niedziela 28.05.2023

Imieniny: Jaromira Justa

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


Rusza kwalifikacja wojskowa

SkomentujNa postawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U z 2022 r.poz.2305 w związku z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U z 21023 r.poz.440) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U z 2023 r.poz.333) w okresie od dnia 17 kwietnia rozpocznie swoją pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Środzie Śląskiej, na którą zostaną wezwani:


'


1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; (w tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie przyp. red.)

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w Środzie Śląskiej przy ul. Przyszkolnej 3 (siedziba Centrum Kultury Alternatywnej).

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się na kwalifikację wojskową zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta i gminy Środa Śląska winny ten obowiązek spełnić w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2023 r. w godz.16.00-20.00

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy nie otrzymają wojskowego dokumentu tożsamości, to jest książeczki wojskowej.

W razie niestawienia się na kwalifikację wojskową bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji we Wrocławiu na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Osoby oraz telefony kontaktowe w czasie trwania kwalifikacji wojskowej:

Ryszard Czerwiec – p.o. kierownika Gminnego Centrum Reagowania

Leszek Liberek - inspektor Gminnego Centrum Reagowania

  • 71 39 60 710
  • 502 752 174

Gminne Centrum Reagowania
Inspektor Leszek Liberek
   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Polecam wcześniej obejrzeć film 100 POLICJANTÓW zdradza TAJEMNICE polskiej Policji https://www.youtube.com/watch?v=Gg58n2DKlT4 gdzie autor oparł się na ...
Z innej beczki - czy ktoś wie gdzie Gmina Środa Śląska publikuje wyniki naborów na stanowiska ...

Lokalne ogłoszenia drobne

24.05.2023 08:52 wrote:

Oferuję do wynajęcia garaż o pow 18m2 wyposażony w energię elektryczną.Garaż posadowiony jest w Środzie Śl ul. Wrocławska 18. Kontakt 79475…

16.05.2023 17:55 wrote:

Oferuję usługę drukowania dowolnego obrazu na każdej ścianie. Zamiast fototapety pod którą trzeba przygotować ścianę i później odpowiednio …

16.05.2023 17:48 wrote:

Oferuję wykonanie nowych instalacji elektrycznych w domach lub mieszkaniach. Montaż lub modernizację czy wymianę istniejących elementów ins…

17.04.2023 09:07 wrote:

Mam do oddania za darmo łóżeczko dziecięce z materacem ( może być dla dziecka do 6 lat ). Odbiór na własny koszt. Miejsce : Środa Sląska. K…

przyjeciapozegnalne postfb

taxi stas