piątek 27.05.2022

Imieniny: Augustyna JulianaLV Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Jednym z punktów dzisiejszej sesji jest sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 2 marca 2022 roku

1. Projekt uchwały nr 15/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Komorniki.

2. Projekt uchwały nr 16/2022 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.

3. Projekt uchwały nr 17/2022 – w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska.

4. Projekt uchwały nr 18/2022 – w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.

5. Projekt uchwały nr 19/2022 – w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rakoszyce.

6. Projekt uchwały nr 20/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.

7. Projekt uchwały nr 21/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

8. Projekt uchwały nr 24/2022 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Środy Śląskiej.

9. Projekt uchwały nr 26/2022 – w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.

Media

  • Putin powiedział(a) Więcej
    Znowu znikają komentarze. Władza czuwa. 5 godzin temu.
  • Banan powiedział(a) Więcej
    Owocowe Środy. 7 godzin temu.
  • Kry$ powiedział(a) Więcej
    Jak dostaje GOPS to nie płacisz podatku, tak więc nie z twoich idzie... 7 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …