wtorek 04.10.2022

Imieniny: Rozalii Edwina

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //XLIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)Jednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej jest m.in. podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej.Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Wręczenie umów grantowych liderom projektów w ramach programu „Aktywni na Ziemi Średzkiej” – edycja 2021.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Środa Śląska za 2020 rok:
1) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2020 rok:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2020 rok,
2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2020 rok,
5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2020 rok,
6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2020 rok,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
7. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej za 2020 rok,
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 23 czerwca 2021 roku

1. Projekt uchwały nr 58/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

2. Projekt uchwały nr 59/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

3. Projekt uchwały nr 60/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

4. Projekt uchwały nr 61/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.

5. Projekt uchwały nr 62/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.

6. Projekt uchwały nr 63/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

7. Projekt uchwały nr 64/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

8. Projekt uchwały nr 65/2021 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.

9. Projekt uchwały nr 66/2021 – w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Środa Śląska na rok szkolny 2021/2022.

10. Projekt uchwały nr 67/2021 – zmieniający uchwałę nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia opłaty za korzystanie z nich.

11. Projekt uchwały nr 68/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciechowie.

12. Projekt uchwały nr 69/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciechowie.

13. Projekt uchwały nr 70/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

14. Projekt uchwały nr 71/2021 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Ciechów.

15. Projekt uchwały nr 72/2021 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylniki.

16. Projekt uchwały nr 73/2021 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.

17. Projekt uchwały nr 74/2021 – w sprawie określenia na rok 2021 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

18. Projekt uchwały nr 75/2021 – w sprawie udzielenia Burmistrzowi Środy Śląskiej wotum zaufania.

19. Projekt uchwały nr 76/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2020 rok.

20. Projekt uchwały nr 77/2021 – w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Media
 • Zdzichu powiedział(a) Więcej
  To nie ta działka pacanie niedoinformowany. za 150 tysi to była kiedyś droga do Dino i do Biedronki. Perony za blisko milion są po drugiej stronie... 3 godziny temu.
 • Wielbiciel taniej propagandy powiedział(a) Więcej
  Franek napisał:
  Mielibyście perony od PKS za milion chyba, ale za to zostalibyście bez pieniędzy na drogi w Szczepanowie i Ciechowie, to ci interes wiec uchowaj...
  4 godziny temu.
 • Joszuła powiedział(a) Więcej
  Mnie obchodzi. 5 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

03.10.2022 08:31 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - PRZED I POWOJENNE STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI DAWNEJ za GOTÓWKĘ ! Mniejsze Meble, Obrazy i Obrazki, Ikony, Witraże, Porcelanę…

20.07.2022 10:16 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ !!! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce,…

10.07.2022 14:14 wrote:

Oddam dwie papużki faliste, parka, z całym wyposażeniem. Ptaki mają ok. roku, są zdrowe i zadbane. Tel. 696132306…

08.07.2022 19:01 wrote:

Poszukuję ekipy budowlanej do tynkowania elewacji + przyziemie, na budynku mieszkalnym w Środzie Śląskiej. Tel. 602481432.…