środa 22.03.2023

Imieniny: Katarzyny Bogusława

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy

SkomentujGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje o możliwości składania wniosków o jednorazową pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w tut. Ośrodku od dnia 29.03.2022 r.


Fot. UM Fot. UM


Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny tzn. który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, ul. Plac Wolności 1 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Prosimy o zabranie ze sobą poświadczenie o nadaniu numeru PESEL, dokumentu tożsamości oraz informacji o numerze konta bankowego.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.

WNIOSEK DO POBRANIA

(gops)

Одноразова матеріальна допомога громадянам України

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним, тобто який законно в’їхав на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися. на території Республіки Польща та внесена до реєстру PESEL допомога у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плата за житло.

Заявки можна подати в Центрі соціальної допомоги в Павловіце, робочий час центру.

Будь ласка, візьміть довідку про надання номера PESEL, документ, що посвідчує особу та інформацію про номер банківського рахунку.

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. Для надання пільги рішення не вимагається, а для відмови у наданні пільги – адміністративного рішення. Допомога надається незалежно від доходу, сімейне екологічне опитування не проводиться. Якщо заявник надав контактні дані (номер телефону, електронну адресу), центр соціального захисту населення повідомляє йому дату виплати допомоги за допомогою доступних засобів зв’язку.
   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )
ŚRODA ŚLĄSKA pogoda

Lokalne ogłoszenia drobne

09.03.2023 18:03 wrote:

Sprzedam dom w trakcie remontu w miejscowości Wilczków. Powiat średzki. Powierzchnia 77,40 m2 (3 izby plus łazienka i toa…

09.03.2023 16:12 wrote:

Sprzedam mieszkanie do remontu o powierzchni 50 m kw. (2 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój). Mieszkanie znajduje się w dobrym …

02.03.2023 10:45 wrote:

SZYBKI KONTAKT - KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - ZADZWOŃ ~!~SKUPUJĘ od ręki za GOTÓWKĘ stare : Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy…

28.02.2023 22:11 wrote:

Wynajmę pomieszczenia o łącznej powierzchni 77 m2 w miejscowości Wilczków gmina Malczyce. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Okna i dr…

hydrotech do gazety nowa reklama

handlo