piątek 27.05.2022

Imieniny: Augustyna JulianaPtasia grypa w Gminie Środa Śląska
W związku z wykryciem na terenie powiatu średzkiego w Gminie Środa Śląska ogniska ptasiej grypy (HPAI), Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 31 grudnia 2021r. Rozporządzenie nr 33 w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów średzkiego i wołowskiego wyznaczając tzw. obszar zapowietrzony i obszar zagrożony wystąpieniem kolejnych zachorowań.

Fot. ilustracyjne Fot. ilustracyjne

Obszar zapowietrzony w gminie Środa Śląska obejmuje następujące miejscowości: Lipnica, Szczepanów, Środa Śląska, Komorniki.

W obszarze zagrożonym z terenu gminy Środa Śląska znalazły się miejscowości: Bukówek, Brodno, Cesarzowice, Ciechów, Chwalimierz, Gozdawa, Jastrzębice, Jugowiec, Juszczyn, Kobylniki, Kryniczno, Kulin, Ligotka, Ogrodnica, Proszków, Przedmoście, Rzeczyca, Słup, Święte, Wojczyce, Zakrzów.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody dolnośląskiego na terenie gminy w wymienionych obszarach obowiązują specjalne nakazy i zakazy mające na celu zwalczanie grypy ptaków:

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

- utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

-  niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie;

- niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

- stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

- posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

- wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

- przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

-  niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie
- niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
- stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

- wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

- przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego i zagrożonego zostaną ustawione specjalne żółte tablice ostrzegawcze z informacją o występowaniu lub możliwości wystąpienia ogniska ptasiej grypy.

Nakazy i zakazy wymienione w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym - stosuje się je od dnia 31 grudnia 2021 r. do odwołania.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

 

Zobacz: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z 31 grudnia 2021 roku.

akt 1

akt 2

akt 3

  • Putin powiedział(a) Więcej
    Znowu znikają komentarze. Władza czuwa. 5 godzin temu.
  • Banan powiedział(a) Więcej
    Owocowe Środy. 7 godzin temu.
  • Kry$ powiedział(a) Więcej
    Jak dostaje GOPS to nie płacisz podatku, tak więc nie z twoich idzie... 7 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …