sobota 15.05.2021

Imieniny: Zofii Nadziei

Opłata śmieciowa – dlaczego wzrasta?

Opłata śmieciowa – dlaczego wzrasta?

Śr, 29.01.2020 21:59

1. Dlaczego gminy odpowiadają za odbiór odpadów komunalnych?Obowiązek wszystkich gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 tj.) i obowiązuje od 2013 roku.

2. Dlaczego koszty odpadów tak znacznie rosną?

Z niepokojem obserwujemy silne tendencje wzrostowe cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju.

W uzasadnieniu przedstawianym samorządom podaje się między innymi:

– wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (miejsce gdzie trafiają odpady)

– wzrost stawki opłaty środowiskowej o 59% (tzw. opłata marszałkowska) , które w roku 2017 wynosiły 170 zł/ tonę odpadów, co oznacza, że w roku 2020 będą wynosić 270 zł/tonę

– wysoki wzrost cen prądu dla przedsiębiorców

– wzrost cen paliwa

– duży  wzrost kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń

– dodatkowe kosztowne wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów
   (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów)

– znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych

– brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Przedstawiciele polskich gmin zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia niezwłocznych zmian w organizacji systemu gospodarowania odpadami, kierując do instytucji centralnych kolejne wnioski.

3. Jakie były stawki w ostatnich latach w Gminie Środa Śląska? 

ROK

Stawka opłaty za odpady segregowane (zł/osoba/miesiąc)

2013

12,00 zł

2014

12,00 zł

2015

12,00 zł

2016

12,00 zł

2017

12,30 zł

2018

12,30 zł

2019

12,30 zł

2020

27,00 zł

4. Jaka jest obecnie (w 2020 roku) stawka opłaty w Gminie Środa Śląska, a jakie są w innych gminach?

Gmina

Stawka opłaty za odpady segregowane (zł/osoba/miesiąc)

Środa Śląska

27,00 zł

Wałbrzych

27,00 zł

Twardogóra

28,00 zł

Miękinia

24,00 zł

Kostomłoty

27,00 zł

5. Ile odpadów produkują mieszkańcy Gminy Środa Śląska?

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Środa Śląska

ROK

Ilość wytworzonych ogółem

Odpadów

Ilość odpadów w
kg/mieszkańca/rok

2014

7241,400 Mg

370,66

2015

7240,600 Mg

376,56

2016

7726,729 Mg

399,85

2017

8089,940 Mg

415,16

2018

8555,499 Mg

442,73

6. Jak liczona jest stawka opłaty na 2020 rok?

Kalkulacja kosztów nowego systemu gospodarowania odpadami

w okresie od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021

Wszystkie stawki są kwotami brutto

1. Koszt odbioru, transportu I zagospodarowania wszystkich frakcji odpadów*:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 6 222 208,13 zł

Miesięczny koszt: 444 443,44 zł

2. Koszt związany z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 393 120,00 zł

Miesięczny koszt: 28 080 zł

3. Całkowity koszt związany z prowadzeniem akcji edukacji ekologicznej*:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 37 800 zł

Miesięczny koszt: 2 700 zł

4. Wynagrodzenia brutto pracowników wraz ze składkami pracodawcy przeliczane na podstawie budżetu na 2020 r.:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 196 851,20 zł

Miesięczny koszt: 14 060,80 zł

5. Koszty wysłania upomnień do osób mających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 14 842,52 zł

Miesięczny koszt: 1 060,18 zł

6. Koszty prowizji inkasenta przeliczone na dzień 30.11.2019 r*.

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 3731 zł

Miesięczny koszt: 266,50 zł

*Wysokość prowizji inkasentów (10%) jest uzależniona od wysokości zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym przy wyższych stawkach prowizja może wzrosnąć procentowo do podniesionej stawki. A mianowicie jeśli stawka wzrośnie przykładowo o 100% to prowizja inkasentów również.

7. Koszty wysłania zawiadomień za 2020 r. po zmianie stawki*:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 55 503,58 zł

Miesięczny koszt: 3 964,54 zł

*W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

8. Koszty szkolenia pracowników*:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 2100 zł

Miesięczny koszt: 150 zł

*4 szkolenia w roku wraz z delegacjami pracowników

9. Wykorzystanie materiałów biurowych potrzebnych do wydruków zawiadomień, tytułów egzekucyjnych, upomnień, deklaracji DGO-1:

W całym okresie obowiązywania umowy (14 miesięcy): 600 zł

Miesięczny koszt: 48,86 zł

Całkowity koszt systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021:

6 926 756,46 zł

Całkowity miesięczny koszt systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Środa Śląska:

494 768,32 zł

Stawka przeliczona na 1 mieszkańca wg osób wskazanych w deklaracjach w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami, stan na dzień 30.11.2019 r.:

494 768,32 zł : 17 496 deklaracji (mieszkańców) = 28,28 zł za 1 mieszkańca

Mając to na uwadze, obecnie i po raz kolejny trwa weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem osób faktycznie zamieszkałych na terenie naszej Gminy oraz ofert w przetargach ogłaszanych przez kolejne gminy. W przypadku zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stawka opłaty zostanie obniżona.

7. Czy mieszkańcy mogą nie segregować odpadów?

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) wprowadziła obligatoryjny obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej,
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej uchwałą Rady Miejskiej za odpady zbierane selektywnie.

W Gminie Środa Śląska Rada Miejska uchwałą z dnia 12 grudnia 2019 r. uchwaliła opłatę podwyższoną w wysokości 54,00 zł/osobę/miesiąc przy braku segregacji odpadów i niestosowania się do wymagań ustawowych.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
powrót na górę
 • Mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Z miastem będzie to samo co z UG 1/2 etaty dla wszystkich.  2 godziny temu.
 • Mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Można byłoby wybrać - tylko że mądre osoby... 2 godziny temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  rowniez myslalem o tym samym-winnica,jakas pasieka(sam... 4 godziny temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  rowniez z przykroscia patrze na zdjecia z tego... 5 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

04.05.2021 08:15 wrote:

POSZUKUJĘ i KUPUJĘ - poniemieckie STAROCIE - A N T Y K I - PRZEDWOJENNE oraz STARSZE za GOTÓWKĘ -!- Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Dom…

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…