wtorek 09.08.2022

Imieniny: Romana Ryszarda

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //XLI sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
W sali kinowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej rozpoczęła się XLI sesja Rady Miejskiej.


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XL/21 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 31 marca 2021 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za I kwartał 2021 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 28 kwietnia 2021 roku

1. Projekt uchwały nr 35/2021 – w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

2. Projekt uchwały nr 36/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Środa Śląska powołanego do realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” zgłoszonego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych/3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne).

3. Projekt uchwały nr 37/2021 – w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji „Planu Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy Środa Śląska – aktualizacja na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku”.

4. Projekt uchwały nr 38/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej.

5. Projekt uchwały nr 39/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej.

6. Projekt uchwały nr 41/2021 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026.

7. Projekt uchwały nr 42/2021 – w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

8. Projekt uchwały nr 43/2021 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

9. Projekt uchwały nr 44/2021 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska.

10. Projekt uchwały nr 45/2021 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

11. Projekt uchwały nr 46/2021 – w sprawie zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi transportu rolnego w Zakrzowie działka nr 119 – obręb Zakrzów we współpracy z Nadleśnictwem Miękinia.

12. Projekt uchwały nr 47/2021 – w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska.

Media

 • JohnySilverhand powiedział(a) Więcej
  Pacholku Brukseli zobacz jak wygląda gospodarka Niemiec a jak Polski. Wszystkie zakłady na strefie są praktycznie Niemieckie. Niemcy to bogaty kraj... 8 minut temu.
 • Lolo powiedział(a) Więcej
  Policji tą krajowa mapa jest potrzebna jak pani lekkich obyczajów majtki. Policja jak się domyślam ma co robić. 8 minut temu.
 • Donald T powiedział(a) Więcej
  Donald T napisał:
  Wszystko co Polskie - Niemcom oddam. To wam gwarantuję !!!! DONALD volksdojcz.
  godzinę temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

20.07.2022 10:16 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ !!! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce,…

10.07.2022 14:14 wrote:

Oddam dwie papużki faliste, parka, z całym wyposażeniem. Ptaki mają ok. roku, są zdrowe i zadbane. Tel. 696132306…

08.07.2022 19:01 wrote:

Poszukuję ekipy budowlanej do tynkowania elewacji + przyziemie, na budynku mieszkalnym w Środzie Śląskiej. Tel. 602481432.…

04.07.2022 07:06 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - POTRZEBNA GOTÓWKA -?- ZADZWOŃ - SZYBKI KONTAKT !Interesują mnie stare: Obrazy, Grafiki, Akwarele, Szkice, Rysunki, Ikony, Po…