poniedziałek 01.03.2021

Imieniny: Albina Antoniego

Jubileusz Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

Jubileusz Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

Pt, 29.11.2019 15:00

Mija już niemal pół wieku odkąd Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” rozpoczął swoją działalność, skupiając dawców z okolic Miękini, Udanina, Malczyc, Kostomłotów i Środy Śląskiej.W 1974 r. na ziemi średzkiej w głowach kilku lokalnych działaczy zrodziła się szlachetna inicjatywa, której celem była organizacja i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz szerzenie wiedzy na temat znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. W ten sposób w Środzie Śląskiej powstał pierwszy Klub HDK „Kropelka Życia”, który działa nieprzerwanie do dziś. - Z dumą pragniemy podkreślić, że nasz klub jest w gronie najdłużej działających w Polsce - mówił na spotkaniu przedstawiciel zarządu.

Klub w swoich szeregach skupia członków, będących mieszkańcami całego powiatu średzkiego - są to bardzo zasłużeni krwiodawcy, a także rekordziści w skali krajowej z ponad 120 litrami zdanej krwi! Od 1997 r. jego prezesem nieprzerwanie jest Jan Gozdecki, który za swoje działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przyznano mu także tytuł Honorowego Obywatela oraz Zasłużonego dla Gminy Środa Śl.

W bieżącym roku przypada 45. rocznica założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” w Środzie Śląskiej. Z tej okazji, w ramach corocznych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża (22 – 26 listopada), w hotelowej restauracji „Sarai” zorganizowana została uroczysta akademia dla krwiodawców, darczyńców oraz sympatyków klubu. Zaproszono też wielu byłych działaczy działających w strukturach zarówno HDK, jak i PCK. Prezes Jan Gozdecki przedstawił sprawozdanie z działalności klubu oraz złożył podziękowania wszystkim gościom i krwiodawcom, którym wręczono pamiątkowe upominki.  – To właśnie duże zaangażowanie członków Klubu, Zarządu Rejonowego PCK i burmistrza ze starostą wraz z wójtami gmin Miękinia, Malczyce, Kostomłoty, Udanin, a także zakładów pracy i lokalnych przedsiębiorców, przynoszą konkretne efekty. W okresie minionego roku krew oddało prawie 400 krwiodawców  –  mówił prezes Jan Gozdecki. - Wciąż staramy się zainteresować lokalną społeczność oraz drobnych przedsiębiorców naszą szlachetną inicjatywą, jednak z różnym skutkiem. Aby efektywnie realizować statutowe działania klubu, potrzebujemy nieustannego wsparcia z zewnątrz. Na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia - wyjaśniał.

Warto nadmienić, że w trakcie uroczystości przedstawiciele Oddziału Rejonowego PCK w Środzie Śląskiej, w składzie kierownik Mariola Szczepan oraz prezes Wiesław Kudryński, złożyli wszystkim klubowiczom podziękowania za wsparcie wielu inicjatyw na rzecz pomocy potrzebującym, organizowanych przez PCK. Klubowicze od wielu lat pomagają dzieciom z naszego miasta, m. in. przekazując im ofiarowane przez samych krwiodawców czekolady, organizują liczne wycieczki, pielgrzymki oraz bezpłatnie wydają własny biuletyn – kwartalnik. Wszystkie te inicjatywy spotykają się z dużym uznaniem i są pewnego rodzaju ewenementem w działalności tego typu klubów w Polsce.

Niestety, jako samodzielna organizacja pozarządowa klub nie ma własnej siedziby. Dzięki uprzejmości władz samorządowych oraz Oddziału Rejonowego PCK, Honorowi Dawcy Krwi mogą wspólnie korzystać z siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża zlokalizowanej przy pl. Wolności 59 w Środzie Śląskiej. Jak nietrudno się domyślić, często bywa ciasno. Jednak członków zarządu oraz klubowiczów można spotkać każdorazowo na poborach krwi, gdzie pełnią dyżury oraz służą pomocą i informacjami zainteresowanym krwiodawcom.

