wtorek 11.05.2021

Imieniny: Igi Ignacego

XLI sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XLI sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 28.04.2021 14:58

W sali kinowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej rozpoczęła się XLI sesja Rady Miejskiej.Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XL/21 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 31 marca 2021 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za I kwartał 2021 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 28 kwietnia 2021 roku

1. Projekt uchwały nr 35/2021 – w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

2. Projekt uchwały nr 36/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Środa Śląska powołanego do realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” zgłoszonego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych/3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne).

3. Projekt uchwały nr 37/2021 – w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji „Planu Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy Środa Śląska – aktualizacja na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku”.

4. Projekt uchwały nr 38/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej.

5. Projekt uchwały nr 39/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej.

6. Projekt uchwały nr 41/2021 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026.

7. Projekt uchwały nr 42/2021 – w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

8. Projekt uchwały nr 43/2021 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

9. Projekt uchwały nr 44/2021 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska.

10. Projekt uchwały nr 45/2021 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

11. Projekt uchwały nr 46/2021 – w sprawie zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi transportu rolnego w Zakrzowie działka nr 119 – obręb Zakrzów we współpracy z Nadleśnictwem Miękinia.

12. Projekt uchwały nr 47/2021 – w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska.

 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 7
 • 1
powrót na górę
 • mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Ruciński kłamie i manipuluje jak zawsze. Jakie... 5 godzin temu.
 • Po prąd powiedział(a) Więcej
  Gosciu, Pan Matyi jak nazywasz pełniącego funkcje... 5 godzin temu.
 • Tester powiedział(a) Więcej
  Fajna ta nowa umowa na odbiór odpadów. Taka... 6 godzin temu.
 • Mieszkanka powiedział(a) Więcej
  Moim zdaniem to w Środzie Śląskiej to dopiero syf... 7 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

04.05.2021 08:15 wrote:

POSZUKUJĘ i KUPUJĘ - poniemieckie STAROCIE - A N T Y K I - PRZEDWOJENNE oraz STARSZE za GOTÓWKĘ -!- Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Dom…

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…