sobota 06.06.2020

Imieniny: Norberta Laurentego

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

XV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

25.09. 2019

Trawa sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, podczas której odbędzie się m.in. wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XI z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Raport z działalności Spółki Średzka Woda za 2018 r.
  6. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2019 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska, w tym o przebiegu realizacji. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.
  8. „45 minut dla Samorządów”.
  9. Podjęcie uchwał.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 25 września 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 128/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 129/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup.
  3. Projekt uchwały nr 130/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce.
  4. Projekt uchwały nr 131/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów.
  5. Projekt uchwały nr 132/2019 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych.
  6. Projekt uchwały nr 133/2019 – zmieniający uchwałę Nr 11/12/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  7. Projekt uchwały nr 134/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej.
  8. Projekt uchwały nr 135/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ciechowie.
  9. Projekt uchwały nr 136/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Sybiraków w Rakoszycach.
  10. Projekt uchwały nr 137/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szczepanowie.
  11. Projekt uchwały nr 138/2019 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Najnowsze artykuły

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze komentarze

Ģlosujac za platformą oszustów- jesteś za brudem , smrodem i ubóstwem Polaków.
A poziom twojego intelektu o tobie,załóż maseczkę,przyłbice i będziesz zdrowa:-)
Bo w przeciwieństwie do ciebie zainteresowałem się tym tematem i co więcej używam mózgu a ty dalej s...
Słynne to było baty jakie butni Niemcy dostali pod Stalingradem . I o tym pamiętaj Artur. Potem dost...

Lokalne ogłoszenia drobne

31.05.2020 07:23 wrote:

Poszukuję instruktora tańca na już głównie chodzi mi o pierwszy taniec weselny kontakt e-mail magdalena20@spoko.pl …

28.05.2020 11:45 wrote:

Sprzedam działkę budowlaną nr 138/6 położoną w Szczepanowie przy ul.Lipnickiej 16. o powierzchni 2500 m2. Działka nie jest uzbrojona. Cena …

25.05.2020 12:32 wrote:

Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie w bloku na parterze w centrum Środy Śląskiej, umeblowane, z balkonem. Kontakt tel. 601-393-425…

22.05.2020 08:55 wrote:

mieszkanie własnościowe, pokój słoneczny, umeblowany, w mieszkaniu wszystkie media, kuchnia, łazienka, balkon.  tel. 790 618 688…