Zdajemy sobie sprawę, że na Jubileusz Klubu HDK „Kropelka Życia” w Środzie Śląskiej nie udało się zaprosić wszystkich krwiodawców. Pierwszeństwo mają oczywiście krwiodawcy zrzeszeni w klubie i regularnie opłacający składki członkowskie, w naprawdę symbolicznej kwocie. – Pomimo szczerych chęci, zaproszenie wszystkich krwiodawców jest  fizycznie niemożliwe. W związku z całkowicie społeczną działalnością klubu oraz brakiem regularnych zewnętrznych źródeł finansowania, zwracamy się ze szczególną prośbą o zrozumienie, szczególnie tychże pominiętych osób. Ograniczają nas nie tylko względy finansowe, ale także regulacje prawne w dostępie do Państwa danych osobowych. Jedynym słusznym i najprostszym rozwiązaniem jest dobrowolne i aktywne członkostwo w Klubach Honorowych Dawców Krwi - podkreśla zarząd.

Na wydarzeniu niejednokrotnie wielu uczestników wspominało, że w 2001 r. w wyniku decyzji władz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, zlikwidowano (świeżo wyremontowany przy olbrzymim wsparciu samych klubowiczów!) Punkt Krwiodawstwa przy ul. Strzeleckiej w naszym mieście. – Sytuacja ta była niestety wynikiem także prowadzonej ogólnopolskiej polityki w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i jej centralizacji do największych ośrodków w Polsce. Pomimo faktu, że nasz mały punkt przodował pod względem ilości oddawanej krwi (ponad 1000 litrów rocznie!), nie tylko na całym Dolnym Śląsku, ale był też wyróżniającym się w skali krajowej. Od tamtej pory, pomimo dużego zaangażowania członków Zarządu Klubu systematycznie spada ilość oddawanej krwi, ponieważ po zlikwidowaniu Punktu Krwiodawstwa, ten cenny płyn oddajemy tylko raz w miesiącu w Domu Kultury lub ambulansie RCKiK, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 08:30-12:00 – mówili.

W kolejnym punkcie głos zabrali również samorządowcy, a po ich przemowach, jak na prawdziwy jubileusz przystało, podano upamiętniający wydarzenie tort oraz wzniesiono toast, życząc kolejnych sukcesywnych lat działalności Klubu HDK.

Na zakończenie warto dodać, że na terenie Środy Śląskiej, przy PCK, istnieją dwa Kluby HDK. Oprócz "Kropelki Życia", powołany został  niedawno przyzakładowy klub „Puls HMT”, zrzeszający wszystkich chętnych pracowników podstrefy ekonomicznej, oddających honorowo swoją krew.

- Szanowny Dawco! Nie bądź anonimowy! Daj się poznać! Wstąp do Klubu i aktywnie pomagaj innym! Do zobaczenia już 3 grudnia br. na kolejnym poborze krwi w Domu Kultury w Środzie Śl. w godz.: godz. 8.30 – 12.00!  - informuje Zarząd Klubu HDK „Kropelka Życia” w Środzie Śląskiej.

(kb) / fot. kb

PODZIĘKOWANIA OD KLUBU DLA SPONSORÓW, DARCZYŃCÓW I LUDZI DOBREJ WOLI:          

