niedziela 28.02.2021

Imieniny: Romana Ludomira

XXII sesja Rady Miejskiej (na żywo)

XXII sesja Rady Miejskiej (na żywo)

Śr, 29.01.2020 17:06

Na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaplanowano między innymi wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 30 października 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  6. „45 minut dla Samorządów”.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Pozostawienie bez rozpatrzenia skargi z dnia 9 grudnia 2019 r. na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za IV kwartał 2019 roku.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 29 stycznia 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 1/2020 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 2/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 3/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 4/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 5/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 6/2020 – w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  7. Projekt uchwały nr 7/2020 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  8. Projekt uchwały nr 8/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska.
  9. Projekt uchwały nr 9/2020 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach miasto Środa Śląska i Chwalimierz.
  10. Projekt uchwały nr 10/2020 – w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok.
  11. Projekt uchwały nr 11/2020 – w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
powrót na górę
 • Ada powiedział(a) Więcej
  Ponoć to już koniec jego kadencji. Przegrał wszystkie procesy z policją. Malczyce żegnają go bez żalu.... 22 minut temu
 • Arek powiedział(a) Więcej
  Gdzie znajduje się  noclegownia dla mieszkańców Środy Śląskiej? 3 godziny temu.
 • Eivor powiedział(a) Więcej
  No i super, nareszcie koniec śmiesznych półprzyłbic i tego szajsu na samą brodę :) 6 godzin temu.
 • Wyborca powiedział(a) Więcej
  Może zorganizujemy komitet przygotowania głosowania nad odwołaniem Pana A.Rucinskiego z funkcji... 8 godzin temu.
 • Ada powiedział(a) Więcej
  Półtora kadencji A nasz wójt dalej nic nie rozumie. Dopiero gość z Warszawy musi mu tłumaczyć. Kończ... 11 godzin temu.
 • obserwator powiedział(a) Więcej
  Przy takiej p wójt to raczej zwijać gminę nie rozwijać. 12 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM