poniedziałek 01.03.2021

Imieniny: Albina Antoniego

XVII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XVII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 30.10.2019 15:08

Jednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej będzie uroczyste wręczenie insygniów Gminy Środa Śląska w postaci łańcucha Burmistrza Środy Śląskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie: protokołu nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 11 września 2019 r. protokołu nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 17 października 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Uroczyste wręczenie insygniów Gminy Środa Śląska w postaci łańcucha Burmistrza Środy Śląskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
  7. „45 minut dla Samorządów”.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za III kwartał 2019 roku.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023.
  13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
  14. Wolne wnioski i informacje.
  15. Zakończenie sesji.


Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 października 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 141/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 142/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 143/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 144/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 145/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 146/2019 – zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości.
  7. Projekt uchwały nr 147/2019 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2020.
  8. Projekt uchwały nr 148/2019 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
  9. Projekt uchwały nr 150/2019 – zmieniający uchwałę nr LXIX/633/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
  10. Projekt uchwały nr 152/2019 – w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
  11. Projekt uchwały nr 153/2019 – w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023.
powrót na górę
 • Kleks powiedział(a) Więcej
  Jak ktoś chce się do czegoś doczepić, to zawsze znajdzie argument :) Zakrywanie twarzy zmniejsza ryzyko... 3 godziny temu.
 • Peppers powiedział(a) Więcej
  Gdzieś się zgubiło "Miękinia, otwórz się na zdrowy klimat"....... 3 godziny temu.
 • Trudno zrozumieć powiedział(a) Więcej
  To znaczy, że wcześniej gdy zalecali noszenie tych przyłbice, szalików ,chustek itp narażeni nas na niebezpieczeństwo? 5 godzin temu.
 • Trudno zrozumieć powiedział(a) Więcej
  To jak te "śmieszne przyłbice i ten szajs" dobre były przez rok pandemii i dopiero teraz minister zdrowia i... 5 godzin temu.
 • szczerze i naprawdę powiedział(a) Więcej
  Bezsprzecznie  wolę naturalne,szczere, historyczne, wiarygodne i patriotyczne opowiadania Pana Wojtka Kopacza. 5 godzin temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  p.dyr.G.Borowski-bardzo ciekawe i nowatorskie w swojej formie art.zamieszcza pani Ania Celuch-zawsze z... 6 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM