poniedziałek 27.06.2022

Imieniny: Maryli Władysława

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Ogłoszenie Zarządu Spółki Średzka Woda
Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje, że kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w 2022 roku wynosi 375.000 zł.


Finansowanie i realizacja odbywa się zgodnie z Zasadami odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Inwestorzy, którzy wybudowali lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z własnych środków i są zainteresowani odpłatnym przekazaniem tych urządzeń, mogą składać wnioski, o których mowa w punkcie 3, w biurze Spółki przy ul. Sikorskiego 43.

Zasady odpłatnego przejmowania nie dotyczą przyłączy, gdyż zgodnie z definicją ustawową nie są to urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wniosek i wzory umów znajdują się na stronie Spółki www.sredzkawoda.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Prezes Zarządu
Antoni Biszczak

 Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.)

 1. Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.
 2. Przekazujący: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej częściowo z własnych środków.
 3. Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. We wniosku określa się długość sieci i ilość potencjalnie zasilanych działek,
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej (1 egzemplarz) + prawomocne, ważne pozwolenie na budowę sieci wod/kan.
 1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:
 1. zawarcie umowy,
 2. wywiązanie się Przekazującego z zapisów umowy.
 1. Warunki rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników efektu ekologicznego i efektywności kosztowej.
  1. Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy, lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci,
  2. Do odtworzenia infrastruktury drogowej zobowiązany jest Inwestor własnym staraniem i kosztem w porozumieniu i na warunkach uzgodnionych z Zarządca drogi/ nieruchomości.
  3. Procentowa wartość udziału finansowego Spółki Średzka Woda uzależniona jest od długości sieci i liczby potencjalnie zasilanych działek (wg. tabeli poniżej),

Długość sieci              do 100 mb             pow. 100 mb do 200 mb                   pow. 200 mb do  300 mb i   pow.

Liczba działek                                         

    1                               40%                            30%                                                   20%

    2                               30%                            20%                                                   10%

    3 i więcej                  40%                            20%                                                   10%
 

 1. Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.
 2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.
 3. Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.

Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej

 • Tadek powiedział(a) Więcej
  Brawo Udanin,dużo u Was się dzieje,wspaniałe koncerty-brawo.Może tak kiedyś byście zaprosili D. Żukowską A.Koryckiego wspaniali artyści,mili... 10 minut temu.
 • Lukaszenko powiedział(a) Więcej
  Jest impreza! Przyjdź i szybko w tłum się wmieszaj! To wszystko jest dla nas! DJ SEBA featuring ADAŚ. godzinę temu.
 • Lukaszenko powiedział(a) Więcej
  W Rachowie trzy zastępy straży pożarnej usuwało gniazdo os... godzinę temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2022 14:13 wrote:

Kupię używany, sprawny akordeon w dobrym stanie.  Kontakt pod nr tel. 696132306. …

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…