 1. PANOWIE STAROSTOWIE POWIATU ŚREDZKIEGO: PAN KRZYSZTOF SZAŁANKIEWICZ ORAZ SEBASTIAN BURDZY
  KIEROWNIK WYDZIAŁU PROMOCJI POWIATU ŚREDZKIEGO: PAN MARCIN BRZEZIŃSKI, POZOSTALI PRACOWNICY STAROSTWA, W TYM: EWA ROLIŃSKA – SIKORA, SKARBNIK ELŻBIETA CZARNOTA ORAZ TERESA OLKIEWICZ
  2. PAN BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ – ADAM RUCIŃSKI, KIEROWNIK WYDZIAŁU PROMOCJI I ROZWOJU GMINY – PAN JAROMIR STAWIREJ ORAZ POZOSTALI PRACOWNICY TEGO WYDZIAŁU, PAN SEKRETARZ GMINY MARCIN NOWAKOWSKI, RADNA WIOLETTA BORKOWSKA, KIEROWNIK GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA PAN LESZEK LIBEREK, DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH KRZYSZTOF PERYGA
  3. PANI WÓJT KOSTOMŁOTÓW – JANINA GAWLIK, PRACOWNICY WYDZIAŁU PROMOCJI URZEDU GMINY KOSTOMŁOTY, SZCZEGÓLNIE PANI BEATA MAMCZARZ
  4. WÓJT MALCZYC PAN PIOTR FRANKOWSKI, POZOSTALI PRACOWNICY URZEDU GMINY MALCZYCE, W TYM SKARBNIK PAN MARCIN POPIUK
  5. WÓJT MIĘKINII PAN JAN MARIAN GRZEGORCZYN, SEKRETARZ GMINY MIĘKINIA MAŁGORZATA DYRDA
  6. WÓJT UDANINA PAN WOJCIECH PŁAZIUK, PANI KIEROWNIK WYDZIAŁU PROMOCJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH AGNIESZKA PICHOWICZ, SEKRETARZ GMINY UDANIN ANDRZEJ BIELSKI
  7. SOŁTYS ŚRODY ŚLĄSKIEJ BARTŁOMIEJ HAMKAŁO, PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDUSZU SOŁECKIEGO – PANI AGNIESZKA KOGUTEK, CZŁONKINII RADY SOŁECKIEJ PANI RENATA WARZYCH
  8. REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA WE WROCŁAWIU, PAN DYREKTOR RCKiK KRZYSZTOF DWORAK; DYREKTOR DS. LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM PANI IWONA MROWIEC – PAWLIK, DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH PANI DR MAŁGORZATA SZYMCZYK – NUŻKA, KIEROWNIK DZIAŁU METODYCZNO – ORGANIZACYJNEGO I PROMOCJI PANI ADRIANNA FRANC, SPECJALISTA DS. PROMOCJI KRWIODAWSTWA I SZKOLEŃ DZIAŁU METODYCZNO – ORGANIZACYJNEGO PANI MONIKA KOPEĆ, WSZYSCY PRACOWNICY RCKiK WE WROCŁAWIU
  9. NARODOWE CENTRUM KRWI W WARSZAWIE, PANI DYREKTOR NCK MAŁGORZATA LOREK
  10. DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA WE WROCŁAWIU, PAN DYREKTOR ZDISŁAW JAKSA, PRZEWODNICZĄCY DS. KRWIODAWSTWA PAN KRZYSZTOF KLARECKI
  11. ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, PREZES OR PCK PAN WIESŁAW KUDRYŃSKI, PANI KIEROWNIK OR PCK MARIOLA SZCZEPAN, PRACOWNIK OR PCK PANI JUSTYNA PALCZYŃSKA, WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU BYLI I OBECNI: JULIAN HONC, PAN WYDRA, TERESA ZOFIA ESTER, JADWIGA RUS, JOLANTA KLIMKIEWICZ, DANIEL MAZUR, JOLANTA STANEK.
  12. PRACOWNICY SANEPIDU W ŚRODZIE ŚL.: PANI ANNA MRÓZ ORAZ ZYTA HONC - SKOWROŃSKA
  13. DOM KULTURY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, PAN DYREKTOR GRZEGORZ PTASZYŃSKI I WSZYSCY PRACOWNICY DK
  14. ZAPRZYJAŹNIONY PRZYZAKŁADOWY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ – KOMORNIKACH – „PULS HMT”, PREZES KLUBU PAN TOMASZ WOJNAR ORAZ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU I KLUBOWICZE
  15. FIRMA „HMT – HELDENER METALLTECHNIK POLSKA” SP. Z O. O. Z KOMORNIK, SZCZEGÓLNIE CAŁA DYREKCJA FIRMY HMT
  16. FIRMA „TERMAT” SP. Z O. O. ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ, PRACOWNICY FIRMY: NATALIA KACPRZAK, ANNA GUBAŁA
  17. APTEKA „ORCHIDEA” ŚRODA ŚLĄSKA, PAN WOJCIECH BYCZKOWSKI
  18. FIRMA „MAROL” Z CIECHOWA, PANI GRAŻYNA WŁODARCZYK
  19. SKŁAD OGÓLNOROLNY „WICHA” Z KOSTOMŁOT, PAN STANISŁAW WICHA
