sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

Uwaga Rolnicy! Powszechny Spis Rolny 2020

Uwaga Rolnicy! Powszechny Spis Rolny 2020

Cz, 20.08.2020 14:52
 •  

Co to jest spis rolny?

Spis rolny jest badaniem statystycznym, który dostarczy głębokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych w kraju.

Kiedy jest przeprowadzany?
Spis rolny jest przeprowadzany od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku,
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Kogo obejmuje spis rolny?
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
-osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),
-osoby prawne,
-jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy  

W jaki sposób użytkownik gospodarstwa rolnego przekazuje dane? 
-samospisu internetowego za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
-wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego
-bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego, nie przekazał w formie wywiadu telefonicznego nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Ochrona danych zebranych w ramach spisu rolnego 
Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną. Ochronę danych zapewnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jest administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego.

Do czego są wykorzystywane dane zebrane w ramach spisu rolnego? 
-do opracowań, zestawień i analiz statycznych do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego operatów statystycznych
-mogą być łączone z danymi z innych badań statystycznych
-do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej

Kto kieruje organizacją prac spisowych? 
Pracami spisowymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy.

Kto wykonuje prace spisowe? 
-wojewódzki komisarz spisowy, który tworzy wojewódzkie biuro spisowe
-gminny komisarz spisowy, który tworzy gminne biuro spisowe

Jakie prace wykonuje gmina z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych
-zapewnia funkcjonowanie gminnego biura spisowego
-zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu
-wyznacza pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych
-organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
-współpracuje z wojewódzkim biurem spisowym
-monitoruje czynności , które będą wykonywane w ramach prac spisowych

Jakie osoby mogą być rachmistrzami terenowymi?
-pełnoletnie
-zamieszkałe na terenie gminy
-posiadające co najmniej średnie wykształcenie
-posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie, które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

W jaki sposób odbywa się nabór kandydatów na rachmistrzów?
-Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych;
-kandydaci na rachmistrzów uczestniczą w warsztatach szkoleniowych;
-zdają egzamin testowy;
-muszą uzyskać w trakcie egzaminu wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi;
-po uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi kandydat jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego;
-kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego;

Kto powołuje rachmistrza terenowego ?
-zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego
-dyrektor urzędu statystycznego-jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenie

Jak poznać rachmistrza?
posiada identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, zawierający następujące informację:
-imię, nazwisko,
-numer, nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
-określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania wywiadu,
-pieczęć wojewódzkiego biura spisowego
-podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora
-okres, na jaki identyfikator został wystawiony

Jak można zweryfikować tożsamość rachmistrza?
Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.
Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów statystycznych, materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych spis rolny

Jakie dane między innymi będą zbierane w ramach spisu rolnego?
-dane osób fizycznych będących użytkownikami
-dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospodarstwa rolnego
-udział w dochodach gospodarstwa domowego
-powierzchnia użytków rolnych
-ilości pogłowia zwierząt gospodarskich
-hodowli ryb
-ilości maszyn i urządzeń w gospodarstwie
-zużycia nawozów mineralnych
-zużycia nawozów naturalnych
-liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarczych w gospodarstwie rolnym
-liczba osób pracujących w gospodarstwie rolnym

Więcej informacji i aktualności o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dostępne są na stronie www.spisrolny.gov.pl

Informację sporządziła: Maria Zachary z-ca Gminnego Komisarza Spisowego w Środzie Śląskiej w oparciu o ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 Dz. U. z dnia 31 lipca 2019 poz. 1728.
powrót na górę
 • IwanGelik powiedział(a) Więcej
  kto z Was próbował legalnie pozbyć się śmieci?... godzinę temu.
 • Boguslaw powiedział(a) Więcej
  Udanin matecznikiem Polskości i  Patriotyzmu. 2 godziny temu.
 • Władyslaw powiedział(a) Więcej
  Szanowni Państwo Wasza patriotyczna postawa, powinna... 2 godziny temu.
 • Emanuella powiedział(a) Więcej
  Dlaczego wy Średzianie  nie chcecie mieszkać w... 3 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…