Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Koronawirus. Czy nasze szkoły są bezpieczne? - pyta pełna obaw matka

Koronawirus. Czy nasze szkoły są bezpieczne? - pyta pełna obaw matka

29.02. 2020

Pytanie w obawie o bezpieczeństwo uczniów średzkich szkół przesłała do nas jedna z matek. -  Dokładnie chodzi mi o tego koronawirusa – czy szkoły w razie jakiegoś zagrożenia są bezpieczne? Czy w razie czego będą też zamknięte? Czy tak jak zawsze będą czynne jak to było kiedyś w Ciechowie, jak okazało się, że nauczycielka choruje na gruźlicę? Pamiętajmy, że dzieci w szkołach jest dużo czy to w Środzie Śl., Szczepanowie, Ciechowie, itd... Czy jesteśmy przygotowani na nagłe sytuacje ? – pyta kobieta.

O podjęte przez szkołę w Ciechowie działania w tej kwestii zapytaliśmy dyrektora. – Od początku roku stale współpracujemy z sanepidem, ponieważ równie groźna dla wszystkich uczniów jest grypa. Nasza szkoła wyposażona została w ulotki informujące o tym, jak dbać o higienę osobistą oraz jakich zasad należy przestrzegać. Zorganizowane zostały liczne spotkania z uczniami oraz rodzicami, którym przekazano informacje o nieposyłaniu do szkoły dzieci przeziębionych oraz chorych. Posiadamy również informacje, kto z naszych uczniów podczas ferii przebywał we Włoszech, jednocześnie informując rodziców, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mają się oni bezzwłocznie skontaktować z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną. Na tę chwilę w naszej szkole nie odnotowano żadnych zakażeń koronawirusem i mam nadzieje, że tak pozostanie  – wyjaśnia dyrektor SP w Ciechowie, Monika Heba-Wierzbicka.

W związku z pojawieniem się w niektórych krajach europejskich, w tym sąsiadujących z Polską, przypadków obecności koronawirusa Minister Edukacji Narodowej wydał rekomendację dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 

Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Wielu rodziców otrzymało już podobnej treści jak poniższa informacje na skrzynki pocztowe oraz w e- dziennikach.

- W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku ze wzmożonym okresem zachorowań na infekcje wirusowe, w tym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem,  szkoła wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa.Dla uczniów został  udostępniony dyfuzor z  płynem dezynfekującym do rąk a także wywieszone instrukcje dotyczące dokładnego mycia i dezynfekcji rąk. Wdrażamy  też dodatkową, wzmożoną dezynfekcję podczas czynności porządkowych w klasach, toaletach  i częściach wspólnych. Szkoła jest w stałym kontakcie z Inspektoratem Sanitarnym oraz Kuratorium Oświaty  i na bieżąco wdraża wszelkie zalecenia.
Uprzejmie prosimy, aby uczniowie, u których wystąpią objawy  infekcji wirusowej,  w tym gorączka, udali się do lekarza pod opieką rodziców, a czas leczenia spędzili w domu. Jeżeli podczas ferii dzieci przebywały poza granicami kraju w tym we Włoszech prosimy o zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które zostały opisane szczegółowo pod adresem: https://liblink.pl/Ox6t7eFmSn

O skalę problemu i dbanie o bezpieczeństwo zapytaliśmy również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, Annę Wojtasińską-Żygadło, która przesłała nam obszerną informację. - Póki, co na terenie naszego powiatu nie odnotowano zachorowań na koronawirusa. Ponadto wyjaśnia  - Pytacie Państwo o bezpieczeństwo szkół. W tej materii nic się nie zamienia moim zdaniem szkoły zawsze muszą być bezpieczne pod każdym względem.

Inspekcja Sanitarna jest zobowiązana do zabezpieczenia sanitarnego i epidemiologicznego społeczeństwa.

Pragnę zauważyć iż nie tylko wirus SARS-CoV-2 stanowi zagrożenie epidemiologiczne również grypa, która corocznie stanowi duże zagrożenie ale także inne choroby zakaźne, między innymi wspomniana przez Państwa gruźlica w szkole w Ciechowie w 2017 roku.

Reakcja Inspekcji Sanitarnej była prawidłowo zgodnie z obowiązanymi przepisami zaraz po uzyskaniu zgłoszenia od lekarza w myśl Ustawy z 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych zostały podjęte działania. Wszyscy pracownicy i uczniowie, którzy mieli kontakt z zarażoną osobą zostali poddani badaniom ( prześwietlenia RTG oraz próby tuberkulinowe) mogącym potwierdzić lub wykluczyć zachorowanie. W ramach usprawnienia i wygody został sprowadzony lekarz pulmonolog.

Jednak jest to tylko przypomnienie dla Państwa redakcji bo informację taką otrzymaliście Państwo na ten temat dość obszerną.

