niedziela 17.10.2021

Imieniny: Małgorzaty Wiktora

Sprostowanie nieprawdziwej informacji

Sprostowanie nieprawdziwej informacji

Wt, 25.09.2018 16:17
 •  

Sprostowanie nieprawdziwej informacji na profilu FB Bogusława Krasuckiego o rzekomej utracie przez Gminę Środa Śląska ponad 30 ha na rzecz Gminy Miękinia.


Niniejszym chciałabym się ustosunkować do publikacji, która ukazała się na portalu społecznościowym Facebook Bogusława Krasuckiego, i która dotyczy rzekomej zmiany granic administracyjnych gmin Miękinia i Środa Śląska z powodu niewyrażenia opinii przez Radę Miejską w tej sprawie w terminie określonym ustawą.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że do takiej utraty ponad 30 ha w ogóle nie doszło. W wyniku rozmów Burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego przeprowadzonych 21 czerwca 2018 z Wójtem Gminy Miękinia Janem Marianem Grzegorczynem ustalono, że temat ew. zmiany granic administracyjnych obu gmin zostaje odłożony na okres późniejszy tj. po wyborach samorządowych. Podczas spotkania Burmistrz Środy Śląskiej wyraził jasne stanowisko Gminy Środa Śląska w tej sprawie, a mianowicie, że wniosek Gminy Miękinia powinien zostać poprzedzony wspólnymi rozmowami celem wypracowania zgodnego stanowiska obu gmin. W ocenie Burmistrza ewentualne przekazanie powierzchni Gminy Środa Śląska na rzecz Gminy Miękinia musi zostać dokonane w sposób ekwiwalentny tzn. przy jednoczesnym przekazaniu przez Gminę Miękinia na rzecz Gminy Środa Śląska takiej samej powierzchni ponad 30 ha gruntów leżących w bezpośredniej bliskości – po stronie Gminy Miękinia.

Propozycja Gminy Środa Śląska została przedstawiona Wójtowi Gminy Miękinia na załącznikach mapowych, sporządzonych przez Wydział GNA UM w Środzie Śląskiej. Jednocześnie Burmistrz Adam Ruciński oświadczył, że Gmina Środa Śląska jest otwarta na inne propozycje ze strony Gminy Miękinia dot. ekwiwalentnej zamiany gruntów miedzy obu gminami, które powinny być przedmiotem dalszych rozmów. Pan Wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn poinformował podczas spotkania, że Gmina Miękinia jest nadal zainteresowana przeprowadzeniem procedury zmiany granic administracyjnych, w szczególności zależy jej na zmianie granicy pomiędzy obrębami Juszczyn i Kadłub.

Niezależnie od wyników dalszych rozmów miedzy Burmistrzem Środy Śląskiej a Wójtem Gminy Miękinia chciałabym przybliżyć ustawową procedurę zmiany granic administracyjnych gmin, co mam nadzieję również wpłynie na sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym Bogusława Krasuckiego. Pomimo niewyrażenia przez radę gminy opinii w wymaganym ustawowo 3-miesięcznym terminie każdej gminie, której ew. zmiana ma dotyczyć zawsze przysługuje uprawnienie do wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie i może to nastąpić na każdym etapie postępowania: 1) przed skierowaniem przez radę gminy wniosku do ministerstwa, za pośrednictwem wojewody, o zmianę granic administracyjnych gmin, 2) na etapie opiniowania wniosku przez Wojewodę, 3) przed wydaniem rozporządzenia w tej sprawie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tak więc fakty są takie: wniosek o zmianę granic administracyjnych Gminy Miękinia nie został skierowany przez Gminę Miękinia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na co gmina ma czas do 31 marca każdego roku. Jeżeli Gmina Miękinia zdecyduje się na złożenie wniosku Rada Miejska może, pomimo upływu ustawowego terminu, zdecydować o przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie, a następnie wyrazić swoją opinię. Opinię taką Rada Miejska może wyrazić w ramach przyznanych jej generalnych kompetencji i jeżeli zostanie ona dostarczona do Gminy Miękinia przed złożeniem przez nią wniosku, lub nawet do samej Rady Ministrów przed rozpatrzeniem wniosku, może i powinna zostać wzięta pod uwagę w trakcie prac nad wydaniem ew. rozporządzenia zmieniającego granice gmin (zwłaszcza, że opinia nie ma charakteru wiążącego – Gmina Miękinia może, ale nie musi uznać stanowiska Gminy Środa Śl).

Powyższe wskazuje, że temat ew. zmiany granic administracyjnych gmin jest zupełnie otwarty, pozostawiony na następna kadencję zarówno rad obu gmin, burmistrza oraz wójta i niewątpliwie zależy od wyników dalszych rozmów i woli współpracy obu gmin w tym zakresie. W ocenie Burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego procedowany powinien być taki wniosek dot. ew. zmiany granic obu gmin, który spełnia warunek ekwiwalentności zamiany gruntów i został uzgodniony miedzy władzami obu zainteresowanych gmin.

Katarzyna Raczyńska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Środa Śląska, 24 września 2018 r.

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0


Najnowsze komentarze

 • Michał powiedział(a) Więcej
  Widać że wojt nietutejszy skoro największego komucha wstrętnego mianuje rektorem. Brak słów!  37 minut temu.
 • Ols powiedział(a) Więcej
  Pierwszy malczycki komuch  2 godziny temu.
 • Emerytka powiedział(a) Więcej
  Brawo i tak trzymać. Dziękuję za normalność. 2 godziny temu.
 • Klient powiedział(a) Więcej
  Super Mariusz - jesteś mega wyjątkowy BRAWO! 2 godziny temu.

Najnowsze artykuły

Wyszukiwarka artykułów:

Bądź na bieżąco!

Powiadomienie push to krótki komunikat informujący o nowo dodanym artykule. Wyglądem przypomina powiadomienie o nowej wiadomości SMS (urządzenia mobilne) oraz wyskakujące okienko w przypadku przeglądarki na PC / laptopie. Powiadomienia możesz w każdej chwili deaktywować, tym samym przyciskiem:

 

Bądź na bieżąco z wiadomościami z powiatu średzkiego! Polityka prywatności.

Lokalne ogłoszenia drobne

21.09.2021 14:44 wrote:

PORZĄDKI - PRZEPROWADZKA - ZMIANA WYSTROJU - POTRZEBUJESZ SZYBKO GOTÓWKĘ ? DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - kupię Antyki / Starocie…

16.09.2021 21:41 wrote:

Internetowa Galeria Handlowa oferuje wszystkie oferty i usługi które są w galeriach stacjonarnych.Zakupy szeroka oferta sklepów np. z odzie…

04.09.2021 02:53 wrote:

Witam. Sprzedam słoneczne mieszkanie w bloku w Ciechowie przy ulicy Osiedlowej. 3 pokoje,kuchnia,łazienka, wc,garaż i dwie piwnice. Położon…

03.09.2021 07:44 wrote:

KUPIĘ Antyki / Starocie - PORZĄDKI, LIKWIDACJA MIESZKANIA, DOMU, WILLI, KOLEKCJI ANTYKÓW ... Zadzwoń ! KUPIĘ od ręki za GOTÓWKĘ stare : Obr…