czwartek 30.11.2023

Imieniny: Maury

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

poleasingowe pl 970 250


Szukasz pomocy? Zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SkomentujKażda osoba uzależniona od alkoholu, która potrzebuje pomocy w walce z nałogiem, bądź osoba współuzależniona może zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Śląskiej. Tam otrzyma wsparcie oraz narzędzia potrzebne w walce z chorobą.


Fot. prg Fot. prg


Zadania GKRPA wynikają z ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oprócz inicjowania, współpracy przy opracowaniu i opiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także współpracy ze stowarzyszeniami na terenie gminy, których zadania wiążą się z realizacją Programu oraz wydawania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej, członkowie komisji podejmują czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, jak również prowadzą rozmowy z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, których celem jest podjęcie przez nich leczenia współuzależnienia.

- Podejmujemy kilka rozmów z osobami uzależnionymi, których celem jest przede wszystkim nakłonienie takiej osoby do poddania się leczeniu w poradni uzależnień, do czego mocno przekonujemy – wyjaśnia Jolanta Stanek, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Śląskiej. – Zdarzają się różne przypadki, są osoby, które korzystają z pomocy poradni i udaje im się wytrwać w trzeźwości, inne potrzebują więcej czasu.

Zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia, członkowie GKRPA po przyjęciu wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje, zapraszają osobę, której wniosek dotyczy na rozmowę wyjaśniająco-motywującą do zgłoszenia na leczenie odwykowe. Kolejnym krokiem może być skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Ostatnim krokiem z kolei, w przypadku braku współpracy z osobą uzależnioną, jest skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu.

- Te rozmowy z osobami uzależnionymi, bądź współuzależnionymi są trudne i wymagają wiele wyczucia i empatii. Zawsze jednak staramy się wskazać wszelkie dostępne formy pomocy i przekonać osobę uzależnioną do podjęcia leczenia, a to pierwszy bardzo ważny krok – wyjaśnia Jolanta Stanek.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to Centrum NGO przy Al. Konstytucji 3-go Maja 11 w Środzie Śląskiej. Posiedzenia plenarne komisji odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15:30, a zespół ds. orzecznictwa spotyka się w drugi i trzeci czwartek miesiąca. Dokładne daty posiedzeń GKRPA w Środzie Śląskiej dostępne są na BIP Gminy: https://bip.srodaslaska.pl/index.php?id=10000008.Zapraszamy wszystkie osoby borykające się z problemem alkoholowym, które zdecydują się skorzystać z naszej pomocy, do przyjścia na nasze spotkanie – zachęca Jolanta Stanek.

(prg)

   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )


Rondo by wybudowali lepiej na DK94 Środa-Ciechów!
To ścieżka dla samobójców. Poroniony od początku pomysł (brak pasa oddzielającego od jezdni lub krawężnika) i ...

Lokalne ogłoszenia drobne

05.09.2023 19:48 wrote:

Sprzedam dom w Wilczkowie gm. Malczyce, pow. 77,40 m2, trzy pokoje, cena 139000 zł, tel. 693623821…

05.09.2023 19:21 wrote:

Sprzedam mieszkanie składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, otwartego salonu. Lokal o powierzchni 109 m2, cena 350 000 zł do negocjacji…

23.08.2023 18:01 wrote:

Kupię - > ANTYKI < - SPRZĄTANIE - LIKWIDACJA MIESZKANIA / DOMU / KOLEKCJI -?- Kupuję Antyki - Płacę Gotówką ! Interesują mnie…

20.08.2023 07:03 wrote:

Muzeum Regionalne Środa Śląska            wymagania: Pracownik ochrony-wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony legitymacja osob…

Nie przegap tych artykułów.