Inspekcja Sanitarna na terenie powiatu średzkiego prowadzi na bieżąco edukację w tematyce zachowania środków dezynfekcji takiej jak chociaż mycia rąk oraz przede wszystkim nieposyłania chorych dzieci do szkół, żłobków i przedszkoli.

Zachęcamy społeczeństwo do korzystania ze szczepień ochronnych.

Jednak Szanowni Państwo nie mamy fizycznej możliwości a przede wszystkim prawnej do sprawdzenia przyswojonej wiedzy każdego mieszkańca oraz podstawowych zachowań prozdrowotnych.

Póki co na terenie naszego powiatu nie odnotowano zachorowań na koronawirusa.

Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zamykać placówek oświatowych, urzędów, sklepów czy zakładów pracy.

Apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu średzkiego o zachowywanie podstawowych zasad higieny, natomiast osoby które wracają z krajów gdzie zostały odnotowanie przypadki wirusa SARS-CoV-2 szczególną obserwację swojego stanu zdrowia poinformowania Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, nie przebywanie w dużych skupiskach ludzi przez okres do 14 dni, a w przypadku zaobserwowania jakich kol-wiek niepokojących objawów swojego stanu zdrowia o zgłoszenia się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, lub do 4-tego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne

Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka
 • kaszel
 • duszność

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

(red) / fot. zdj. ilustracyjne, pixabay

 
 

 
Komentarzy (6)

This comment was minimized by the moderator on the site

Jejku, co wy się tak tej śmierci boicie...

This comment was minimized by the moderator on the site

Jak mamy się chronić jak w sklepach brakuje MYDEŁ ANTYBAKTERYJNYCH zamawiajcie więcej to skandal a na allegro ceny z kosmosu

This comment was minimized by the moderator on the site

Taki "Janusz Biznesu" z allegro to nasz rodak, który chce zostać milionerem na Twojej i mojej krwawicy. Kto mu zabroni? Cieszy chociaż, że dobrze zainwestował pięćset plus

This comment was minimized by the moderator on the site

Kichasz, kaszlesz, ziewasz to zakryje buźkę. Apel do wszystkich! Ludzie nie przestrzegają podstawowych zasad higieny. Może takie sytuacje jak dziś (alarm, strach) nauczą większość z nas tych prostych odruchów, bo już się nikt nie boi sezonu gryp itp. No ale oby bez strat...

This comment was minimized by the moderator on the site

media podają, że są podejrzenia nawet we Wrocławiu, rząd mówi że nie ma - więc jak to jest?

This comment was minimized by the moderator on the site

Podejrzenia to zupełnie inna sprawa niż potwierdzone nosicielstwo. Podejrzanym jest każdy, kto podróżował po terenach objętych wirusem, a z tego co się orientuję nie potwierdzono jeszcze aby ktoś był zarażony. Sama byłam świadkiem transportowania do wrocławskiego szpitala osoby z podejrzeniem choroby, jednak jak donoszą media, nie był to koronawirus. Do tej pory każda osoba, która zgłosiła się do szpitala i została zdiagnozowana w kierunku...

Podejrzenia to zupełnie inna sprawa niż potwierdzone nosicielstwo. Podejrzanym jest każdy, kto podróżował po terenach objętych wirusem, a z tego co się orientuję nie potwierdzono jeszcze aby ktoś był zarażony. Sama byłam świadkiem transportowania do wrocławskiego szpitala osoby z podejrzeniem choroby, jednak jak donoszą media, nie był to koronawirus. Do tej pory każda osoba, która zgłosiła się do szpitala i została zdiagnozowana w kierunku wirusa uzyskała wynik negatywny

Czytaj więcej
Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Ostatnio komentowane artykuły

młodość nie wieczność skomentował/a Jazda na "pełnym gazie" uprzykrza życie mieszkańcom (list)
w życiu ważna jest pasja i te młode osoby ja realizują nie potrzebnie państwo wylewacie fale hejtu na nich, cz...
Dokładnie pies na smyczy mały czy duży. Chodzą dwie Panie po Środzie z 3 psami zawsze bez smyczy! Zwrócenie im...
Kos ioły na wioskach.. plaga zgrupowań... nie mozna na prawde zostać w domach i sie pomodlic.. wracalem z apte...

Lokalne ogłoszenia drobne

01.04.2020 09:09 wrote:

  Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legityma…

31.03.2020 17:20 wrote:

Oferuję wiercenie studni głębinowej do 30 metrów. Metoda płuczkowa. Środa Śląska i okolice. Wiecej informacji pod nr 530836378.…

22.03.2020 14:24 wrote:

-Witam państwa zwracam się z prośba do wasz o pomoc ja wiem ze każdy pracuje by mieć wiem ze nie powinienem tak zebrać panuje wirus każdy p…