególnie ze strony władz Powiatu, bo to są przecież drogi powiatowe i są to ustawowe, obowiązkowe zadania każdego powiatu. Pomoc gmin dla Powiatu jest działaniem dobrowolnym, potrzebnym i na partnerskich zasadach ma swój sens, ale nie może odbywać się za wszelką cenę i pod groźbą stawiania naturalnych partnerów pod pręgierzem.

legenda

 

umowa partnerstwa gss powiat p lad 5 2022 ost. zaznaczenia 1

 

umowa partnerstwa gss powiat p lad 5 2022 ost. zaznaczenia 2

umowa partnerstwa gss powiat p lad 5 2022 ost. zaznaczenia 3

umowa partnerstwa gss powiat p lad 5 2022 ost. zaznaczenia 4

(um)

  • icek powiedział(a) Więcej
    Przecież u nas to normalne 3 godziny temu.
  • icek powiedział(a) Więcej
    Mi tez jeden z gminy krzyknął 12 koła , a z drugiego powiatu tylko połowe. Można ? można , ale widać w naszej gminie mają większe kieszenie 6 godzin temu.
  • Marecki powiedział(a) Więcej
    "Kruk krukowi oka nie wykole" 22 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …