poniedziałek 10.08.2020

Imieniny: Bogdana Borysa

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

X sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

X sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

30.05. 2019

Na dzisiejszej sesji zostanie m.in. podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Środy Śląskiej.

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie: protokołu nr VIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 19 marca 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Debata nad raportem o stanie Gminy Środa Śląska za 2018 rok:
  1) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok:
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
  3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
  7. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
  1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  „45 minut dla Samorządów”.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie petycji mieszkańców powiatu średzkiego dotyczącej zaprzestania finansowania i organizacji Festiwalu Uwolnić Muzykę.
  10. Rozpatrzenie skargi z dnia 26 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  11. Interpelacje i zapytania.
  12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 maja 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 62/2019 – zmieniający uchwałę Nr 11/12/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  2. Projekt uchwały nr 63/2019 – w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 64/2019 – w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  4. Projekt uchwały nr 65/2019 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  5. Projekt uchwały nr 66/2019 – w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
  6. Projekt uchwały nr 67/2019 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
  7. Projekt uchwały nr 68/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 69/2019 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
  9. Projekt uchwały nr 70/2019 – w sprawie wotum zaufania.
  10. Projekt uchwały nr 71/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok.
  11. Projekt uchwały nr 72/2019 – w sprawie absolutorium.
  12. Projekt uchwały nr 73/2019 – II wersja – w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej do szczegółowego zbadania wszelkich okoliczności sprawy związanej z wnioskiem pracodawcy Roben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. o wyrażenie zgody na zmianę warunków pracy i płacy z radnym Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
  13. Projekt uchwały nr 74/2019 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  14. Projekt uchwały nr 75/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców powiatu średzkiego dotyczącej zaprzestania finansowania i organizacji Festiwalu Uwolnić Muzykę.

Udostępnij ten artykuł:

 

Komentarzy (24)

This comment was minimized by the moderator on the site

A ja, dzięki tzw. bURMISTRZOWI Środy Śląskiej zacząłem się modlić. Modlę się o to, żeby móc dożyć dnia kiedy ktoś go zmieni, a za robienie z naszej gminy pośmiewiska i wiejskiego zaścianka pociągnie do odpowiedzialności.

Leczenie kompleksów przez nazywanie imprez iwentami i przeflancowywanie pl. Wolności na "rynek dolny" to dużo za mało na bycie szanowanym gospodarzem, gminy.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ja to jest że jeszcze niedawno średzka władza kazała bić brawo organizatorom festiwalu, zachwycała się lokalizacją imprezy a dziś nagle miejsce już nie nadaje się na koncerty?
Polityka to straszna k... szczególnie ta małomiasteczkowa.
https://www.facebook.com/bgajewski1/videos/1983333798432054/UzpfSTE1MDkxMzczNzkzMDk3NTM6MjI0NTk1ODg4ODk2MDkyOA/

This comment was minimized by the moderator on the site

Złe działania kościelni to obłuda i hipokryzja w kościele katolickim zwłaszcza w Polsce, to pedofile w sutannach wspierani przez hierarchów, którzy sami dopuszczają się przestępstw, nie wspomnę o hegemonii i bogactwie.... to że siedzicie całymi dniami w kościele wcale nie oznacza że jesteście dobrymi ludźmi...niestety widać po wystąpieniach ekipy kościelnej, że gdyby mogli to żywcem spaliliby na stosie organizatora, tylko za odmienne poglądy...

Złe działania kościelni to obłuda i hipokryzja w kościele katolickim zwłaszcza w Polsce, to pedofile w sutannach wspierani przez hierarchów, którzy sami dopuszczają się przestępstw, nie wspomnę o hegemonii i bogactwie.... to że siedzicie całymi dniami w kościele wcale nie oznacza że jesteście dobrymi ludźmi...niestety widać po wystąpieniach ekipy kościelnej, że gdyby mogli to żywcem spaliliby na stosie organizatora, tylko za odmienne poglądy o inny rodzaj muzyki, WSTYD MI ZA WAS ...

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Kiedyś przykazania były prawem, bez nich to by się porobiłoooooo

This comment was minimized by the moderator on the site

I tu się z tobą zgodzę. Tylko dzięki kościołowi jeszcze organizator nie został spalony na stosie przez wiernych. Pomyśl jacy bylibyśmy, gdybyśmy nie chodzili do kościoła.

This comment was minimized by the moderator on the site

Dodam jeszcze, że kościół jest dla grzeszników, którzy dążą do świętości.

This comment was minimized by the moderator on the site

ta a księża mają organ do wypędzania diabła z dzieci

This comment was minimized by the moderator on the site

Kilka pokoleń musi jeszcze minąć żeby wyrwać się z tej okupacji rozumu
ale jest jeden pozytyw, powstaje świetny scenariusz na czeską komedię
Akcja sie rozkreca...

This comment was minimized by the moderator on the site

Cieszę się, że średzka władza przejrzała wreszcie na oczy. Hipnoza organizatorów przestała już działać na mieszkańców. Dobrze, że są ludzie, którzy próbują uniemożliwić złe działania.

