wtorek 13.04.2021

Imieniny: Przemysława Idy

Powiatowy ZS nr 1 oraz pobliskie CeKA Powiatowy ZS nr 1 oraz pobliskie CeKA

Informacja Burmistrza ws. procedury zezwolenia na alkohol w CeKA

N, 28.02.2021 16:20

W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami i zmanipulowanymi komentarzami na profilach Facebook oraz w anonimowych, hejterskich  komentarzach na lokalnych portalach internetowych, Burmistrz Środy Śląskiej, informuje opinię publiczną o toku procedury dot. zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalu Sztuka Restaurant w CeKA przy ul. Przyszkolnej 3.Poniżej chronologiczny, syntetyczny bieg procedury administracyjnej prowadzonej w Wydziale Organizacyjnym UM w Środzie Śląskiej:

01.09.2020 - wszczęcie postępowania administracyjnego przez organ I instancji, na wniosek przedsiębiorcy

03.09.2020 – negatywna opinia Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ws. zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w miejscu sprzedaży tj. w Sztuka Restaurant w CeKA

22.09.2020 – decyzja organu I instancji ws. odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w w/w lokalu, ze względu na odległość od przyszkolnego boiska sportowego

28.09.2020 – odwołanie przedsiębiorcy od decyzji organu ws. odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w w/w lokalu, ze względu na odległość od przyszkolnego boiska sportowego

03.11.2020 – uchylenie przez SKO decyzji organu I instancji ze względu uchybienia proceduralne i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

07.12.2020 - wizji lokalna na nieruchomości przyszkolnego boiska sportowego i ustalenie jego aktualnego statusu funkcjonalnego, wymagające późniejszych, pisemnych konsultacji z Zarządem Powiatu

28.12.2020 – postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie opiniujące sprzedaż i podawanie alkoholu w miejscu sprzedaży tj. w lokalu Sztuka Restaurant

30.12.2020 – pismo Burmistrza do Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 z prośbą o wyrażenie opinii Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej dot. sprzedaży i podawania alkoholu w lokalu Sztuka Restaurant, ze względu na jego położenie na terenie szeroko rozumianego kompleksu oświatowego.

27.01.2021 – pismo Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej informujące o braku kompetencji do wydawania opinii i zajmowania stanowiska ws. sprzedaży i podawania alkoholu w lokalu Sztuka Restaurant, na terenie szeroko rozumianego kompleksu oświatowego.

29.01.2021 – ponowna prośba Burmistrza do Dyrektora i Rady Pedagogicznej Powiatowego ZS nr 1 o wyrażenie opinii i stanowiska ws. sprzedaży i podawania alkoholu w lokalu Sztuka Restaurant, z dodatkowym uzasadnieniem  prośby i podkreślenia aspektu społecznego sprawy i możliwych skutków związanych z bliskim sąsiedztwem szkoły powiatowej

17.02.2021 – ponowne pismo Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Środzie Śl. informujące o braku kompetencji do wydawania opinii i zajmowania stanowiska ws. sprzedaży i podawania alkoholu w lokalu Sztuka Restaurant, na terenie szeroko rozumianego kompleksu oświatowego.

19.02.2021 – pismo informujące organu I instancji o powodach przedłużenia postępowania i wyznaczeniu planowanego terminu jego zakończenia na dzień 5 marca 2021

Burmistrz Środy Śląskiej w sposób transparentny informuje opinie publiczną, że wbrew twierdzeniom pojawiającym się w mediach elektronicznych i odbieranych negatywnie przez cześć opinii publicznej , organ I instancji jakim jest Burmistrz zmierza do wydania najlepszej z możliwych decyzji administracyjnych - w istniejącym, skomplikowanym stanie faktycznym i przy skrajnie sprzecznych głosach tj. na TAK lub na NIE, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy, biorąc pod uwagę wszelkie jej okoliczności, kluczowe i pryncypialne cele ustawy o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, interes przedsiębiorcy oraz interes społeczny, wyrażający się dbałości o wysoki poziom porządku i bezpieczeństwa pobliskiej placówki oświatowej oraz powiatowej placówki kultury.

Gwoli formalności nie jest też prawdą rozpowszechniane twierdzenie, że oczekiwanie strony na wydanie decyzji administracyjnej przez organ I instancji trwa już 7 miesięcy, albowiem sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia organu z dniu 03.11.2020, a od tego czasu do dziś minęło niespełna 4 miesiące, a nie 7 miesięcy… Mając na uwadze położenie Sztuka Restaurant w placówce kultury CeKA oraz jej bliskie sąsiedztwo z powiatową placówką oświatową, intencją i zasadą Burmistrza w tej sprawie, jako organu administracyjnego I instancji, było i cały czas jest zasięgniecie opinii zarówno Dyrektora, jak i Rady Pedagogicznej - w dobrze pojętym interesie społecznym i ze względu na wole wydania najlepszej z możliwych decyzji w złożonych okolicznościach całej sprawy.

Z całą mocą należy też wyjaśnić, iż wszelkie informacje i komentarze, pojawiające się na forum publicznym, sugerujące uzależnienie dalszego istnienia i funkcjonowania lokalu Sztuka Restaurant w CeKA od wydania lub niewydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu na terenie restauracji w CeKA, są manipulacją i przekłamaniem, bowiem w okresie trwającej pandemii restauracje i lokale gastronomiczne zostały jesienią zamknięte decyzją rządu RP. W rezultacie w czasie lockdownu placówek gastronomicznych wydanie bądź nie wydanie pozwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia na miejscu nie ma żadnego wpływu na dalsze funkcjonowanie bądź nie ww. restauracji, ponieważ nie spowoduje możliwości sprzedaży alkoholu w restauracji, dopóki rząd nie podejmie decyzji o łagodzeniu obostrzeń i póki nie zezwoli na otwarcie lokali gastronomicznych. Jest to niezależne od decyzji Burmistrza Środy Śląskiej.

Niedopuszczalne są również próby wywierania nacisku medialnego na organ wydający decyzje administracyjne w powyższej sprawie, w tym straszenie telewizją TVN. Nieuprawnione są też żądania wydania decyzji w określonym dniu, na zasadzie tu i teraz. Czas prowadzenia postępowania administracyjnego jest pochodną jego skomplikowania, złożoności i wypadkową różnych okoliczności faktycznych i prawnych. Organ administracji nie może ulegać presji medialnej i żądaniom jakiejkolwiek ze stron. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego decyzje ws. zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w miejscu sprzedaży tj. w Sztuka Restaurant zostaną podjęte zakończeniu wielowątkowego postępowania administracyjnego, co jest planowane na 5 marca 2021.

UM Środa Śląska

Możliwość komentowania została wyłączona na prośbę autora publikacji

 
powrót na górę
 • Kolega z pracy powiedział(a) Więcej
  Prawnik? Bo pracował na biurze podawczym sądu :0 9 godzin temu.
 • cacek powiedział(a) Więcej
  w ramach przyprawy 9 godzin temu.
 • Edek powiedział(a) Więcej
  Sesje Rady 9 godzin temu.
 • cacek powiedział(a) Więcej
  Policja dla PISu straciła całkiem już odremontowany... 10 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…