  20. PIEKARNIA „HERT” SP. Z O. O. Z JELCZA – LASKOWIC, PAN DYREKTOR RENARD ZARZYCKI, PANIE SPREDAWCZYNIE Z PUNKTU FIRMOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  21. PRACOWNIA CUKIERNICZA „HERCIK – KRZEMIŃSCY” Z JELCZA – LASKOWIC, PANI MAŁGORZATA MOŻDŻERUK
  22. ZAKŁAD MASARSKI A. G. DZIERBICCY Z MALCZYC, PANIE SPRZEDAWCZYNIE ZE SKLEPU MIĘSNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  23. PIEKARNIA „ROGALIK”, PAN JERZY SZOSTAK
  24. HOTEL – RESTAURACJA „SARAI”, PANI BARBARA I AREK OLEJNIK
  25. REDAKCJA „ROLANDA” ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ, ANNA, WIKTOR, KAMIL KALITA, KLAUDIA BĄK, TADEUSZ OSTROLPOLSKI, MARIUSZ JASTRZĘBSKI, DARIUSZ DZIADOSZ, GRZEGORZ ZACZYK ORAZ POZOSTALI WSPÓŁPRACOWNICY REDAKCJI
  26. CAŁA REDKACJA „EXPRESSU ŚREDZKIEGO” ORAZ "EMKA.NEWS" ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ
  27. PAN DARIUSZ DYNIA ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ
  28. PRZEWODNICZĄCY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ODDZIAŁ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ – PAN MIROSŁAW CHOŁDA
  29. KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI – „KROPELKA ŻYCIA” W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PREZES JAN GOZDECKI, WICE PREZES ALEKSANDER CZERWIENIAK, SKARBNIK KLUBU SEBASTIAN ZACHARY, CZŁONEK ZARZĄDU PANI BOŻENA WERESZCZYŃSKA ORAZ WSZYSCY POZOSTALI KLUBOWICZE, W TYM: WANDA KUROWSKA, PIOTR DUPLAGA, BOGUSŁAWA PLEWA, JANINA FAŁAT, JUSTYNA SAWICKA, EWA KRZYŚKO, ELŻBIETA BAJOR, ELŻBIETA SZOTT, RYSZARD MIŚKIEWICZ
  30. WSZYSCY SPONSORZY, KTÓRZY POMAGALI NAM NA PRZESTRZENI LAT: W TYM PIEKARNIA G. STĘPNIAKA, HURTOWNIA MIĘS I WĘDLIN „STEFAN”, FIRMY: „GOTEC”, „ARMACELL”, „VIBRACOUSTIC”
  31. WSZYSCY BYLI PRACOWNICY PUNKTU KRWIODAWSTWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ: W TYM PANI ANNA JABŁOŃSKA, HENRYKA WILK, DANUTA BUCZYŃSKA, PANI CHMURA, BRONISŁAWA BACHOWSKA, GRAŻYNA ZACHARY, BARBARA WÓJCIK, MARIA BRZEZIŃSKA
  32. BYLI PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ STAROSTWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI BYLI BURMISTRZOWIE.
  33. WSZYSCY KRWIODAWCY I KRWIODAWCZYNIE, LUDZIE ZAANGAŻOWANI W DZIAŁALNOŚĆ KLUBU, SZANOWNI ZAPROSZENI GOŚCIE: BARTŁOMIEJ KRZYŻEWSKI, ARKADIUSZ STACHURA, ANDRZEJ KURIATA, PIOTR WARZYCH, JACEK LEGINOWICZ, JOANNA WIKA, MARTA GAŁĘZKA, RYSZARD BARSZCZ, RYSZARD WOŚ, MIECZYSŁAW ADAMSKI, KRYSTYNA ANDREJAŃCZYK, WANDA BYSZYŃSKA, TADEUSZ BUDEK, WŁADYSŁAW DOBRZYCKI, KRYSTYNA FIOŁEK, MAREK SAKAWCZUK, MAREK SIEMBIDA, KAMIL WALKIEWICZ, ANDRZEJ WANDZIO, ANDRZEJ WOJTUŃ A TAKŻE ZASŁUŻENI KRWIODAWCY NIEWYMIENIENI – A KTÓRYCH PO PROSTU WSZYSTKICH NIE SPOSÓB WYMIENIĆ – BARDZO WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY!!!

Zarząd Klubu HDK „Kropelka Życia”
powrót na górę
 • Elo Firma powiedział(a) Więcej
  Proponuję nawet lekkie pogłębienie. Staw w tym miejscu byłby sliczny. Ale urząd interesuje się tym... 22 minut temu
 • Woytek powiedział(a) Więcej
  Anno i Wiktorze - Dziekuję. godzinę temu.
 • J powiedział(a) Więcej
  Szczepanów czeka na konkretny próg zwalniający  na sredzkiej kolo przystanku.Próg wylany na długiej to... godzinę temu.
 • Znamtenpark powiedział(a) Więcej
  Odkąd pamiętam,to zawsze był to teren zalany,rosły tam przepiękne wierzby płaczące.Aż przyszedł czas... 2 godziny temu.
 • Wyborca powiedział(a) Więcej
  W jakich godzinach można będzie tam zastać funkcjonariusza? 2 godziny temu.
 • Kierownik powiedział(a) Więcej
  Hehehe.... artykuł napisany na zamówienie powiatu? To nic nie daje, bo ci, którzy często tam jeżdżą... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM