piątek 22.09.2023

Imieniny: Tomasza Maurycego

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (wideo)

SkomentujDziś odbyła się sesja absolutoryjna. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LXXVI/23 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 24 maja 2023 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Środa Śląska za 2022 rok.
1) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2022 rok:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2022 rok,
2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2022 rok,
5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2022 rok,
6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2022 rok,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
7. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej za 2022 rok,
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
8. Decyzja Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2024-2030.
9. Podjęcie uchwał.
10. „Czas dla mieszkańców”.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji. 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 28 czerwca 2023 roku

1. Projekt uchwały nr 53/2023 – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

2. Projekt uchwały nr 54/2023 – zmieniająca uchwałę nr LVII/520/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Środa Śląska publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

3. Projekt uchwały nr 55/2023 – w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027 – 2030”.

4. Projekt uchwały nr 56/2023 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska.

5. Projekt uchwały nr 57/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście.

6. Projekt uchwały nr 58/2023 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święte.

7. Projekt uchwały nr 59/2023 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym.

8. Projekt uchwały nr 60/2023 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.

9. Projekt uchwały nr 61/2023 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście.

10. Projekt uchwały nr 62/2023 – w sprawie zmiany budżetu Gminy Środa Śląska na 2023 rok.

11. Projekt uchwały nr 63/2023 – w sprawie emisji obligacji komunalnych.

12. Projekt uchwały nr 64/2023 – w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

13. Projekt uchwały nr 65/2023 – w sprawie udzielenia Burmistrzowi Środy Śląskiej wotum zaufania.

14. Projekt uchwały nr 66/2023 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2022 rok.

15. Projekt uchwały nr 67/2023 – w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

16. Projekt uchwały nr 68/2023 – w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

17. Projekt uchwały nr 69/2023 – w sprawie powołania zespołu ds. Zaopiniowania kandydatów na ławników.


Media   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Sentymentalna podroż po PRL. Sklepowa na dzień dobry przyitala Cię  uprzejmym słowem.  Czego ... pan sobie ...
Świetna zabawa. Pani STAROŚCINA to chyba lustra nie ma w domu. 
Świetna zabawa. Pani STAROŚCINA to chyba lustra nie ma w domu. 

Lokalne ogłoszenia drobne

05.09.2023 19:48 wrote:

Sprzedam dom w Wilczkowie gm. Malczyce, pow. 77,40 m2, trzy pokoje, cena 139000 zł, tel. 693623821…

05.09.2023 19:21 wrote:

Sprzedam mieszkanie składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, otwartego salonu. Lokal o powierzchni 109 m2, cena 350 000 zł do negocjacji…

23.08.2023 18:01 wrote:

Kupię - > ANTYKI < - SPRZĄTANIE - LIKWIDACJA MIESZKANIA / DOMU / KOLEKCJI -?- Kupuję Antyki - Płacę Gotówką ! Interesują mnie…

20.08.2023 07:03 wrote:

Muzeum Regionalne Środa Śląska            wymagania: Pracownik ochrony-wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony legitymacja osob…

taxi stas

hydrotech do gazety nowa reklama

Nie przegap tych artykułów.