piątek 01.12.2023

Imieniny: Natalii Eligiusza

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

poleasingowe pl 970 250


Ciepłe Mieszkanie nie dla Środy Śląskiej?

SkomentujWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił 21 lipca 2022 roku nabór wniosków dla gmin do Programu “Ciepłe Mieszkanie”. Nabór trwał do 31 grudnia 2022 roku.


Fot. ilustracyjne / pixabay Fot. ilustracyjne / pixabay


Mieszkańcy nie mogą przystąpić do programu indywidualnie. Aby “Ciepłe Mieszkanie” mogło zostać wdrożone w gminie Środa Śląska, konieczne było złożenie przez nią wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Środa Śląska nie przystąpiła do "Ciepłego Mieszkania". 

Program “Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony był dla gmin, które następnie będą ogłaszać na swoim terenie program dotacji dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

Dotychczas WFOŚiGW oferował program “Czyste Powietrze”, w tym programie jednak właściciele budynków wielorodzinnych nie mogli ubiegać się o wsparcie (dotyczy on jedynie budynków jednorodzinnych). Program “Ciepłe Mieszkanie” powstał w celu wyrównania tych dysproporcji.

W ramach dotacji można:

  • opracować dokumentację projektową dotyczącą wymiany źródła ciepła, 
  • wymienić istniejące, nieefektywne źródło ciepła zasilane paliwem stałym na: pompę ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, a także przyłączyć nieruchomość do już istniejącego efektywnego źródła ciepła w budynku,
  • zmodernizować instalację c.o. i c.w.u.,
  • zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
  • zmodernizować stolarkę okienną i drzwiową w lokalu mieszkalnym. 

Gmina Środa Śląska w 2021 r. znalazła się pośród gmin, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, dlatego mieszkańcy mogliby się ubiegać o wyższe kwoty dotacji z programu “Ciepłe Mieszkanie”, niż gminy w których tych przekroczeń nie stwierdzono. Dzięki czemu  mieszkańcy mogliby uzyskać refinansowanie:

do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, maksymalnie 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny - przy podstawowym poziomie dofinansowania,

do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych - maksymalnie 26 900 zł - przy podwyższonym poziomie dofinansowania

do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych - maksymalnie 39 900 zł - przy najwyższym poziomie dofinansowania.

Poziom dofinansowania podstawowy/podwyższony/najwyższy uzależniony jest od dochodów członków gospodarstwa domowego. Wspomniane wyżej kwoty, to maksymalne wysokości dotacji. Na jej ostateczną kwotę ma wpływ zakres realizowanego przedsięwzięcia.

Co istotne - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wyklucza możliwości łączenia dotacji z programu “Ciepłe Mieszkanie” z lokalnymi programami wsparcia, realizowanymi przez gminy we własnym zakresie. Dopuszczalne jest łączenie dotacji z dotacją z Gminnego Programu Obniżania Niskiej Emisji.

Podam przykłady przy podstawowym poziomie dofinansowania:

Przyłączenie lokalu do istniejącej w budynku instalacji gazowej - całkowity koszt 13.500 zł

Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 4.725 zł (35%)

Dofinansowanie GPONE - 5.000 zł

Koszt dla mieszkańca - 3 775 zł (28%)

Zakup i montaż kotła na pellet - całkowity koszt 22.000 zł

Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 7.700 zł (35%)

Dofinansowanie GPONE - 6.000zł

Koszt dla mieszkańca - 8.300zł (38%)

Przy podwyższonym poziomie dofinansowania:

Przyłączenie lokalu do istniejącej w budynku instalacji gazowej - całkowity koszt 13.500 zł

Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 8.775 zł (65%)

Dofinansowanie GPONE - 4.725 zł

Koszt dla mieszkańca - 0 zł

Zakup i montaż kotła na pellet - całkowity koszt 22.000 zł

Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 14.300 zł (65%)

Dofinansowanie GPONE - 6.000 zł

Koszt dla mieszkańca - 1.700 zł (8%)

W 2022 r. w ramach Ciepłego Mieszkania przyznano gminom 1,4 mld zł. Nabór w 2023 r. zostanie uruchomiony, jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na to dodatkowe środki.

Gmina Miejska Nowa Ruda, która znajduje się na liście gmin, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu,  zawnioskowała i otrzymała 4 999 300 zł.

Gmina Strzelin, która bardzo często współpracuje z naszą Gminą otrzymała 4 500 000zł.

Miękinia 900 000zł

Malczyce 370 000zł

Panie Burmistrzu, czy 5 miesięcy to był zbyt krótki czas, żeby złożyć wniosek do Programu Ciepłe Mieszkanie?

Obiecuję mieszkańcom, że gdy tylko pojawi się dodatkowy nabór dla gmin, przypomnę o tym Panu Burmistrzowi Adamowi Rucińskiemu.

Arkadiusz Gruszczyński

Radny Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

 

Informacja płatna

   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )


Rondo by wybudowali lepiej na DK94 Środa-Ciechów!
To ścieżka dla samobójców. Poroniony od początku pomysł (brak pasa oddzielającego od jezdni lub krawężnika) i ...

Lokalne ogłoszenia drobne

05.09.2023 19:48 wrote:

Sprzedam dom w Wilczkowie gm. Malczyce, pow. 77,40 m2, trzy pokoje, cena 139000 zł, tel. 693623821…

05.09.2023 19:21 wrote:

Sprzedam mieszkanie składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, otwartego salonu. Lokal o powierzchni 109 m2, cena 350 000 zł do negocjacji…

23.08.2023 18:01 wrote:

Kupię - > ANTYKI < - SPRZĄTANIE - LIKWIDACJA MIESZKANIA / DOMU / KOLEKCJI -?- Kupuję Antyki - Płacę Gotówką ! Interesują mnie…

20.08.2023 07:03 wrote:

Muzeum Regionalne Środa Śląska            wymagania: Pracownik ochrony-wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony legitymacja osob…

Nie przegap tych artykułów.