piątek 27.05.2022

Imieniny: Augustyna JulianaLIV Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Usprawiedliwienia radnych.

4. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z otrzymaniem przez Gminę Środa Śląska dotacji z RPO WD na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska” oraz dofinansowaniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego projektu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

5. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2022-2032.

6. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Środa Śląska porozumienia w sprawie budowy drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo i budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346.

7. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/488/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji.

Media

  • dsr powiedział(a) Więcej
    Autor ma rację! Sami śmiecą a później narzekają że syf w mieście - taka średzka rzeczywistość niestety... 35 minut temu.
  • Putin powiedział(a) Więcej
    Znowu znikają komentarze. Władza czuwa. 6 godzin temu.
  • Banan powiedział(a) Więcej
    Owocowe Środy. 7 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …