środa 29.06.2022

Imieniny: Piotra Pawła

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //LIX Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Planowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie: protokołu nr LVI/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 30 marca 2022 roku, protokołu nr LVII/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 roku, protokołu nr LVIII/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwał.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 31 maja 2022 roku

1. Projekt uchwały nr 49/2022 – w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.

2. Projekt uchwały nr 50/2022 – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Środa Śląska uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

3. Projekt uchwały nr 51/2022 – w sprawie określenia na rok 2022 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Projekt uchwały nr 52/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej.

5. Projekt uchwały nr 53/2022 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Media

 • OGAR powiedział(a) Więcej
  No tak. Wrzucam w skrócie, bo obrońca "Nie pr nie farm" chyba nie czytał akt.

  "W toku śledztwa ustalono, że w latach 2017-2020 w Środzie... 6 godzin temu.
 • abc powiedział(a) Więcej
  pazerność na kasę mi się wydaje go zgubiła, lepiej tego nie komentować 6 godzin temu.
 • Robot powiedział(a) Więcej
  Na nockach nie masz co robić? Na 4 brakuje części! 7 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2022 14:13 wrote:

Kupię używany, sprawny akordeon w dobrym stanie.  Kontakt pod nr tel. 696132306. …

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…