czwartek 08.12.2022

Imieniny: Marii Światozar

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


LXVI sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Podczas dzisiejszej sesji odbędzie się m.in. prezentacja wyników konkursu na logo Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wręczenie nagród i wyróżnień konkursowych.
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LXV/22 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 14 października 2022 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
6. Prezentacja wyników konkursu na logo Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wręczenie nagród i wyróżnień konkursowych.
7. Podjęcie uchwał.
8. „Czas dla mieszkańców”.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za III kwartał 2022 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
12. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 26 października 2022 roku

1. Projekt uchwały nr 99/2022 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2023.

2. Projekt uchwały nr 100/2022 – w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Projekt uchwały nr 101/2022 – w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

4. Projekt uchwały nr 102/2022 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Środa Śląska.MediaNajnowsze komentarze:
 • Leśniczy powiedział(a) Więcej
  A kiedy patrole będą sprawdzać parkingi przy lesie czy nie ma tam potajemnych schadzek czyt.... 2 godziny temu.
 • ŚiaŚin powiedział(a) Więcej
  Taaaa ? A to ciekawe, bo z poczty to gościu dzisiaj wynosił dwie paczki gołębi.... 2 godziny temu.
 • Nad wszystkim czuwa ... powiedział(a) Więcej
  Tutaj nie chodzi o to , że artykuł jest opłacony , tylko Mikołaj błąkający się po Urzędzie... 2 godziny temu.
 • Dom Kultury w Środzi... powiedział(a) Więcej
  Artykuł nie jest opłacony a dzieci z miejscowości wiejskich będą miały spotkanie z Mikołajem... 3 godziny temu.
Komentarze najlepiej oceniane:
 • MIRKA powiedział(a) Więcej
  A może by tak obwodnicę przy inkubatorze poprowadzić??? Co ty Adam na to?? Byś obskoczył za...
 • Jacek powiedział(a) Więcej
  Droga że Środy śl do Szczepanów zaj...ba ..na..blotem przed PKP powinna SM walić mandaty wykonawcy...
 • Bo ten powiedział(a) Więcej
  Dokładnie - ciężarówy naniosły błota na całej długości. Podobnie za Szczepanowem w stronę...

Lokalne ogłoszenia drobne

29.11.2022 11:49 wrote:

Zlecę różne prace budowlane. Płacę za godzinę lub zadaniowo do uzgodnienia. tel: 600 700 160…

26.11.2022 10:52 wrote:

ZDECYDOWANIE płacę NAJLEPIEJ - SKUP ANTYKÓW - DOJEŻDŻAM - KUPIĘ ANTYKI ! Kupię stare Obrazy, Ikony, mniejsze Meble, Sztućce, Srebro, Plate…

24.10.2022 08:48 wrote:

Kupię garaż w Środzie Śląskiej. Stan techniczny bez znaczenia. Telefon kontaktowy 794 759 440.…

12.10.2022 08:57 wrote:

SKUP OBRAZÓW - KUPIĘ OBRAZY - STARE MALARSTWO - OBRAZY / OBRAZKI - SKUP ANTYKÓW - GOTÓWKA !!!!!!!!Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy…