poniedziałek 27.06.2022

Imieniny: Maryli Władysława

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Wniosek do UM o zwrot kosztów za przyjęcie uchodźców z Ukrainy
Od 16 marca br. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w trakcie konfliktu zbrojnego mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.


Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 5) w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Spraw Lokalowych (możliwość sprawdzenia poprawności).

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy). Mieszkańcy Gminy Środa Śląska goszczący u siebie Ukraińców najpierw ponoszą koszty, a potem otrzymują świadczenie pieniężne. Weryfikacja i rozpatrzenie wniosku może potrwać do miesiąca.

Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz). Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

- Istnieje możliwość, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia –doprecyzowuje Sekretarz Gminy Marcin Nowakowski.


Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wzór wniosku:
https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2022-03/D2022000060801.pdf

(um)

  • Lukaszenko powiedział(a) Więcej
    Jest impreza! Przyjdź i szybko w tłum się wmieszaj! To wszystko jest dla nas! DJ SEBA featuring ADAŚ. 28 minut temu.
  • Lukaszenko powiedział(a) Więcej
    W Rachowie trzy zastępy straży pożarnej usuwało gniazdo os... 41 minut temu.
  • ja powiedział(a) Więcej
    Artykuł z *** i chwili przed następnym 100ml! 2 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2022 14:13 wrote:

Kupię używany, sprawny akordeon w dobrym stanie.  Kontakt pod nr tel. 696132306. …

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…