This comment was minimized by the moderator on the site

Co niektórzy sa nietylko zahipnotyzowani ale i chyba mocno nacpani

This comment was minimized by the moderator on the site

Brawo Pani Marto za odwagę, cierpliwość i wytrwałość !!!!! Widać,ze niektórzy (ten pan ubrany w koszulkę ze szkieletem brrrr)zatracił poczucie przyzwoitości. Ten chaos w jego wypowiedzi ma na celu ogłupić radę. Nie rozumie tego co my wszyscy katolicy myślimy o tym "festiwalu".

This comment was minimized by the moderator on the site

To jakaś paranoja to wystąpienie ekipy kościelnej... co za chamstwo, buta i arogancja, śmiechy szydercze, utyskiwania, wyzwiska do organizatora,,,, WSTYD PSEUDOKATOLICY! Jakim prawem Pani Wilczyńska podważa pracę urzędu!! gdzie przewodniczący, który powinien jej odebrać głos, bo dyskusja wyszła daleko poza temat, a Burmistrz wystraszony, nie wiem co zrobić?! Pogonić towarzystwo do roboty kościelni!!! Petycja rozpatrzona temat skończony a...

To jakaś paranoja to wystąpienie ekipy kościelnej... co za chamstwo, buta i arogancja, śmiechy szydercze, utyskiwania, wyzwiska do organizatora,,,, WSTYD PSEUDOKATOLICY! Jakim prawem Pani Wilczyńska podważa pracę urzędu!! gdzie przewodniczący, który powinien jej odebrać głos, bo dyskusja wyszła daleko poza temat, a Burmistrz wystraszony, nie wiem co zrobić?! Pogonić towarzystwo do roboty kościelni!!! Petycja rozpatrzona temat skończony a nie Pani Wilczyńska odgrywa się za zwolnienie z UM

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Panie Rosenbeiger, jeśli Pan ma podejrzenie, że mogło dojść do złamania prawa, to powinien Pan zawiadomić odpowiednie służby, tym bardziej, że sam jest Pan funkcjonariuszem publicznym - policjantem!

This comment was minimized by the moderator on the site

Ja nie bardzo rozumiem, skoro nie ma umowy, a gmina jest właścicielem terenu, to trzeba sobie jasno powiedzieć - burmistrz powinien w imieniu Gminy tą nieruchomością rozporządzić i nie przerzucać odpowiedzialności na innych.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ruciński dziwi się, że mu ludzie nie ufają? Po tym wszystkim co obiecał i nie wykonał dziwi się, że mu ludzie nie ufają? No to już jest szczyt wszystkiego!

This comment was minimized by the moderator on the site

Gdyby miał tak zwane jaja, podałby się do dymisji i przeprosił, za to, co zrobił z gminą. Ale widocznie nie ma.

This comment was minimized by the moderator on the site

Podziwiam organizatora festiwalu za to że ma jeszcze siłę odpierać ataki średzkiego zaścianka.

This comment was minimized by the moderator on the site

Będzie pikieta przed bramami w dniu koncertu to będzie impreza masowa wysokiego ryzyka.

This comment was minimized by the moderator on the site

W jedną kadencję zadłużyć gminę na 20 milionów to trzeba mieć talent.

This comment was minimized by the moderator on the site

Talent niepotrzebny. Wystarczy być partaczem, he he

This comment was minimized by the moderator on the site

A gdzie Pani Zastępczyni., jej więcej nie ma niż jest. Takie moje odczucie ...

This comment was minimized by the moderator on the site

...a i pani Ania jeszcze...

This comment was minimized by the moderator on the site

Pani Kasia, pani Marysia, co to qrna jest? Żenujący obraz tego urzędu - burmistrza. To nie są koleżanki, tylko urzędniczki.

This comment was minimized by the moderator on the site

Może są na TY

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:

Najnowsze artykuły

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze komentarze

Nikt nie przebije biedronki
Biedronki nikt nie przebije
Bohdan Urbankowski - Gniazdo Polskie. Wydawnictwo Biały Kruk. Wspaniałe eseje o Polsce i Polakach. G...
100%%%popieram. Brakuje nazista rządzącym przy****sow do zakładania ludziom pampersów na twarz......

Lokalne ogłoszenia drobne

29.07.2020 10:26 wrote:

Witam, zlecę rozbiórkę murowanych komórek lokatorskich. Jako formę zapłaty proponuję odbiór cegieł z rozbiórki. Czerwona cegła wypalana. Zap…

29.07.2020 06:23 wrote:

Kupię dom wolnostojący / szeregówka. W związku ze zmianą pracy poszukuję domu na terenie Środy Śląskiej. Tel 785 558 716…

27.07.2020 11:15 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! Interesują mnie do kupienia stare: Obrazy, Ik…

26.07.2020 12:46 wrote:

Zginął 3 letni kocurek- Edek. Bury pręgowany na bokach wzór kół. białe łapy, miauczy donośnie i upierdliwie. Proszę o pomoc.…