niedziela 25.09.2022

Imieniny: Aurelii Ładysława

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy [PL, UA]Rodziny z Ukrainy, które przybyły do nas w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać w Polsce świadczenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby, które mają już PESEL, oprócz jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł, mogą skorzystać również ze świadczeń rodzinnych.Zachęcamy osoby, które mają pod opieką dziecko tj. rodziców lub opiekunów tymczasowych, do złożenia wniosków o świadczenia rodzinne.

Świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Do ustalenia dochodu rodziny uwzględnia się jednak tylko osoby, które przebywają na terenie Polski.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i może wynosić od 95 do 135 zł na miesiąc na każde dziecko. W zależności do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina, może jeszcze otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kobieta, która niedawno została mamą, może otrzymać także tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub świadczenie rodzicielskie.

Osoby, które mają pod opieką dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać dodatkowo świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny lub/i świadczenie pielęgnacyjne. Aby otrzymać te świadczenia, niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Formularze wniosków o świadczenia rodzinne (dwujęzyczne) dostępne są w punkcie obsługi GOPS w Środzie Śląskiej, plac Wolności 1, 55-300 Środa Śłąska.

Druki wniosków dostępne są także na stronie Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ważne

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty wymagane do wniosku o świadczenia rodzinne np. akt urodzenia, wyroki sądowe itp., będące zasadniczym dowodem wpływającym na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, powinny być przetłumaczone urzędowo na język polski, co umożliwi prawidłową ocenę wyniku badania treści dokumentu.

Ważne, aby poprawnie, wielkimi literami (alfabet łaciński) wypełnić wniosek. Należy podać adres e-mail, nr telefonu oraz wpisać numer konta bankowego, uzupełnić podpisy pod koniecznymi oświadczeniami.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w siedzibie GOPS w godzinach:

– poniedziałek: 13.00-16.00;

– wtorek : 7.30 -13.00;

– środa : 13.00 – 15.30;

– czwartek i piątek: 7.30 – 13.00.

(um)

Сімейні пільги для громадян УКРАЇНИ

Сім’ї з України, які приїхали до нас у зв’язку з бойовими діями, можуть отримати пільги в Польщі для забезпечення своїх життєвих потреб. Люди, які вже мають PESEL, окрім одноразової матеріальної допомоги у розмірі 300 злотих, можуть скористатися також сімейними пільгами.

Ми заохочуємо людей, які доглядають за дитиною, тобто батьків чи тимчасових опікунів, подавати заяви на отримання сімейної допомоги.

Пільги нараховуються з місяця подання заяви.

Громадяни України можуть скористатися пільгами на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Однак для визначення доходу сім’ї враховуються лише особи, які проживають у Польщі.

Розмір допомоги залежить від віку дитини і може становити від 95 до 135 злотих на місяць для кожної дитини. Залежно від становища сім’ї вона все одно може отримувати надбавки до сімейної допомоги, напр. за народження дитини, догляд за дитиною під час відпустки по догляду за дитиною, виховання дитини одним із батьків, виховання дитини у багатодітній родині, навчання та оздоровлення дитини-інваліда, початок навчального року, початок навчання у школі за межами місця проживання.

Жінка, яка нещодавно стала мамою, також може отримати т. зв допомогy на народження дитини, тобто одноразова допомога при народженні дитини або батьківська допомога.

Особи, які доглядають за дитиною-інвалідом, можуть отримувати додаткові виплати по догляду: допомога по догляду та/або надбавка по догляду. Для отримання цих пільг необхідна довідка про інвалідність або ступінь інвалідності дитини.

Бланки заяв на сімейні пільги (двомовні) доступні в пункті обслуговування GOPS Środa Śląska, Plac Wolności 1, 55-300 Środa Śląska.

Форми заяв також доступні на веб-сайті Форми заяв на отримання сімейної допомоги громадянам України – Міністерство сім’ї та соціальної політики – сайт Gov.pl (www.gov.pl)

Важливо

Усі документи іноземною мовою, необхідні для оформлення сімейної допомоги, наприклад, свідоцтва про народження, рішення суду тощо, які є істотними доказами, що впливають на вирішення адміністративної справи, мають бути офіційно перекладені на польську мову, що дозволить правильно оцінити результат перевірки змісту документа.

Важливо правильно заповнити заяву великими літерами (латиниця). Введіть адресу електронної пошти, номер телефону та введіть номер банківського рахунку, заповніть підписи під необхідними деклараціями.

Прийом заявок відбувається у приміщеннi

GOPS в наступні години:

– понеділок: 13.00-16.00;

– вівторок: 7.30-13.00;

– середа: 13.00 – 15.30;

– четвер і п’ятниця: 7.30 – 13.00.
  • Łojeny powiedział(a) Więcej
    Polonia pokonał Iskrę Kochlice 5:0 ... i brawo Wy godzinę temu.
  • bch powiedział(a) Więcej
    To były cudowne czasy dla dzieci i młodzieży mieszkających w tym rejonie miasta. Żyliśmy skromnie ale rozmawialiśmy ze sobą , bawiliśmy się... 2 godziny temu.
  • mati powiedział(a) Więcej
    Nie ma to jak wykorzystywać dzieci do pracy, którą powinny się zająć firmy odpowiedzialne za wywóz śmieci, za które płacimy horrendalne pieniądze. 2 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

20.07.2022 10:16 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ !!! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce,…

10.07.2022 14:14 wrote:

Oddam dwie papużki faliste, parka, z całym wyposażeniem. Ptaki mają ok. roku, są zdrowe i zadbane. Tel. 696132306…

08.07.2022 19:01 wrote:

Poszukuję ekipy budowlanej do tynkowania elewacji + przyziemie, na budynku mieszkalnym w Środzie Śląskiej. Tel. 602481432.…

04.07.2022 07:06 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - POTRZEBNA GOTÓWKA -?- ZADZWOŃ - SZYBKI KONTAKT !Interesują mnie stare: Obrazy, Grafiki, Akwarele, Szkice, Rysunki, Ikony, Po…