piątek 26.02.2021

Imieniny: Mirosława Aleksandra

XV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 25.09.2019 15:13

Trawa sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, podczas której odbędzie się m.in. wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XI z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Raport z działalności Spółki Średzka Woda za 2018 r.
  6. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2019 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska, w tym o przebiegu realizacji. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.
  8. „45 minut dla Samorządów”.
  9. Podjęcie uchwał.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 25 września 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 128/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 129/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup.
  3. Projekt uchwały nr 130/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce.
  4. Projekt uchwały nr 131/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów.
  5. Projekt uchwały nr 132/2019 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych.
  6. Projekt uchwały nr 133/2019 – zmieniający uchwałę Nr 11/12/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  7. Projekt uchwały nr 134/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej.
  8. Projekt uchwały nr 135/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ciechowie.
  9. Projekt uchwały nr 136/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Sybiraków w Rakoszycach.
  10. Projekt uchwały nr 137/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szczepanowie.
  11. Projekt uchwały nr 138/2019 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
powrót na górę
 • Joanna powiedział(a) Więcej
  Do mnie też dzwonił  21.II.2021 r /niedziela/godz.17,52 na telefon stacjonarny właśnie ten numer 41 336... godzinę temu.
 • Zadowolona powiedział(a) Więcej
  To chyba przesada  !!!! Ten Pan chyba przekreślony !!!! Już pokazał swoje rządy i mu podziękowano .... 2 godziny temu.
 • Krz powiedział(a) Więcej
  Na szczęście on nie musi być jakimś Krajewskim. 5 godzin temu.
 • z miasta powiedział(a) Więcej
  do mnie ostatnio dzwonił kilka razy na komórkowy i stacjonarny - chyba nie notuje gdzie dzwoni :-) 5 godzin temu.
 • mysza powiedział(a) Więcej
  Do mnie też dzwonił i zastanawiam się skąd on ma numery do mieszkańców powiatu, od razu pytał czy... 5 godzin temu.
 • Anonim powiedział(a) Więcej
  Nie kontaktuj się z tym naciągaczem. Zwykła hiena która nie ma żadnych informacji tylko chce zarobić na... 6 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM